Konular

Linux Kullanıcı İşlemleri

root kullanıcısını daha güvenli yapmak için gerekenler ve kullanıcı işlemlerinin Linux üzerinde nasıl yapıldığını anlatan bir makale...

Öncelikle size verilen kullanıcı adı ile sisteme bağlanın

ssh root@123.45.67.890

  passwd komutu ile root kullanıcı şifrenizi değiştirin

passwd

adduser komutu ile sisteme bir kullanıcı daha ekleyin

adduser yeni_kullanici

 Linux Kullanıcı İşlemleri

visudo uygulamasına girerek bu kullanıcıya ait yetkileri tanımlayın

Visudo da  aşağıdaki gibi olan satıra

Linux Kullanıcı İşlemleri

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

  Aşağıdakileri ekleyin

Linux Kullanıcı İşlemleri

kullanici_adi    ALL=(ALL:ALL) ALL

 

Aşağıdaki komutla herhangi bir kullanıcıyı sistemden silebilirsiniz

userdel kullanici_adi

 

Tüm Klasör ve Mailleriyle kullanıcı silmek için:

userdel -r username

 

Method 1: Linux useradd Command — Create User With Default Configurations

This is a fundamental low level tool for user creation. To create user with default configurations use useradd as shown below.

Syntax: # useradd LOGIN-NAME

While creating users as mentioned above, all the default options will be taken except group id. To view the default options give the following command with the option -D.

 

$ useradd -D
GROUP=1001
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/sh
SKEL=/etc/skel
CREATE_MAIL_SPOOL=no
 • GROUP: This is the only option which will not be taken as default. Because if you don’t specify -n option a group with same name as the user will be created and the user will be added to that group. To avoid that and to make the user as the member of the default group you need to give the option -n.
 • HOME: This is the default path prefix for the home directory. Now the home directory will be created as /home/USERNAME.
 • INACTIVE: -1 by default disables the feature of disabling the account once the user password has expired. To change this behavior you need to give a positive number which means if the password gets expired after the given number of days the user account will be disabled.
 • EXPIRE: The date on which the user account will be disabled.
 • SHELL: Users login shell.
 • SKEL: Contents of the skel directory will be copied to the users home directory.
 • CREATE_MAIL_SPOOL: According to the value creates or does not create the mail spool.

 

Example 1: Creating user with all the default options, and with his own group.

Following example creates user ramesh with group ramesh. Use Linux passwd command to change the password for the user immediately after user creation.

 

# useradd ramesh

# passwd ramesh
Changing password for user ramesh.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

# grep ramesh /etc/passwd
ramesh:x:500:500::/home/ramesh:/bin/bash

# grep ramesh /etc/group
ramesh:x:500:
[Note: default useradd command created ramesh as username and group]

 

Example 2: Creating an user with all the default options, and with the default group.

 

# useradd -n sathiya

# grep sathiya /etc/passwd
sathiya:x:511:100::/home/sathiya:/bin/bash

# grep sathiya /etc/group
[Note: No rows returned, as group sathiya was not created]

# grep 100 /etc/group
users:x:100:
[Note: useradd -n command created user sathiya with default group id 100]

# passwd sathiya
Changing password for user sathiya.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[Note: Always set the password immediately after user creation]

 

Example 3: Editing the default options used by useradd.

The following example shows how to change the default shell from /bin/bash to /bin/ksh during user creation.

Syntax: # useradd -D --shell=<SHELLNAME>

# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
[Note: The default shell is /bin/bash]

# useradd -D -s /bin/ksh

# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/ksh
SKEL=/etc/skel
[Note: Now the default shell changed to /bin/ksh]

# adduser priya

# grep priya /etc/passwd
priya:x:512:512::/home/priya:/bin/ksh
[Note: New users are getting created with /bin/ksh]

# useradd -D -s /bin/bash
[Note: Set it back to /bin/bash, as the above is only for testing purpose]

 

Method 2: Linux useradd Command — Create Users With Custom Configurations

Instead of accepting the default values (for example, group, shell etc.) that is given by the useradd command as shown in the above method, you can specify custom values in the command line as parameters to the useradd command.

Syntax: # useradd -s <SHELL> -m -d <HomeDir> -g <Group> UserName

 

 • -s SHELL : Login shell for the user.
 • -m : Create user’s home directory if it does not exist.
 • -d HomeDir : Home directory of the user.
 • -g Group : Group name or number of the user.
 • UserName : Login id of the user.

 

Example 4: Create Linux User with Custom Configurations Using useradd Command

The following example creates an account (lebron) with home directory /home/king, default shell as /bin/csh and with comment “LeBron James”.

# useradd -s /bin/csh -m -d /home/king -c "LeBron James" -g root lebron

# grep lebron /etc/passwd
lebron:x:513:0:LeBron James:/home/king:/bin/csh

 
Note: You can give the password using -p option, which should be encrypted password. Or you can use the passwd command to change the password of the user.

 

Method 3: Linux adduser Command – Create Users Interactively

These are the friendlier tools to the low level useradd. By default it chooses the Debian policy format for UID and GID. A very simple way of creating user in the command line interactively is using adduser command.

Syntax: # adduser USERNAME

 

Example 5: Creating an User Interactively With adduser Command

# adduser spidey

Adding user `spidey' ...
Adding new group `spidey'
(1007) ...
Adding new user `spidey' (1007) with group `spidey' ...
Creating home directory `/home/spidey' ...
Copying files from `/etc/skel'
...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for spidey
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Peter Parker
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
        Is the information correct? [y/N] y

 

Method 4: Linux newusers Command — Creating bulk users

Sometimes you may want to to create multiple users at the same time. Using any one of the above 3 methods for bulk user creation can be very tedious and time consuming. Fortunately, Linux offers a way to upload users using newusers command. This can also be executed in batch mode as it cannot ask any input.

 

# newusers FILENAME

 
This file format is same as the password file.

 
loginname:password:uid:gid:comment:home_dir:shell
 
 
 
 

Example 6: Creating Large Number of Users Using newusers Command

If Simpson family decides to join your organization and need access to your Linux server, you can create account for all of them together using newusers command as shown below.

 

# cat homer-family.txt
homer:HcZ600a9:1008:1000:Homer Simpson:/home/homer:/bin/bash
marge:1enz733N:1009:1000:Marge Simpson:/home/marge:/bin/csh
bart:1y5eJr8K:1010:1000:Bart Simpson:/home/bart:/bin/ksh
lisa:VGz638i9:1011:1000:Lisa Simpson:/home/lisa:/bin/sh
maggie:5lj3YGQo:1012:1000:Maggie Simpson:/home/maggie:/bin/bash

  
Note: While specifying passwords for users, please follow the password best practices including the 8-4 password rule that we discussed a while back.
 
Now create accounts for Simpsons family together using the newusers command as shown below.

 

# newusers homer-family.txt

 

Kaynak:

 
Yorumunuzu Ekleyin

SSH komutları

Linux Server (Sunucu) kullananlar için SSH komutları. Aynı zamanda bu komutlar linux İşletim Sistemi komutlarıdırlar.

50,957 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/08/2009 18:52:43 12/08/2017 21:23:13

SCP ile Dosya Transferi

SCP (Secure Copy Güvenli Kopyalama), bir ağdaki iki bilgisayar arasında dosya kopyalamanızı sağlar. Bağlantı sırasında SSH kullandığı için dosya aktarımı şifreli ve güvenlidir. SCP'yi kullanabilmeniz için SSH Client (SSH istemcisi) bilgisayarınızda kurulu olmalıdır.

40,198 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/06/2011 01:16:08 12/03/2016 09:59:45

SSH Bağlantısı

SSH(Secure Shell/Güvenli Kabuk) ağ üzerinden başka bilgisayarlara erişim sağlamak, uzak bir bilgisayarda komutlar çalıştırmak ve bir bilgisayardan diğerine dosya transferi amaçlı geliştirilmiş bir protokoldür. Güvensiz kanallar(internet vs) üzerinden güvenli haberleşme olanağı sağlar. Bir iletişimde SSH aşağıda belirtilen temel unsurları sağlar.

39,217 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/04/2018 20:49:26 30/07/2019 01:39:38

Fantastico De Lux Nedir? Nasıl Kurulur? Nasıl Kaldırılır?

Fantastico De Luxe, çıktığı yıllardan bu yana linux sunucularının göz bebeği konumundadır. Kullanım kolaylığı ve yaptığı iş bakımından çığır açmıştır. Kullanım prosedüründe size saniyeler içerisinde web sitesi sahibi olmanızı sağlar.

38,003 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/10/2008 02:22:42

FTP server kurulumu

vsftpd FTP server kurulumu

31,396 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/01/2009 02:56:58

Linux VPS Sunucu Kurulumu

Kendinize bir Linux VPS sunucu satın aldınız. Debian kurulumunu gerçekleştirdiniz (Kontrol panelinden üç beş fare ya da klavye hareketi ile).

29,792 Okunma 1 Yorum 30/01/2009 21:37:09 23/02/2014 02:26:23

Pro FTP Ayarları

ProFTPD bir FTP sunucusu yazılımıdır. Apache’ye benzer yapılandırma dosyaları ile kurulumu ve yapılandırması son derece kolay olan ProFTPD, aynı zamanda çok gelişmiş özelliklere sahiptir.

24,252 Okunma 2 Yorum 24/08/2009 00:07:21

Virtualmin Kurulumu

Virtualmin; domain, hosting için website kontrol paneline sahip, bunları oluşturma, yönetme yeteneklerine sahip açık kaynak kodlu webmin temelli bir web sunucu uygulamasıdır.

24,238 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/08/2020 17:25:18 06/05/2021 01:30:58

Webmin Kurulumu

Webmin, Unix benzeri sistemler için web tabanlı sistem yapılandırma aracıdır. Debian üzerine webmin kurulumu yapacağız.

20,281 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/02/2014 22:16:03 18/02/2014 22:17:23

Virtualmin'i Daha Güvenli Hale Getirmek

Gerekli ayarlamları yapınca daha güvenli bir Virtualmin ortaya çıkacaktır...

19,999 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/10/2020 02:35:49 17/02/2021 01:49:32

Cpanel Yedeği Almak

SSH bağlantısı yardımı ile sunucudaki hesapların komple yedeğini alabiliriz.

19,323 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/10/2008 02:28:07

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin veya Webmin ile yaşayabileceğiniz sorunlar ve bunların çözümleri

18,184 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/04/2021 22:41:38 07/05/2021 17:37:18

Linux Dosya İzin Mantığı

Linux sistemler bu izin mantığını bilmeden anşılmayabilir.

16,972 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/02/2014 00:47:30 22/12/2014 00:49:36

Virtualmin'e Swap Alanı Eklemek

Bazen sunucunuz için mevcut RAM değeriniz yetmeyebilir. İşte böyle durumlarda harddiskinizin bir kısmını RAM olarak kullanabilirsiniz.

15,269 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/02/2014 05:05:11 26/08/2017 10:32:47

Linux Log Mantığı

Eğer sistem güvenliği söz konusuysa, herşey log kayıtları ile başlar.

13,534 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/12/2014 00:53:16 10/04/2020 02:19:29

Apache için PHP Handler’ları

En çok merak edilen konulardan birisi de php işleyicileridir. Genelde az anlaşılan ama çok önemli olan bir konudur. Tabi ki her şeyin tam olarak nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz ancak sunucu işlemlerini ciddiye alıyorsanız ya da bu sektörde çalışıyorsanız öğrenmeniz gerekmektedir. Öğreneceğiniz her yeni bir şey ile sağladığınız hizmeti daha kararlı kullandırabileceğinizden dolayı hizmeti daha ucuza verebilir hale gelebilir ve dolayısıyla daha çok para kazanabilirsiniz. Bu yüzden sizi yeni bir şeyler öğrenmek için bir kaç dakikanızı ayırmaya davet ediyorum.

12,064 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/06/2014 01:06:01 04/06/2014 01:06:24

Virtualmin ve SSL

Virtualmin üzerindeki bir domaine SSL sertifikası nasıl yüklenir?

12,022 Okunma 1 Yorum 03/12/2014 00:32:10 23/11/2016 00:32:26

inode problemleri ve disk full hatası

inode, bir dosyanın ismi ve gerçek verisi hariç geri kalan herşeyi tutar.

11,970 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/07/2015 01:11:48 23/01/2017 06:46:04

Sunuculara Saldırı Yöntemleri

Eğer nasıl saldırıldığını bilmiyorsanız, önlem alamazsınız.

11,884 Okunma Henüz yorum yapılmamış 11/12/2014 13:27:32

Evden Bir ADSL Hat Yardımı İle Web Yayını

Tabii ciddi anlamda web yayını yapmak şimdilik hayal. Bu sadece basit trafik akışı için kullanabileceğiniz bir sunucu olacaktır.

11,851 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2014 15:53:48 13/02/2016 15:54:08

Fail2Ban Nedir?

Fail2ban/var/log/pwdfail ya da /var/log/apache/error_logdosyalarını tarayarak belli bir sayıda (bunu kendimiz belirleyebiliriz) hatalı giriş yapmış kişinin ip numarasını belirleyerek, belli bir süreliğine ip numarasını engelleyen linux tabanlı bir programdır. Fail2banhakkında bilgi verdik şimdi de nasıl kurulur ve nasıl kullanılır ona bakalım.

11,715 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2014 11:49:43 17/05/2020 18:21:38

Webmin'e Fail2ban Eklentisini Kurmak

Fail2Ban Intrusion Detector (Fail2Ban saldırı dedektörü)kurulumu ve kullanımı...

10,829 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2014 14:46:13 23/08/2017 00:36:06

Yükleniyor...