Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin veya Webmin ile yaşayabileceğiniz sorunlar ve bunların çözümleri

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin'i SSH ile Komutsatırı ile Yönetmek:

Çalışan servis listesini almak için:

service status-all

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

  Webmin servisini yeniden başlatmak için:

service webmin restart

  Mysql servisini yeniden başlatmak için:

service mysql restart

 

Mysql Hata Kodunu Öğrenmek İçin

mysql -v

 

Hala listesini kısmak için

sudo less /var/log/mysql/error.log

 

Hata: The full MariaDB error message was : DBI connect failed : Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) ?

50-server.cnf dosyası içerisindeki ssl adreslerinin başına diyez koyarak sorunu çözebilirsiniz.

#ssl_ca = /etc/mysql/mysql-ssl.ca
#ssl_key = /etc/mysql/mysql-ssl.key
#ssl_cert = /etc/mysql/mysql-ssl.cert

 

 The unit mariadb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.

 

Hata: virtualmin The mailman queue processor /var/lib/mailman/bin/qrunner is not running on your system. It can be started in the Bootup and Shutdown module:

Elektronik posta listesi (bazen E-liste şeklinde yazılır) e-posta'nın bilgiyi internet kullanıcılarına yaygın dağıtım yapmak amacı ile özel bir şekilde kullanılmasıdır. Bu konuda kullanılan programlardan biride Mailmandır.

Mesaj bir mailman listesi oluşturmadığınız için gelmektedir.

Çözüm: Mailman'ı sisteminizde kullanmanız durumunda bu hata mesajını alamayacaksınız. Veya aşağıdaki formu doldurarak bir mail listesi oluşturabilirsiniz.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Mailman'ı sistemde kullanmamak için:

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Mailman'in yanındaki onayı kaldırıp kaydetmeniz yeterli

Failed to create virtual server : The DNS domain domain.com is already hosted by your DNS server

Eğer Create Virtual Server işlemi yapıyorsanız, DNS ayarları zaten yapılmış olduğundan DNS ayarı yapılmasını istememelisiniz.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Default IP address is set to 172.16.1.209, but the detected external address is actually 109.70.25.64. This is typically the result of being behind a NAT firewall, and should be corrected on the module configuration page.

Çözüm için Virtualmin menüsünden Settings -> Virtualmin Config -> Network Settings içindeki  "Default IP address for DNS records" seçeneğini "Automatically detect external address". yapmalısınız.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri


Hata: Virtualmin could not work out the default IPv6 address for virtual servers on your system. You will need to update either the Network interface for virtual addresses or Default virtual server IP address fields on the module configuration page.

 

Hata: webmin Failed to open /etc/webmin/apache/site for writing : No space left on device

Hatayı oluşturan sebep sistemdeki inode fazlalılığı olabilir. Bunun için öncelikle sistemde yer açmaya başlayım ve sonra inode temizliği yapalım.

sudo aptitude autoclean

  yukarıdaki komutla birlikte yüklenmiş güncellemelerin gereksiz kaynak dosyalarını sistemden kaldırarak yer açmış oluyoruz.

Şimdi şuradaki inode temizleme işlemlerini uygulamalısınız.

 

Hata: Command died with status 127: "/usr/bin/procmail-wrapper -o -a $DOMAIN -d
    $LOGNAME". Command output: sh: 1: /usr/bin/procmail-wrapper: not found

 Sistemde procmail-wrapper kurulu olmadığından webmin'e mail göndermek mümkün olmuyor.

aptitude install procmail-wrapper

 

NDC command failed : rndc: /etc/bind/rndc.conf does not exist Mesajı:

NDC command failed : rndc: /etc/bind/rndc.conf does not exist

Sistemde RNDC ayarının yapılmadığını belirtir. BIND DNS Server sayfasındaki  Setup RNDC'ye tıklayarak sorunu çözebilirsiniz.

Virtualmin Sorunları ve ÇözümleriVirtualmin Sorunları ve Çözümleri

FTP "ECONNREFUSED - Connection refused by server" veya "Connection Refused"

Özellikle Debian 8 işletim sisteminde ortaya çıkmakta. Yapılması gereken FTP 21 yerine SFTP 2222 protunu kullanmak...

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

500 Internal Server Error

Bu sorun genellikle PHP 7 ve

Eğer domainleriniz CGI veya FCGID, PHP handlerlarına ayarlıysa, Apache config dosyasından "php_admin_value engine Off" yapmalısınız.

 

Failed to change administration password : DBI connect failed : Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

Try going into Webmin -> Servers -> MySQL -> Module Config, and there, set "Administration password" to your correct root MySQL password.

 

Roundcube Invalid request! No data was saved.

Kullanılan bağlantı türü ssl olmalı

Roundcube Mail Gönderme Hatası: SMTP Error (535): Authentication failed

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

roundcube'ın yüklü olduğu klasor içindeki config.inc.php dosyasını açıyoruz

aşağıdaki kayıdı

$config['smtp_port'] = 25;

$rcmail_config[‘smtp_user’] = ‘%u’;

 

aşağıdaki gibi yapıyoruz

$config['smtp_port'] = 587;

$rcmail_config[‘smtp_user’] = ”;

 

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualminin Firewall ile SSH Portunu Kapatmasını Engellemek 

Networking FirewallD menüsüne giriyoruz.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

En üstteki ssh seçeneğini tıklıyoruz.

ssh portunuz 22 değilse;

Virtualmin Sorunları ve ÇözümleriAdd allowed port seçeneği ile ssh portunuzu ekleyebilirsiniz.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Yapılan işlemin firewall tarafından işleme konması için Apply Configuration'a tıklamalısınız.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Eğer SFTP Üzerinden Gönderdiğiniz Dosya Overwrite(Üzerine Yazma) Yapmıyorsa

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

/etc/proftpd/conf.d/virtualmin.conf dosyasına AllowOverwrite On ekliyoruz

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

SFTP Bağlantılarının Çalışması İçin Gezinme Kısıtlaması Yapmalısınız

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Özellikle Active yazan onay kısmını unutmayın.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

SMTP Sorunu

Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known

 

2019-03-17 03:53:38 Connection: opening to smtp.domain.com:587, timeout=300, options=array ( 'ssl' => array ( 'verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true, ),)
2019-03-17 03:53:38 Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known [/home/domain/public_html/PHPMailer6.0.7/src/SMTP.php line 326]
2019-03-17 03:53:38 Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): unable to connect to smtp.domain.com:587 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) [/home/domain/public_html/PHPMailer6.0.7/src/SMTP.php line 326]
2019-03-17 03:53:38 SMTP ERROR: Failed to connect to server: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)
SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
Mail Gönderme Hatası: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting

 

Bunlar genellikle bağlantı zaman aşımları veya "Temporary failure in name resolution" ("ad çözümlemesinde geçici başarısızlık"), "could not resolve host" ("ana makineyi çözemedi"), "getaddrinfo failed"  ("getaddrinfo başarısız oldu") veya benzeri hatalar olarak karşımıza çıkar. dig aracını kullanarak DNS'nizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin (Debian / Ubuntu'daki dnsutils paketinden):

 Örnek

dig +short smtp.gmail.com

 
DNS'niz çalışıyorsa böyle bir şey alırsınız:

gmail-smtp-msa.l.google.com.
173.194.67.108
173.194.67.109

Bu başarısız olursa, PHPMailer e-posta gönderemez, çünkü bağlanılacak doğru IP adresini alamaz. DNS'de belki bir adınız yoksa, bir IP adresini doğrudan ana bilgisayar adı olarak kullanabilirsiniz. Bunu düzeltmek için DNS'inizin neden çalışmadığını çözmeniz gerekiyor - belki de çözücülerinizi kurmadınız?

Başarısız çıktı

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Başarılı çıktıVirtualmin Sorunları ve Çözümleri

Kontrol
Tüm hizmetleri devre dışı bırakılmış bir sunucu bile genellikle basit ping'lere yanıt verir, bu nedenle DNS'nizin iyi olduğunu biliyorsanız, sunucunun gerçekten hizmet verdiğini kontrol edin.

ping smtp.gmail.com

  Başarılı sonuç

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

  Başarısız sonuçVirtualmin Sorunları ve Çözümleri

smtp.domain.com yanıt vermiyorsa büyük olasılıkla PHPMailer çalışmayacaktır. Bunun yerine şunu kullanabilirsiniz

$mail->Host = 'mail.domain.com';

 

Sunucunuzda Yer Kalmazsa

Genellikle sorunun sebebi log dosyaları. Bunun için webminin disk usage adındaki modülünü yükleyebilirsiniz. Modülü yükleyince şu şekilde rapor alabilirsiniz.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri/var/log/journal yaklaşık 25GB kaplamakta. Dosya boyutunu görmek için

journalctl disk-usage

X günden daha eski olan sistemd günlüklerini temizleyin
Birincisi zamana dayalı, 10 gün söylemekten daha fazlasını saklayan her şeyi temizliyor.

journalctl vacuum-time=10d

X depolama alanını aşarsa sistem günlüklerini temizleyin
Bu örnek 2GB değerinde günlük tutmaya devam edecek ve bunu aşan her şeyi temizleyecektir.

journalctl vacuum-size=2G

 

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

 Bu tür bir journal dosyası yığını oluşmasını engellemek için

nano /etc/systemd/journald.conf

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

 

sudo systemctl restart systemd-journald

 

Manuel olarak journal dosyasını silmek isterseniz öncelikle şunu yapın ve dosya boyutunu kontrol edin

systemctl kill kill-who=main signal=SIGUSR2 systemd-journald.service
sudo systemctl restart systemd-journald

 

Bunun dışında

aptitude autoclean

  yapmalı ve log dosyalarının boyutlarını kontrol etmelisiniz.

Bunun için şu komutu kullanabilirsiniz. Bu komut size boyutu büyük 10 dosyayı verecektir.

du -a /var/log/ | sort -n -r | head -n 10

  Şimdi bu büyük boyutlu log dosyalarının içini boşaltmalısınız.

echo > /var/log/mail.log.1

 

Mysql [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.

Sunucunuzun belleği yetersiz. /etc/mysql/my.cnf içerisinden şu şekilde sorunu çözebilirsiniz.

innodb_buffer_pool_size = 10M
innodb_log_file_size = 1000M

 

Maller İçin SSL Desteği

Bunun için Manage SSL sayfasında, Copy to Postfix and Copy to Davecot işlemlerini yapmalısınız.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Hostinglerden birinde virtualmin _default/ domain.com/IN: unknown class/type hatası varsa

virtualmin disable-feature dns all-domains
virtualmin enable-feature dns all-domains

 

Mail Alıp/Vermeme Postfix "Network unreachable" Sorunu

Bu sorun genellikle ISS'iniz 25 ve 587 nolu portları kapatmışsa yaşanmakta. ISSnizi arayıp 25 nolu portu açtırınız. Şurada daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

virtualmin Upgrading phpMyAdmin to version 4.9.5 .... failed dependencies : phpMyAdmin requires a MySQL database

PhpMyAdmini kurmak istediğiniz hesapta, bir veritabanı oluşturursanız sorununuz çözülecektir.

RoundCube ile Mail Bağlantısı Sorunu: connection to storage server failed hatası

 Aşağıdaki komutu veriniz.

sudo dovecot

  Aşağıdaki gibi bir mesaj alacaksınız

doveconf: Fatal: Error in configuration file /etc/dovecot/dovecot.conf: Missing '}' (section started at /etc/dovecot/dovecot.conf:356)

  ilgili satıra gittiğinizde aşağıdaki örnekte olduğu gibi küme parantezi sorunu olduğunu görürsünüz ve bu hatayı düzeltip kaydetmelisiniz. Sonra aşağıdaki komutu verdiğinizde

sudo dovecot

  Size dovecot'un çalıştığını belirten bir mesaj gelecektir.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

 

Failed to open SSL key /home/disabledsite/ssl.key at /user/libexec/webmin/miniserv.pl line 4405. Hatası

   Aşağıdaki komutu veriyoruz.

sudo nano /etc/webmin/miniserv.conf

Hatalı sertifikaların başına diyez ekliyoruz

#ipcert_subsite.contoso.com,*.subsite.contoso.com=/home/contoso/ssl.cert
#ipkey_subsite.contoso.com,*.subsite.contoso.com=/home/contoso/ssl.key

  Servisi yeniden başlatıyoruz.

sudo service webmin start

 

Virtual IP address : No active virtual interface for xxx.xxx.xxx.xxx found Hatası

Connections to IP addresses not on this system are not allowed :

Hatanın sebebi Virtual Server oluşturulurken Ip seçiminin yanlış olması.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

 
 

Mysql Strict Mode Hatası

 

 
Özellikle integer bir değere null yolladığınızda ortaya çıkan hatayı şuradaki notlara bakarak çözebilirsiniz.
 
 
 

Virtualmin'de DKIM'i Etkinleştirme 

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

 

 

Virtualmin Ip6 üzerinden günceleme yapıyorsa

sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update
sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true install procps

 

Tüm apt apt-get komut işlemlerini durdurmak İçin

 
 
sudo killall apt apt-get
 
 

 

 

Wildcard Domain Tanımlamak İçin

Server Configuration -> Website Options, and there, set “Website matches all sub-domains” to “Yes”.

Virtualmin Sorunları ve Çözümleri

Kaynaklar

 

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...