SSH komutları

Linux Server (Sunucu) kullananlar için SSH komutları. Aynı zamanda bu komutlar linux İşletim Sistemi komutlarıdırlar.

SSH komutları 

 Kopyalama -Taşıma - Silme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
cp Dosyayı kopyalar. cp -r /home/hope/files/* /home/hope/backup  
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir. mv myfile.txt newdirectory/  
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.    
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.    
rm Dosya silmenizi sağlar.    
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
quota Disk kullanımınızı gösterir.    
rm Dosya silmenizi sağlar. Çok fazla sayıda dosya silinmesi gerekiyorsa:
find . -type f -delete
 
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
Uygulamalar ve Yönetim
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.    
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.    
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.    
BitchX IRC programını çalıştırır.    
mail Postalarınızı kontrol eder.    
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.    
man Komut hakkında yardım görüntüler    
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.    
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)    
useradd Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler adduser kullanıcı_adı  
userdel Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler userdel kullanıcı_adı  
usermod Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir    
wget url Download eder.    
top Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir    
history Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir    
chown Bir klasör yada dosyaya başka bir kullanıcı sahipliği vermek için chown user /test  
file Dosyanın mime tipini gösterir file -b --mime-type dosyaadi.turu  
Listeleme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
ls Dizinde bulunan herşeyi listeler

Bir dizindeki dosyaları saymak için:

ls -1 targetdir | wc -l

 
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.    
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
du -h /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ile birlikte tek tek boyutlarını listeler du -h /home/tecmint  
du -sh /klasor_adi Belirtilen klasörün alt klasörleri ile birlikte toplam boyutunu verir. du -sh /home/tecmint  
du -ah /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ve içerisindeki dosyaları tek tek boyutlarını listeler du -ah /home/tecmint  
du -sh * Mevcut dizindeki klasorlerin boyutlarını listeler    
df Harddisk istatistiklerini gösterir.    
 df -i Sistemdeki inode listesini verir    
Dosya Bulma İşlemleri
 whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.    
find Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi

Tüm alt-dizinlerdeki "mfyz" ile başlayan dosyalar için : find . -name "mfyz*" -print

 
find Bul ve kopyala find -type f -name '_f1*.*' -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)  
find Bul ve sil find -type f -name "error_log" -exec rm -f {} ;  
ls -l | wc -l Dizindeki dosyaları sayar find myfolder -type f | wc -l  
find 3 gün önceki değişen dosyaları bul find /x -iname "*.*" -mtime -3 -print  
find 5 gün öncesine kadar açılmış olan PDF dosyaları listeler find /home/you -iname "*.pdf" -atime -60 -type -f  
find Uzantısı log olan dosyaları alt klasörlerde bulur ve ekrana boyutları ve yollarını yazar

find . -name "*.log" -printf "%s %pn"

 

find

test kalsorlerini bulur find ./test  

find

test klasörü içerisinde abc.txt şeklindeki dosyaları bulur find ./test -name "abc.txt"  

find

uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test ! -name "*.php"  

find

ismi abc ile başlayan ve uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test -name 'abc*' ! -name '*.php'  

find

uzantısı php ve txt olan dosyaları bulur. find -name '*.php' -o -name '*.txt'  

find

abc ile başyalan dosyaları bulur,  abc ile başlayan klörleri bulur

find ./test -type f -name "abc*"

find ./test -type d -name "abc*"

 

find

Gizli dosyaları bulur find ~ -type f -name ".*"  

find

Belirtilen izne sahip dosyaları bulur find . -type f ! -perm 0777  

find

50 gün önceki dosyaları bulur find / -mtime 50  

find

50MB dan büyük 100MB dan küçük dosyaları bulur find / -size +50M -size -100M  

find

Boş klasörleri bulur find ~/ -type d -empty  

find

tmp klasörü altındaki uzantısı .txt olan klasörleri silmek find /tmp -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;  
Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.    
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.    
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.    
unzip  Zip dosyalarını acmaya yarar    
zip Zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi  
Server İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
 uname  İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.    
 whoami  Kendi bilgilerinizi gösterir.    
 who  Sunucuya bağlı olanları gösterir.    
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.    
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.    
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.    
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.    
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.    
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.    
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.    
reboot Sisteme restart atar    
Sistem İşlemleri
Komut Açıklama Örnek Örneğin Açıklaması
shutdown Sistemi kapatır shutdown -Fr now Sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında detaylı bilgi verir    
lspci PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir    
lsusb USB aygıtlar hakkında bilgi için    
cat /proc/bus/input/devices Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için    
Linux Dizin Yapısı
/home Kullanıcı dosyaları    
/etc Ayar dosyaları    
/lib Kütüphaneler    
/usr Kullanici sistem dosyalari    
/tmp Geçici Dizin    
/bin Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları    

Ayrıca http://ss64.com/bash/ adresinede mutlaka bakın...

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin
SSH komutları Yorumları +1 Yorum
  • m.öztürk
    1
    m.öztürk
    Merhaba ssh terminalde sanırım yanlışlıka oldu. her komut yazdığımda içerisine girdiğim dosya adı user@server filename> şeklinde iken şimdi user@server [13:35:53]> saat şeklinde devam ediyor her komut yazdığımda bunu nasıl tarih yerine girdiğim dosyay gösterecek şekilde ayarlayabilirim. Teşekkür ederim.    12 Nisan 2020 14:56:56, Pazar


Yükleniyor...
Yükleniyor...