Python Fonsiyonlar

Python Fonsiyonlar

 Örnek 1

def ortalama_hesapla(sinav1,sinav2,sozlu):
   ortalama = (sinav1+sinav2+sozlu)/3.0 # ortalama hesaplanması
   print(ortalama) # ortalamanin yazdirilmasi

 

def ortalama_hesapla(sinav1,sinav2,sozlu):
   ortalama = (sinav1+sinav2+sozlu)/3.0 # ortalama hesaplanması
   return ortalama # ortalamanin geriye değer olarak döndürülmesi

   

Örnek 2

def ortalama_hesapla(sinav1,sinav2,sozlu):
   ortalama = (sinav1+sinav2+sozlu)/3.0 # ortalama hesaplanması
   return ortalama # ortalamanin geriye değer olarak döndürülmesi
 
if (ortalama_hesapla(35,60,40) < 50):
   print("Dersten kaldı")
else:
   print("Geçti"

 

Örnek 3

#Fonksiyon Çeşitleri main.py
from ek import * #Ek dosyadan fonksiyon cagirma

EkranaYaz() #Parametresiz, geriye deger göndermeyen

EkranaYaz2(3) #Parametreli, geriye deger göndermeyen

A=RastGeleSayi() #Parametresiz, geriye deger gönderen
print(A)

B=RastGeleSayi2(10) #Parametreli, geriye deger gönderen
print(B)

   

#ek.py

def EkranaYaz(): #Parametresiz, geriye deger göndermeyen
  print("Aykut")

def EkranaYaz2(Adet): #Parametli, geriye deger göndermeyen
  for i in range(Adet):
    print("Halil")

def RastGeleSayi(): #Parametresiz, geriye deger gönderen
  return random.randint(1,100) #cagirildigi yere return önündeki değeri yollar

def RastGeleSayi2(EnBuyuk): #Parametresiz, geriye deger gönderen
  return random.randint(1,EnBuyuk) #cagirildigi yere return önündeki değeri yollar

 

 

Yorumunuzu Ekleyin