Recntagle Tool

Recntagle Tool
Recntagle Tool

Resmimize dikdörtgen,daire şeklinde dikdörtgen,elips,poligon,düz çizgi ve herhangi bir Photoshop tarafından belirlenen özel bir şekiller çizmemizi sağlar.

Recntagle Tool

Köşeleri Düz Dikdörtgen çizmenizi sağlar.

Recntagle Tool

Rounded Rectangle Tool

Köşeleri yuvarlatılmış Dikdörtgen çizmenizi sağlar.

Recntagle Tool

Ellipse Tool

Elips çizmenizi sağlar.

Recntagle Tool

Polygonal Tool

Çokgen çizimi yapar.

Recntagle Tool

Line Tool

Resim üzerinde çizgi katmanı yapmanıza olanak sağlar.

Recntagle Tool

Custom Shape Tool

Resim üzerine photoshop tarafından belirlenmiş olan özel şekiller çizmenizi sağlar.

Recntagle Tool

Recntagle Tool Araç seçenekleri

Buradan yaptığımız şeklin önceden belirlediğimiz herhangi bir renk tarafından doldurması için kullanırız.

Recntagle Tool

Create new shape layer:Buradan içi renkle dolu yeni bir şekil çizmemizi sağlar.
Add to shape area:Önceden yaptığımız şekle yeni şekil eklemesi yapar.

Recntagle Tool

Subtract from shape area:Burada eklenen yeni şekil öncekinin direkt olarak üstüne uygulanır.

Recntagle Tool

Intersect shape area:Bu seçenekte eklenen iki şekil arasında kalan ortak kısımlar birbirleriyle kesişir.

Recntagle Tool

Exclude overlapping shape areas:Bu seçenekte önceki şeklin üstüne eklenen yeni şekil önceki şekle hiçbir şekilde müdahale etmez.İki şeklin kesiştikleri nokta boş görünür.

Recntagle Tool

Style:Buradan photoshop da bulunan herhangi bir stili seçerek şeklimizi çizebiliriz.

Recntagle Tool

Kaynak İbrahim Ülker
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...