Konular

Eraser , Background Eraser, Magic Eraser ToolEraser Tool
Normal bir şekilde silme işlem gerçekleştirir.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var oda eğer silme işleminin gerçekleşeceği katman(layer) kilitliyse silme işlemi yapılmak istendiğinde aracın uygulandığı yere belirlenen alt renk konulur. Fakat katmanda kilit yoksa silme işleminde uygulanan yer saydamlaştırılır.1:Bu bölümde silme işlemi uygulanacağı zaman hangi şekilde yani silginin şekli ve boyutu ile ilgili ayarlamalar burada yapılır.
2:Silme işleminin hangi modda yapılacağı belirtilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var oda eğer silme işleminin gerçekleşeceği katman(layer) kilitliyse silme işlemi yapılmak istendiğinde aracın uygulandığı yere belirlenen alt renk konulur. Fakat katmanda kilit yoksa silme işleminde uygulanan yer saydamlaştırılır.
   Brush:Bu seçenek seçildiği zaman silme işlemi fırça şeklinde gerçekleşir.
   Pencil:Bu seçenek seçildiği zaman silme işlemi kalem şeklinde gerçekleşir. Yani silme işlemi uygulandığı zaman silinen kısım pürüzlü bir şekilde silinir.
   Block:Bu seçenek seçildiği zaman silinen kısım kare şeklinde silinir.
Aşağıda da örneklemeleri yer almaktadır:3:Bu alanda silme işleminin hangi saydamlık oranında gerçekleşeceği belirtilir.
4:Bu alanda silme işleminin hangi doygunluk derecesinde gerçekleşeceği belirtilir.
5:Bu seçenek seçili olduğu zaman araç silme işlemi yerine History aracının görevini görür.


Magic Eraser Tool
Renge duyarlı olarak silme işlemi yapan silme aracıdır.1:Silme işlemi yapılırken renk tonlarındaki farklara uygulanacak olan hassaslık değeri girilir.
2:  Silme işlemi uygulaması sırasında daha yumuşak geçişli ve kırıksız kenarların elde edilebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. 
3:Bu seçenek seçili olmadığı zaman farenin ilk basıldığı yerdeki renk tonuna yakın bütün renkler silinir. Eğer bu seçenek seçili olursa fareyi ilk bastığımız rengin tonuna yakın yerler silinir yani aralarına başka bir renk girdiğinde seçili olan bölgenin dışındaki benzer renk tonları silinmez.Örneğin resmimiz aşağıdaki gibi olsun ve bu resme ilk olarak ‘Contiguous’ seçeneği seçiliyken silme işlemi uygularız.

‘Discontiguous’ seçeneği seçili iken Magic Eraser aracını resme uyguladık ve sonuç yukarıdaki gibi oldu. Aşağıdaki resim ise ‘Discontiguous’ seçeneği seçili olmadığı zaman ortaya çıkan sonuçtur.4:Layer(katman) ayrımı gözetmeksizin silme işlemi yapar.
5:Silme yapıldığı zaman işlemin hangi saydamlık değerinde gerçekleşeceği burada belirtilir. Örneğin; aşağıdaki silme işlemi %15 opacity değerliğinde gerçekleştirilmiştir. İlk önce resmin silinmeden önceki hali:Silindikten sonraki hali:Bu şekilde olur yani gerçek anlamda bir silme işlemi değil de bir saydamlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Background Eraser Tool

Arka planı silmek için kullanılan araçtır.1:Bu bölümde işlemi uygulayacak olan fırçanın ayarlamaları yapılır.
2:Silme işlemi yalnızca fırça üzerinde bulunan ‘+’ işaretinin geçtiği yerlerde yapılır.
3:Silme işlemi fırçanın ilk tıklandığı yerdeki renge göre yapılır. Fareye her basıldığındaki yere göre silme işlemini yapar. Yalnız bu işlem fare tuşunun bırakılmasına kadar devam eder.
4:Silme işlemi tanımlı olan alt renge göre yapılır.
5: Silme işleminin alan içindeki etkilenme sınırlarının belirlenmesini sağlar.
 Discontiguous (Ayrık): Silme işlemi fırça büyüklüğüne göre seçilen renge yakın renk tonu alanlarında da gerçekleşir.
 Contiguous: (Bitişik) Silme işlemi fırça orta merkezinin altına gelen renk tonu alanlarında gerçekleşir.
 Find Edges: (Kenarları Sapta) Silme işlemi fırçanın üzerinde bulunduğu renk tonlarının devam ettiği alanlarda kenar keskinliklerini belirginleştirir.
6:Silme işlemi yapılırken hangi oranda renk tonu farklılıklarının göz ardı edileceğinin belirtildiği yerdir.
7:Bu seçenek silme işlemi yapılırken göze çarpan renkleri korur ve silme işleminden geriye kalanlar kabartma şeklinde gözükür.Örneğin; bir resim şu şekildeyken ;Bu seçenek seçili olduğunda uygulanan silme işlemi sonrası sonuç aşağıdaki şekilde olur: Kaynak Barış Dayar

Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,930 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,573 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,500 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,038 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

27,965 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,471 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,254 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,140 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,638 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,758 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,621 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,547 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,136 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,060 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,859 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,533 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,271 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...