Brush Tool

Brush ToolBrush Tool İle Sayfamıza Mevcut Fırçaları veya Kendimiz Oluşturduğumuz Fırçaları Sayfamızda Kullanmak İçin Bir Araçtır.

 

Brush Tool

Brush Tool Üst Menü :


Brush Tool

Bu Menuyu Sırası İle İnceleyelim.


Brush Tool

Master Diameter : Aktif Olan Brush un Boyutunu Belirler.

 

Use Sample Size : Aktif Olan Brush un Default Boyutuna Geri Döner.

 

Yandaki Görülen Brush ların Hangisini Seçmek İstiyorsak Üzerine Tek Tıklama Yaparız ve O Brush Aktif Olur.

New Brush Preset:

Brush Tool

Brush Tool

Rename Brush : Seçili  Brush un İsmini Değiştirmek İçin Kullanılır.

Delete Brush : Seçili Brush u Silmek İçin Kullanılır.

Text Only : Brush ları Sadece İsimleri İle Gösterir.
Brush Tool

Small Thumbnail: Brush ları Ufak Resim Olarak Gösterir.Default Olarak Bu Seçenek Ayarlıdır.


Brush Tool

Large Thumbnail: Brush ları Büyük Resim Olarak Gösterir
Brush Tool

Small List : Brush ları Hem Ufak Resim Halinde Hemde Adı İle Birlikte Gösterir

Brush Tool

Large List : Brush ları Büyük  Resim Halinde Hemde Adı İle Birlikte Gösterir

Brush Tool   


Stroke Thumbnail:  Brush ları Vuruş Görünümü İle Birlikte Gösterir.


Brush Tool

 

Reset Brushes: Brush Panelini  İlk Haline Döndürür. Sonradan Eklediğimiz Brushlar Panel den Kalkar. Resetlemeden Önce


Brush Tool

Şeklinde Bir Uyarı Ekranı Verir.


Load Brushes : Brush Paneline Brush Eklemek İçin Kullanılır. Brush ların Etkin Bir Şekilde Kullanılması İçin Adobe Photoshop CS3PresetsBrushes Klasoru İçerisinde Yer Alması Gerekmektedir.

 

Brush Dosyalarının Uzantusu .ABR Şeklindedir.

 

Save Brushes : Brush ı Kaydetmek İçin Kullanılır.

Opacity:Brush ToolUygulanacak Brush un Alpha Değerini Belirler.

Flow :  Brush ToolUygulanacak Brush un Üfleme Değerini Verir.

Brush ToolBrush Tool
                            Flow %100                                                       Flow %36
                                                                                                                                                                                                                     Fatih AVCI
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...