Konular

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseint, Equals, Final Terimi

Bu başlık altında javada temel değişkenler ve tip dönüşümleri tostring, parseint, equals, final terimi anlatacağım.

JAVA PROGRAMLAMA DILI TEMEL DEGISKEN TÜRLERI

Programlama dillerinde rakamlar bilgisayar belleginin temel depolama birimlerine yazilirlar. Temel bilgisayar
bellek birimi bit olarak adlandirilir. Bir bilgisayar bellegindeki tek bir transistörden olusmustur. Bu transistörden
akim geçiyorsa tansistörün veya bitin bellek degeri 1 (bir) veya true (dogru) olarak alinir. Eger akim geçmiyor
veya düsük düzeyde bir akim geçiyorsa transistörün bellek degeri 0 (sifir) veya false(yanlis) olarak alinir.
Bilgisayar bit birimleri bir araya gelerek bilgisayar temel degisken türlerini yazabilecegimiz bir sistem
olustururlar. Degisken türü bilgisayar tarafindan bilinmelidir, çünkü ayni bit toplulugu bir harfi
simgeleyebilecegi gibi bir rakami da simgeleyebilir. Java dilinde Tablo 1.1 de görülen temel degisken türleri
mevcuttur.  

Javada Temel Değişkenler ve Tip Dönüşümleri toString, ParseInt, equals, final terimi

Simdi bu temel degisken türlerinin bazilarini daha detayli inceleyelim:

> Boolean Değişken Türü:

Boolean degisken türü mantik islemlerinde kullanilir. Sadece true veya false degerleri alir. true dogru false yanlis
anlami tasir. Mantik degiskenlerine dogrudan true veya false degerleri yüklenebilecegi gibi diger degiskenleri
mantik islemlerini kullanarak karsilastirarakta degerleri programlarin içinde hesaplanabilir. 
Asagidaki küçük program parçasi mantik degiskeni ilk mantik degiskenini tanimlamakta ve dogru degerini bu
degiskene yüklemektedir.   

public class Degisken {
   
    public static void main(String[] args) {
        boolean ilkmantikdegiskeni;
        ilkmantikdegiskeni=true;  
    }

}

 

> Char (Harf) Degisken Türü:

Char degisken türü harflerin tanimlanmasinda kullanilir. Harfler java dilinde ISO Unicode kodu ile bilgisayara
aktarilir. Unicode 4 hekzagonal (16 tabanli) sayinin bir araya gelmesiyle olusur. Hekzagonal sayi sisteminin onlu
ve ikili sayi sistemiyle esitligi söyledir :  

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseınt, Equals, Final Terimi

ISO Unicode da tanimlanan 'u0041' kodu 'A' harfi anlamina gelir. Veya 'u03E1' kodu '? ' harfini tanimlar. ISO
Unicode karakter setinin ilk iki rakami sifir oldugunda ASCII karakter kodunu tanimlar.Asagidaki küçük program parçacigi char tipi A1, A2 ve alpha1,alpha2 degiskenlerine A ve ?  harflerini yüklemektedir.  

public class Degisken {

    public static void main(String[] args) {
char A1,A2;  
char alpha1,alpha2;  
A1='u0041';  
A2='A';  
alpha1='u03E1';  
alpha2='? ';
    }

}

  Burada sunu kaydedelim alpha1 degiskenini her ortamda dogru olarak görebiliriz, fakat alpha2 degiskeni bazi
ortamlarda dogru olarak görülmeyebilir. 

> Tam Sayi Degisken Türleri (byte, short,int,long) 

Tam sayi degiskenler hafizada isgal ettikleri yere göre byte(8 bit), short(16 bit), int(32 bit) ve long(64 bit) adini
alirlar. Bir bitlik hafizaya sadece iki rakamin (0 veya 1) yazilabilecegi göz önüne alinirsa örnegin sekiz bitlik
byte türü tamsayi degiskenine 256 sayi (ikili sayi esiti 11111111) yazilabilecegi ortaya çikar. Bitlerden biri +
veya - isareti için kullanildigindan byte degiskeninin sinir degerleri -128den 127 e kadardir (toplam 256 sayi).
Eger bir tamsayi degiskenin sadece arti degerlerini kullanmak istersek unsigned terimini kullaniriz. Örnegin
unsigned byte tipi tamsayi degiskenin sinir degerleri 0 dan 256 ya kadardir. Tamsayi degisken türleri içinde en
fazla kullanilan int türüdür. Asagidaki küçük program parçaciginda int türü ilktamsayi degiskenine 32 rakami
yüklenecektir.   

public class Degisken {

    public static void main(String[] args) {
int ilktamsayi;  
ilktamsayi=32;
    }

}

  veya daha kısa olarak; 

public class Degisken {

    public static void main(String[] args) {
int ilktamsayi=32;
    }

}

  Javadaki tamsayi degisken türleri + ve – degeri alabilen türlerdir. Örnegin byte degisken türü –128 den +127 e
kadar toplam 256 sayi kullanabilir. Eger – bölgeyi kullanmayacaksak tamsayi degiskenlerin kullanim bölgesini
unsigned deyimini kullanarak tamamen arti bölgeye çekebiliriz. Örnegin
unsigned byte artibolgetamsayisi;
islemiyle tanimlanan  artibolgetamsayisi degiskeni 0 ile 256 arasinda degerler alabilir.

> Gerçek Sayi Degisken Türleri (float, double,long double)

Gerçek sayi sistemleri de 0 ve 1 bitleri kullanilarak olusturulabilir. Gerçek sayilarin tamsayidan küçük kisimlari
2 li tabanda eksi üstler kabul edilerek olusturulur. Örnek olarak 16 bitlik gerçek bir sayiyi ikili sistemdeki
bilgisayar belleginde su sekilde gösterebiliriz : 

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseınt, Equals, Final Terimi

Yukarida 16 bitle temsil edilen sayi : +16+4+2+0.5+0.125)*10-(16+1)
 = 22.625e-17 rakamidir. Gerçek sayi
degiskende yeterli hassasiyeti saglayabilmek için genelde 64 bit uzunlugundaki double degisken türü kullanilir.
Javadaki Matematik kütüphaneleri de double degisken türü için tanimlanmistir. Asagidaki küçük program
parçaciginda double türü ilkgercekdegisken degiskenine 22.625e-7 sayisini yüklüyoruz.  

public class Degisken {
    private static double ilkgerceldegisken;

    public static void main(String[] args) {
double ilkgerçekdegisken;  
ilkgerceldegisken=22.625e-17;
    }

}

  eger 64 bit double sayi hassasligi yetmezse long double kullanilabilir.  Bu degisken türü 128 bit boyutundadir.

 

JAVA NESNESI OLARAK TANIMLANMIS TEMEL DEGISKENLER

Java nesne temelli bir dildir. Javadaki tüm degisken türlerinin nesne kökenli esdegerleri mevcuttur. Bunun
yaninda temel degisken türleri arasinda yer almiyan String gibi sadece nesne kökenli olarak tanimlanmis
degisken türleri de mevcuttur. Simdi bunlarin bir kismini biraz daha detayli inceleyelim.

> String Nesne Tipi Degiskeni :

String degiskeni yazi yazdirma isleri için kullanilir. Nesne türü degiskendir. Java dilinde char degisken türü
kullanilarak tanimlanmis bir nesne tipi degiskendir. Asagidaki küçük program parçaciginda bu degisken türünün
kullanilmasini görüyoruz.   

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String a="Mehmet";
String c=" EMEK";
String d;
d=a+c; // d nin degeri "Mehmet EMEK"
System.out.println(d); // bu satir Mehmet EMEK çiktisi verir
    }

}

 String türü sabitler her zaman " isaretleri arasina yazilirlar ve + isaretiyle bir araya getirilebilirler. 
 
String türü degiskenleri tanimlamak için ayni zamanda ; 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String a=new String("Mehmet");
String c=new String(" EMEK");
String d=new String();
d=a+c; // d nin degeri "Mehmet EMEK"
System.out.println(d); // bu satir Mehmet EMEK çiktisi verir
    }

}

  Formunu da kullanabiliriz. Ikinci verdigimiz form islem olarak ilk verilenin tamamen aynidir. 
String türü bir degiskenin toplam boyutu length() alt metoduyla belirlenebilir. Örnegin ;  

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String a=new String("mehmet");
int x=a.length();
    }

}

  x degiskenine

6

degerini yükleyecektir.

 

Stringin alt metodu equals() karsilastirma yapar. Örnegin; 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String a=new String("Mehmet");
boolean y=a.equals("Mehmet");
boolean z=a.equals("Mustafa");
    }

}

  y boolean degiskenine true degerini, z boolean degiskenine false degerini  yükleyecektir.

> Integer NesneTipi Degiskeni:

Integer degiskeni, string degiskeni gibi 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
Integer i;
i=new Integer(3);
    }

}

  veya

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
Integer i=new Integer(3);
    }

}

  Seklinde tanimlanabilir. Integer tanimi  String degiskeni üzerinden de tanimlanabilir. Örnegin; 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String s="15";
Integer i=new Integer(s);
    }

}

 Tanimi 15 degerini yükler. Integer degerini int degerine (temel degisken) çevirebiliriz.  

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
int x;
Integer y=new Integer(3);
x=Integer.IntegerValue(y);

    }

}

  String degerini int degerine direkt olarak çevirmek içinse ;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String s="15";
int x=Integer.parseInt(s);
    }

}

  kullanilir. 
int tipi (temel) degiskeni String degiskenine degistirmek için; 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
int x=3;
String s=Integer.toString(x);
    }

}

  kullanilir.

> Double Nesne Tipi Degiskeni :
Double degiskeni kullanim olarak Integer degiskeninden bir farki yoktur. Ayni tanimlamalar Integer yerine

 

Double kullanilarak yapilabilir. Degiskenler 

public class Main {
    private static Double X;
    public static void main(String[] args) {
Double  x;
X=new Double(3.66e5);
    }

}

  veya
 

public class Main {
    private static Double X;
    public static void main(String[] args) {
Double x=new Double(3.66e5);
    }

}

  Seklinde tanimlanabilir. Double tanimi  String degiskeni üzerinden de tanimlanabilir. Örnegin;
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String s="15.66e-3";
Double x=new Double(s);
    }

}

  Tanimi 15.66*10  degerini yükler. Double degerini double degerine (temel degisken) çevirebiliriz. 
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
double x;  
Double  y=new Double(15.66e-3);
X=Double.doubleValue(y);
int x;  
Double  y=new Double(15.66e3);
x=Double.intValue(y);
    }

}

  String degerini double (temel degisken) degerine direkt olarak çevirmek içinse ;
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
String s="15.25";
double x=Double.parseDouble(s);
    }

}

  Islemi kullanilabilir. 

 

double tipi (temel) degiskeni String degiskenine degistirmek için ;
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
double x=3.75;
String s=Double.toString(x);  
    }

}

  kullanilir.

> Final Terimi:
Java dilinde degisken yerine sabit kullanmak istersek tanimin basina final sözcügünü getiririz. Final olarak
tanimlanan sabitlerin bir kere degerleri verildikten sonra degistirilemez.
Örnegin ; 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
final double pi=3.14159;
    }

}

  pi sabitini tanimlar.

> ToString Terimi:
public String toString() metodu Java'da tum metodlarin turedigi en tepedeki sinif olan Objet'in bir metodudur. Herhangi bir nesne icinde bu metodu yazarsaniz nesnenin iceriginin size nasil gorunmesine iliskin bir kod yazmaniz beklenir. Örneğin;
   

public class StringTest
{
    private String ad = "Mehmet";
    private String soyad = "EMEK";

    public String toString()
    {
        return "Adi:" + ad + " Soyadi:" + soyad;
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        StringTest test = new StringTest();
        System.out.println("to String sonucu: " + test.toString());
    }
}

  onucta ekranda "to String sonucu: Adi:Mehmet Soyadi:EMEK" yazdigini goreceksiniz.

 NOT:Equals ve Parseint terimlerinin açıklamaları ve örnekleri String değişkeni başlığında uygulanmıştır.

Hazırlayan Mehmet EMEK

Yorumunuzu Ekleyin
Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseint, Equals, Final Terimi Yorumları +1 Yorum
  • ÖMER
    1
    ÖMER
    Allah razı olsun.Sitenin sürekli takipçisiyim. bu konular çok güzel anlatılmış da object, consructor ve inheritanceözellikle object ve consructor konularında da biraz daha değişik örneklerle anlatırsanız çok yardımcı olursunuz bana.object neresi consructor neresi anlamıyorum.
    16 Ocak 2011 17:40:57, Pazar

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

60,477 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

58,803 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

56,629 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

42,204 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

40,498 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

37,375 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,589 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

32,482 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

29,183 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

28,181 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

27,302 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

27,241 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

25,523 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...