Magic Wand Tool

Magic Wand Tool ile ilgili açıklamalar

 
Quick Selection Tool
Bu araç resimde bulunan renk farklılıklarına göre seçim yapar.(1):Bu aracın varsayılan seçimidir ve yeni bir seçim oluşturmak için kullanılır.
(2):Bu seçenekle birbirinden bağımsız birden seçim yapılabilir
(3): Bu seçenekle seçilmiş bir alan varsa o alan üzerinde herhangi bir yer yeniden seçilirse yeniden seçilen alan önceki seçimden çıkarılır.
(4):Seçim alanı seçme ile ilgili ayarlamalar yapılır. Tıklandığı zaman aşağıdaki seçenekler çıkar:
    Diameter: Seçim kullanılacak olan fırçanın çapı belirtilir.
    Hardness: Yapılacak olan seçimde hassaslık oranı belirtilir.
    — Spacing:
(5):Bu seçenekle bütün layerlar aynı anda seçilebilir. Tek bir layer gibi kullanılır. Bu seçenek seçili olmadığı zaman her layer kendi arasında seçim işlemine tabi tutulurdu.
(6): Bu seçenekle seçimlerde pixel farklılıkları hassas olmayıp seçimin etraftaki pixellere yayılması sağlanır.

Magic Wand Tool
     Quick selection tool aracından farklı olarak bu araç daha hassas renk farklılıklarına göre seçim yapar. Birkaç özellik dışında diğer özellikleri aynı olup farklı olanlar aşağıda açıklanmaktadır.(1):Bu seçenekle yapılan iki seçim arasındaki ortak olan alanları seçili yapar ve geri kalan kısmın seçimini iptal eder.
(2):Bu kısma yazılan değer seçilecek olan alanın renk hassaslığını ayarlamak için kullanılır. Yani bu alana ne kadar küçük bir değer yazılırsa renk hassaslığı artar ve yapılan seçimlerde bu hassaslıkta uygulanır.
(3):Bu seçenek seçildiği zaman seçilecek olan alanın kenarları yumuşatılır.
(4):Bu seçenek aktif olduğu zaman sadece istenilen bölgedeki renk hassaslığına göre seçim yapılır. Diğer bölgelerdeki benzer renkler seçime dâhil edilmez. Fakat seçili olmadığı zaman seçim bütün resimde bulunan renk benzerliklerine göre seçilir.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...