Konular

SSH komutları

Linux Server (Sunucu) kullananlar için SSH komutları. Aynı zamanda bu komutlar linux İşletim Sistemi komutlarıdırlar.

SSH komutları 

 Kopyalama -Taşıma - Silme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
cp Dosyayı kopyalar. cp -r /home/hope/files/* /home/hope/backup  
mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir. mv myfile.txt newdirectory/  
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.    
rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.    
rm Dosya silmenizi sağlar.    
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
quota Disk kullanımınızı gösterir.    
rm Dosya silmenizi sağlar. Çok fazla sayıda dosya silinmesi gerekiyorsa:
find . -type f -delete
 
rm -rf Dizin silmenizi sağlar.    
cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.    
cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.    
cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.    
pwd Bulunduğunuz dizini görüntüler.    
Uygulamalar ve Yönetim
pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.    
ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.    
lynx Belirtilen siteyi görüntüler.    
BitchX IRC programını çalıştırır.    
mail Postalarınızı kontrol eder.    
whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.    
man Komut hakkında yardım görüntüler    
passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.    
vhosts yada vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)    
useradd Linux sistemine tek bir kullanıcı ekler adduser kullanıcı_adı  
userdel Sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler userdel kullanıcı_adı  
usermod Sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir    
wget url Download eder.    
top Cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir    
history Geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir    
chown Bir klasör yada dosyaya başka bir kullanıcı sahipliği vermek için chown user /test  
file Dosyanın mime tipini gösterir file -b --mime-type dosyaadi.turu  
Listeleme İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
ls Dizinde bulunan herşeyi listeler

Bir dizindeki dosyaları saymak için:

ls -1 targetdir | wc -l

 
ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.    
ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.    
du -h /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ile birlikte tek tek boyutlarını listeler du -h /home/tecmint  
du -sh /klasor_adi Belirtilen klasörün alt klasörleri ile birlikte toplam boyutunu verir. du -sh /home/tecmint  
du -ah /klasor_adi Klasörün alt klasörleri ve içerisindeki dosyaları tek tek boyutlarını listeler du -ah /home/tecmint  
du -sh * Mevcut dizindeki klasorlerin boyutlarını listeler    
df Harddisk istatistiklerini gösterir.    
 df -i Sistemdeki inode listesini verir    
Dosya Bulma İşlemleri
 whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.    
find Dosya Bulma İşlemi DOS daki dir / s gibi

Tüm alt-dizinlerdeki "mfyz" ile başlayan dosyalar için : find . -name "mfyz*" -print

 
find Bul ve kopyala find -type f -name '_f1*.*' -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)  
find Bul ve sil find -type f -name "error_log" -exec rm -f {} ;  
ls -l | wc -l Dizindeki dosyaları sayar find myfolder -type f | wc -l  
find 3 gün önceki değişen dosyaları bul find /x -iname "*.*" -mtime -3 -print  
find 5 gün öncesine kadar açılmış olan PDF dosyaları listeler find /home/you -iname "*.pdf" -atime -60 -type -f  
find Uzantısı log olan dosyaları alt klasörlerde bulur ve ekrana boyutları ve yollarını yazar

find . -name "*.log" -printf "%s %pn"

 

find

test kalsorlerini bulur find ./test  

find

test klasörü içerisinde abc.txt şeklindeki dosyaları bulur find ./test -name "abc.txt"  

find

uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test ! -name "*.php"  

find

ismi abc ile başlayan ve uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test -name 'abc*' ! -name '*.php'  

find

uzantısı php ve txt olan dosyaları bulur. find -name '*.php' -o -name '*.txt'  

find

abc ile başyalan dosyaları bulur,  abc ile başlayan klörleri bulur

find ./test -type f -name "abc*"

find ./test -type d -name "abc*"

 

find

Gizli dosyaları bulur find ~ -type f -name ".*"  

find

Belirtilen izne sahip dosyaları bulur find . -type f ! -perm 0777  

find

50 gün önceki dosyaları bulur find / -mtime 50  

find

50MB dan büyük 100MB dan küçük dosyaları bulur find / -size +50M -size -100M  

find

Boş klasörleri bulur find ~/ -type d -empty  

find

tmp klasörü altındaki uzantısı .txt olan klasörleri silmek find /tmp -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;  
Sıkıştırılmış Dosya İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.    
tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.    
gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.    
unzip  Zip dosyalarını acmaya yarar    
zip Zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi  
Server İşlemleri
Komut Görevi Örnek  
 uname  İşletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.    
 whoami  Kendi bilgilerinizi gösterir.    
 who  Sunucuya bağlı olanları gösterir.    
last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.    
ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.    
ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.    
ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.    
kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.    
kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.    
killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.    
reboot Sisteme restart atar    
Sistem İşlemleri
Komut Açıklama Örnek Örneğin Açıklaması
shutdown Sistemi kapatır shutdown -Fr now Sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
cat /proc/cpuinfo İşlemci hakkında detaylı bilgi verir    
lspci PCI yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir    
lsusb USB aygıtlar hakkında bilgi için    
cat /proc/bus/input/devices Giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için    
Linux Dizin Yapısı
/home Kullanıcı dosyaları    
/etc Ayar dosyaları    
/lib Kütüphaneler    
/usr Kullanici sistem dosyalari    
/tmp Geçici Dizin    
/bin Sunucu Kullananlar için Linux ve SSH Komutları    

Ayrıca http://ss64.com/bash/ adresinede mutlaka bakın...

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin
SSH komutları Yorumları +1 Yorum
  • m.öztürk
    1
    m.öztürk
    Merhaba ssh terminalde sanırım yanlışlıka oldu. her komut yazdığımda içerisine girdiğim dosya adı user@server filename> şeklinde iken şimdi user@server [13:35:53]> saat şeklinde devam ediyor her komut yazdığımda bunu nasıl tarih yerine girdiğim dosyay gösterecek şekilde ayarlayabilirim. Teşekkür ederim.    12 Nisan 2020 14:56:56, Pazar

SCP ile Dosya Transferi

SCP (Secure Copy Güvenli Kopyalama), bir ağdaki iki bilgisayar arasında dosya kopyalamanızı sağlar. Bağlantı sırasında SSH kullandığı için dosya aktarımı şifreli ve güvenlidir. SCP'yi kullanabilmeniz için SSH Client (SSH istemcisi) bilgisayarınızda kurulu olmalıdır.

40,198 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/06/2011 01:16:08 12/03/2016 09:59:45

SSH Bağlantısı

SSH(Secure Shell/Güvenli Kabuk) ağ üzerinden başka bilgisayarlara erişim sağlamak, uzak bir bilgisayarda komutlar çalıştırmak ve bir bilgisayardan diğerine dosya transferi amaçlı geliştirilmiş bir protokoldür. Güvensiz kanallar(internet vs) üzerinden güvenli haberleşme olanağı sağlar. Bir iletişimde SSH aşağıda belirtilen temel unsurları sağlar.

39,217 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/04/2018 20:49:26 30/07/2019 01:39:38

Fantastico De Lux Nedir? Nasıl Kurulur? Nasıl Kaldırılır?

Fantastico De Luxe, çıktığı yıllardan bu yana linux sunucularının göz bebeği konumundadır. Kullanım kolaylığı ve yaptığı iş bakımından çığır açmıştır. Kullanım prosedüründe size saniyeler içerisinde web sitesi sahibi olmanızı sağlar.

38,003 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/10/2008 02:22:42

FTP server kurulumu

vsftpd FTP server kurulumu

31,396 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/01/2009 02:56:58

Linux VPS Sunucu Kurulumu

Kendinize bir Linux VPS sunucu satın aldınız. Debian kurulumunu gerçekleştirdiniz (Kontrol panelinden üç beş fare ya da klavye hareketi ile).

29,792 Okunma 1 Yorum 30/01/2009 21:37:09 23/02/2014 02:26:23

Pro FTP Ayarları

ProFTPD bir FTP sunucusu yazılımıdır. Apache’ye benzer yapılandırma dosyaları ile kurulumu ve yapılandırması son derece kolay olan ProFTPD, aynı zamanda çok gelişmiş özelliklere sahiptir.

24,252 Okunma 2 Yorum 24/08/2009 00:07:21

Virtualmin Kurulumu

Virtualmin; domain, hosting için website kontrol paneline sahip, bunları oluşturma, yönetme yeteneklerine sahip açık kaynak kodlu webmin temelli bir web sunucu uygulamasıdır.

24,238 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/08/2020 17:25:18 06/05/2021 01:30:58

Webmin Kurulumu

Webmin, Unix benzeri sistemler için web tabanlı sistem yapılandırma aracıdır. Debian üzerine webmin kurulumu yapacağız.

20,281 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/02/2014 22:16:03 18/02/2014 22:17:23

Virtualmin'i Daha Güvenli Hale Getirmek

Gerekli ayarlamları yapınca daha güvenli bir Virtualmin ortaya çıkacaktır...

19,999 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/10/2020 02:35:49 17/02/2021 01:49:32

Cpanel Yedeği Almak

SSH bağlantısı yardımı ile sunucudaki hesapların komple yedeğini alabiliriz.

19,323 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/10/2008 02:28:07

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin veya Webmin ile yaşayabileceğiniz sorunlar ve bunların çözümleri

18,184 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/04/2021 22:41:38 07/05/2021 17:37:18

Linux Kullanıcı İşlemleri

root kullanıcısını daha güvenli yapmak için gerekenler ve kullanıcı işlemlerinin Linux üzerinde nasıl yapıldığını anlatan bir makale...

17,790 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/01/2014 01:38:18 11/03/2016 14:23:51

Linux Dosya İzin Mantığı

Linux sistemler bu izin mantığını bilmeden anşılmayabilir.

16,972 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/02/2014 00:47:30 22/12/2014 00:49:36

Virtualmin'e Swap Alanı Eklemek

Bazen sunucunuz için mevcut RAM değeriniz yetmeyebilir. İşte böyle durumlarda harddiskinizin bir kısmını RAM olarak kullanabilirsiniz.

15,269 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/02/2014 05:05:11 26/08/2017 10:32:47

Linux Log Mantığı

Eğer sistem güvenliği söz konusuysa, herşey log kayıtları ile başlar.

13,534 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/12/2014 00:53:16 10/04/2020 02:19:29

Apache için PHP Handler’ları

En çok merak edilen konulardan birisi de php işleyicileridir. Genelde az anlaşılan ama çok önemli olan bir konudur. Tabi ki her şeyin tam olarak nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz ancak sunucu işlemlerini ciddiye alıyorsanız ya da bu sektörde çalışıyorsanız öğrenmeniz gerekmektedir. Öğreneceğiniz her yeni bir şey ile sağladığınız hizmeti daha kararlı kullandırabileceğinizden dolayı hizmeti daha ucuza verebilir hale gelebilir ve dolayısıyla daha çok para kazanabilirsiniz. Bu yüzden sizi yeni bir şeyler öğrenmek için bir kaç dakikanızı ayırmaya davet ediyorum.

12,063 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/06/2014 01:06:01 04/06/2014 01:06:24

Virtualmin ve SSL

Virtualmin üzerindeki bir domaine SSL sertifikası nasıl yüklenir?

12,022 Okunma 1 Yorum 03/12/2014 00:32:10 23/11/2016 00:32:26

inode problemleri ve disk full hatası

inode, bir dosyanın ismi ve gerçek verisi hariç geri kalan herşeyi tutar.

11,970 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/07/2015 01:11:48 23/01/2017 06:46:04

Sunuculara Saldırı Yöntemleri

Eğer nasıl saldırıldığını bilmiyorsanız, önlem alamazsınız.

11,884 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/12/2014 13:27:32

Evden Bir ADSL Hat Yardımı İle Web Yayını

Tabii ciddi anlamda web yayını yapmak şimdilik hayal. Bu sadece basit trafik akışı için kullanabileceğiniz bir sunucu olacaktır.

11,851 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2014 15:53:48 13/02/2016 15:54:08

Fail2Ban Nedir?

Fail2ban/var/log/pwdfail ya da /var/log/apache/error_logdosyalarını tarayarak belli bir sayıda (bunu kendimiz belirleyebiliriz) hatalı giriş yapmış kişinin ip numarasını belirleyerek, belli bir süreliğine ip numarasını engelleyen linux tabanlı bir programdır. Fail2banhakkında bilgi verdik şimdi de nasıl kurulur ve nasıl kullanılır ona bakalım.

11,715 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2014 11:49:43 17/05/2020 18:21:38

Webmin'e Fail2ban Eklentisini Kurmak

Fail2Ban Intrusion Detector (Fail2Ban saldırı dedektörü)kurulumu ve kullanımı...

10,829 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2014 14:46:13 23/08/2017 00:36:06

Yükleniyor...