Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

 Java Programlama Dili Temel Değişken Türleri

 

Boolean Değişken Türü

Mantıksal veri tipi boolean mantıksal veriler olan true(doğru) veya false(yanlış) değerlerini kaydetmek için kullanılır.

KOD ; boolean degiskenadi ;

Örnek ;

 


public class Main {

public static void main(String[] args){

    

     boolean a = true;

     boolean b = false;

     boolean c = a == b;

 System.out.println("c = " + c + "(Yanlış)");

     }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Byte Değişken Türü

Byte veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 1 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -128 ila 127 arasıdır.

KOD ; byte degiskenadi ;

Örnek ;

 


 public class Main {

            public static void main(String[] args) {

 

                    int y;

        byte a=100;

                     byte c = 5;

                     = a + c;

System.out.println("y = " +y);

          }

}

 


Kodun Çıkışı ;

 Java Değişken Tipleri

 

İnt Değişken Türü

Integer veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 4 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -2.147.483.648 ila 2.147.483.647 arasıdır.

KOD ; int degiskenadi ;

Örnek ;

 


public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                       int IsikHizi=300000;

                        long Gunler=10;

                        long Saniyeler;

                        long GecenSure;

                         Saniyeler = Gunler * 24* 60* 60;

                         GecenSure = IsikHizi * Saniyeler;

System.out.println("Işık " + Gunler + " günde yaklaşık " + GecenSure +" kadar yol alır.");

             }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Long Değişken Türü

Long veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 8 Byte'dır. Aldığı değer aralığı 9.223.372.036.854.775.808    ila 9.223.372.036.854.775.807 arasıdır.

KOD ; long degiskenadi;

Örnek ;


public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                       int IsikHizi=300000;

                        long Gunler=10;

                        long Saniyeler;

                        long GecenSure;

                         Saniyeler = Gunler * 24* 60* 60;

                         GecenSure = IsikHizi * Saniyeler;

System.out.println("Işık " + Gunler + " günde yaklaşık " + GecenSure +" kadar yol alır.");

             }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Float Değişken Türü

Float veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 4 Byte'dır. Aldığı en küçük değer: 1,40239846 * 10-45

Aldığı en büyük değer ise: 3,40282347 * 1038

KOD ; float degiskenadi ;

Örnek ;


 

public class Main {

                public static void main(String[] args) {

                          float a;

                          float b;

                          float c;

                           = (float) 0.6917;

                           = (float) 0.6911;

                           = a-b;

System.out.println("c = " + c);

 

                }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Double Değişken Türü

Double veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 8 Byte'dır. 
Aldığı en küçük değer: 4,94065645841246544 * 10-324
Aldığı en büyük değer ise: 1,79769313486231570 * 10308

KOD ; double degiskenadi ;

Örnek;

 


 public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                    double a;

                     double b;

                     double c;

                     = (double) 0.79178945187;

                     = (double) 0.65115054845;

                     = a+b;

System.out.println("c = " + c);

       }

}

 


 Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Short Değişken Türü

Short veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 2 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -32.768 ila 32.767 arasıdır.

KOD ; short degiskenadi ;

Örnek;

 


public class Main {

              public static void main(String[] args) {

                       short n=32000;

                       short z=25000;

                       int a= n-z;

System.out.println("a = " +a);

        }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Char Değişken Türü

Karakter veri tipi 2 Byte bellek boyutuna ihityaç duymaktadır. Karakter veri tipi char, sadece bir adet harf,rakam,sembol veya alfanumerik değeri alabilir. Değer aralığı 0 ila 65.535 arasında tanımlanmış Unicode değerlerdir. Char değişkenine değer atamak için ' ' çift tek tırnak operatörü içerisine istenilen karakter yazılmaktadır. Ayrıca 'u0000' ila 'uffff' aralığında Unicode değeri verilerek de değer ataması yapılabilir.

KOD ; char degiskenadi ;

           char cvar1 ;

           char cvar2 ;

Örnek ;

 


public class Main {

           public static void main(String[] args){

                       char Sayi, Harf1, Harf2, Harf3, Harf4, Harf5, Harf6, Harf7, Harf8, Harf9;

                         Harf1='E';

                         Harf2='R';

                         Harf3='K';

                         Harf4='A';

                         Harf5='N';

                         Harf6='A';

                         Harf7='V';

                         Harf8='C';

                         Harf9='I';

System.out.println(Harf1+""+Harf2+""+""+Harf3+""+Harf4+""+Harf5+" " +Harf6+""+Harf7+""+Harf8+""+Harf9);

      }

}

 


 Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

String Değişken Tipi

String değişken tipi alfnumerik değişkenler tanımlamak için kullanılır. Yani string değişkenlere girilen değer bilgisayar tarafından yazı olarak algılanır ve üzerinde matematiksel işlem yapılamaz.

Örnek ;

 


 public class Main {

            public static void main(String[] args) {

                     String Okul="Erkan Avcı Anadolu Teknik, Teknik ve Endustri Meslek Lisesi";

System.out.println(Okul);

     }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Numan Bezaroğlu

 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...