Konular

SSH komutları

Linux Server (Sunucu) kullananlar için SSH komutları. Aynı zamanda bu komutlar linux İşletim Sistemi komutlarıdırlar.

SSH komutları 

 Kopyalama -Taşıma - Silme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
cp Dosyayı kopyalar. cp -r /home/hope/files/* /home/hope/backup  
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir. mv myfile.txt newdirectory/  
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.    
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.    
rm Dosya silmenizi sağlar.    
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
quota Disk kullanımınızı gösterir.    
rm Dosya silmenizi sağlar. Çok fazla sayıda dosya silinmesi gerekiyorsa:
find . -type f -delete
 
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
Uygulamalar ve Yönetim
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.    
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.    
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.    
BitchX IRC programını çalıştırır.    
mail Postalarınızı kontrol eder.    
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.    
man Komut hakkında yardım görüntüler    
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.    
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)    
useradd Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler adduser kullanıcı_adı  
userdel Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler userdel kullanıcı_adı  
usermod Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir    
wget url Download eder.    
top Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir    
history Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir    
chown Bir klasör yada dosyaya başka bir kullanıcı sahipliği vermek için chown user /test  
file Dosyanın mime tipini gösterir file -b --mime-type dosyaadi.turu  
Listeleme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
ls Dizinde bulunan herşeyi listeler

Bir dizindeki dosyaları saymak için:

ls -1 targetdir | wc -l

 
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.    
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
du -h /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ile birlikte tek tek boyutlarını listeler du -h /home/tecmint  
du -sh /klasor_adi Belirtilen klasörün alt klasörleri ile birlikte toplam boyutunu verir. du -sh /home/tecmint  
du -ah /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ve içerisindeki dosyaları tek tek boyutlarını listeler du -ah /home/tecmint  
du -sh * Mevcut dizindeki klasorlerin boyutlarını listeler    
df Harddisk istatistiklerini gösterir.    
 df -i Sistemdeki inode listesini verir    
Dosya Bulma İşlemleri
 whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.    
find Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi

Tüm alt-dizinlerdeki "mfyz" ile başlayan dosyalar için : find . -name "mfyz*" -print

 
find Bul ve kopyala find -type f -name '_f1*.*' -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)  
find Bul ve sil find -type f -name "error_log" -exec rm -f {} ;  
ls -l | wc -l Dizindeki dosyaları sayar find myfolder -type f | wc -l  
find 3 gün önceki değişen dosyaları bul find /x -iname "*.*" -mtime -3 -print  
find 5 gün öncesine kadar açılmış olan PDF dosyaları listeler find /home/you -iname "*.pdf" -atime -60 -type -f  
find Uzantısı log olan dosyaları alt klasörlerde bulur ve ekrana boyutları ve yollarını yazar

find . -name "*.log" -printf "%s %pn"

 

find

test kalsorlerini bulur find ./test  

find

test klasörü içerisinde abc.txt şeklindeki dosyaları bulur find ./test -name "abc.txt"  

find

uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test ! -name "*.php"  

find

ismi abc ile başlayan ve uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test -name 'abc*' ! -name '*.php'  

find

uzantısı php ve txt olan dosyaları bulur. find -name '*.php' -o -name '*.txt'  

find

abc ile başyalan dosyaları bulur,  abc ile başlayan klörleri bulur

find ./test -type f -name "abc*"

find ./test -type d -name "abc*"

 

find

Gizli dosyaları bulur find ~ -type f -name ".*"  

find

Belirtilen izne sahip dosyaları bulur find . -type f ! -perm 0777  

find

50 gün önceki dosyaları bulur find / -mtime 50  

find

50MB dan büyük 100MB dan küçük dosyaları bulur find / -size +50M -size -100M  

find

Boş klasörleri bulur find ~/ -type d -empty  

find

tmp klasörü altındaki uzantısı .txt olan klasörleri silmek find /tmp -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;  
Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.    
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.    
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.    
unzip  Zip dosyalarını acmaya yarar    
zip Zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi  
Server İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
 uname  İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.    
 whoami  Kendi bilgilerinizi gösterir.    
 who  Sunucuya bağlı olanları gösterir.    
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.    
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.    
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.    
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.    
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.    
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.    
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.    
reboot Sisteme restart atar    
Sistem İşlemleri
Komut Açıklama Örnek Örneğin Açıklaması
shutdown Sistemi kapatır shutdown -Fr now Sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında detaylı bilgi verir    
lspci PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir    
lsusb USB aygıtlar hakkında bilgi için    
cat /proc/bus/input/devices Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için    
Linux Dizin Yapısı
/home Kullanıcı dosyaları    
/etc Ayar dosyaları    
/lib Kütüphaneler    
/usr Kullanici sistem dosyalari    
/tmp Geçici Dizin    
/bin Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları    

Ayrıca http://ss64.com/bash/ adresinede mutlaka bakın...

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin
SCP ile Dosya Transferi

SCP (Secure Copy Güvenli Kopyalama), bir ağdaki iki bilgisayar arasında dosya kopyalamanızı sağlar. Bağlantı sırasında SSH kullandığı için dosya aktarımı şifreli ve güvenlidir. SCP'yi kullanabilmeniz için SSH Client (SSH istemcisi) bilgisayarınızda kurulu olmalıdır.

34,260 Okunma 0 Yorum 01/06/2011 01:16:08 12/03/2016 09:59:45

SSH Bağlantısı

SSH(Secure Shell/Güvenli Kabuk) ağ üzerinden başka bilgisayarlara erişim sağlamak, uzak bir bilgisayarda komutlar çalıştırmak ve bir bilgisayardan diğerine dosya transferi amaçlı geliştirilmiş bir protokoldür. Güvensiz kanallar(internet vs) üzerinden güvenli haberleşme olanağı sağlar. Bir iletişimde SSH aşağıda belirtilen temel unsurları sağlar.

34,232 Okunma 0 Yorum 22/04/2018 20:49:26 30/07/2019 01:39:38

Fantastico De Lux Nedir? Nasıl Kurulur? Nasıl Kaldırılır?

Fantastico De Luxe, çıktığı yıllardan bu yana linux sunucularının göz bebeği konumundadır. Kullanım kolaylığı ve yaptığı iş bakımından çığır açmıştır. Kullanım prosedüründe size saniyeler içerisinde web sitesi sahibi olmanızı sağlar.

33,160 Okunma 0 Yorum 11/10/2008 02:22:42

Linux VPS Sunucu Kurulumu

Kendinize bir Linux VPS sunucu satın aldınız. Debian kurulumunu gerçekleştirdiniz (Kontrol panelinden üç beş fare ya da klavye hareketi ile).

26,439 Okunma 1 Yorum 30/01/2009 21:37:09 23/02/2014 02:26:23

Pro FTP Ayarları

ProFTPD bir FTP sunucusu yazılımıdır. Apache’ye benzer yapılandırma dosyaları ile kurulumu ve yapılandırması son derece kolay olan ProFTPD, aynı zamanda çok gelişmiş özelliklere sahiptir.

21,359 Okunma 2 Yorum 24/08/2009 00:07:21

Virtualmin Kurulumu

Virtualmin; domain, hosting için website kontrol paneline sahip, bunları oluşturma, yönetme yeteneklerine sahip açık kaynak kodlu webmin temelli bir web sunucu uygulamasıdır.

18,476 Okunma 0 Yorum 07/09/2019 21:54:20 07/09/2019 21:54:44

Webmin Kurulumu

Webmin, Unix benzeri sistemler için web tabanlı sistem yapılandırma aracıdır. Debian üzerine webmin kurulumu yapacağız.

16,750 Okunma 0 Yorum 14/02/2014 22:16:03 18/02/2014 22:17:23

Cpanel Yedeği Almak

SSH bağlantısı yardımı ile sunucudaki hesapların komple yedeğini alabiliriz.

16,637 Okunma 0 Yorum 11/10/2008 02:28:07

Linux Kullanıcı İşlemleri

root kullanıcısını daha güvenli yapmak için gerekenler ve kullanıcı işlemlerinin Linux üzerinde nasıl yapıldığını anlatan bir makale...

14,936 Okunma 0 Yorum 19/01/2014 01:38:18 11/03/2016 14:23:51

Linux Dosya İzin Mantığı

Linux sistemler bu izin mantığını bilmeden anşılmayabilir.

14,173 Okunma 0 Yorum 25/02/2014 00:47:30 22/12/2014 00:49:36

Virtualmin'e Swap Alanı Eklemek

Bazen sunucunuz için mevcut RAM değeriniz yetmeyebilir. İşte böyle durumlarda harddiskinizin bir kısmını RAM olarak kullanabilirsiniz.

12,553 Okunma 0 Yorum 25/02/2014 05:05:11 26/08/2017 10:32:47

Linux Log Mantığı

Eğer sistem güvenliği söz konusuysa, herşey log kayıtları ile başlar.

10,371 Okunma 0 Yorum 22/12/2014 00:53:16 24/12/2014 00:53:46

Apache için PHP Handler’ları

En çok merak edilen konulardan birisi de php işleyicileridir. Genelde az anlaşılan ama çok önemli olan bir konudur. Tabi ki her şeyin tam olarak nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz ancak sunucu işlemlerini ciddiye alıyorsanız ya da bu sektörde çalışıyorsanız öğrenmeniz gerekmektedir. Öğreneceğiniz her yeni bir şey ile sağladığınız hizmeti daha kararlı kullandırabileceğinizden dolayı hizmeti daha ucuza verebilir hale gelebilir ve dolayısıyla daha çok para kazanabilirsiniz. Bu yüzden sizi yeni bir şeyler öğrenmek için bir kaç dakikanızı ayırmaya davet ediyorum.

9,383 Okunma 0 Yorum 04/06/2014 01:06:01 04/06/2014 01:06:24

Evden Bir ADSL Hat Yardımı İle Web Yayını

Tabii ciddi anlamda web yayını yapmak şimdilik hayal. Bu sadece basit trafik akışı için kullanabileceğiniz bir sunucu olacaktır.

9,069 Okunma 0 Yorum 16/12/2014 15:53:48 13/02/2016 15:54:08

Virtualmin ve SSL

Virtualmin üzerindeki bir domaine SSL sertifikası nasıl yüklenir?

8,988 Okunma 1 Yorum 03/12/2014 00:32:10 23/11/2016 00:32:26

Fail2Ban Nedir?

Fail2ban/var/log/pwdfail ya da /var/log/apache/error_logdosyalarını tarayarak belli bir sayıda (bunu kendimiz belirleyebiliriz) hatalı giriş yapmış kişinin ip numarasını belirleyerek, belli bir süreliğine ip numarasını engelleyen linux tabanlı bir programdır. Fail2banhakkında bilgi verdik şimdi de nasıl kurulur ve nasıl kullanılır ona bakalım.

8,856 Okunma 0 Yorum 10/12/2014 11:49:43 10/12/2014 11:49:58

Webmin'e Fail2ban Eklentisini Kurmak

Fail2Ban Intrusion Detector (Fail2Ban saldırı dedektörü)kurulumu ve kullanımı...

8,333 Okunma 0 Yorum 10/12/2014 14:46:13 23/08/2017 00:36:06

Yükleniyor...