Konular

Javada While, Do While Ve For Döngüleri

 While ' da yaptığımız kodda bir değişkenin içeriğinin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde icra edilir.Programımız, while döngüsü içinde iken, sonsuz döngüden kurtarabilmek için, yazıyı yazdırdıktan sonra, Takım değişkenini bir arttırıyor. Aksi taktirde, değişken hiç bir zaman while döngüsünün beklediği şarta kavuşarak 1'e eşit hale gelemeyecektir. (Programı, sondaki "Takım ++;" satırını kaldırarak denerseniz, zararsız bir sonsuz döngünün ne olduğunu görebilirsiniz.)

While örneği; 

package while_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Takımlar[][] = new String[1][4];

        int Takım = 0;
        int Puan = 0;

        while (Takım < 1) {
            Takımlar[Takım][0] = JOptionPane.showInputDialog("Takım'ın Adını Giriniz.");
            Takımlar[Takım][1] = JOptionPane.showInputDialog(Takımlar[Takım][0] + "Kaç Galibiyet Aldı?");
            Takımlar[Takım][2] = JOptionPane.showInputDialog(Takımlar[Takım][0] + "Kaç Beraberlik Aldı?");
            Takımlar[Takım][3] = JOptionPane.showInputDialog(Takımlar[Takım][0] + "Kaç Mağlubiyet Aldı?");
            Takım++;

        }

        while (Takım > 0) {
            Takım--;
            Puan += Integer.valueOf(Takımlar[Takım][1]) * 3 + 1 * (Integer.valueOf(Takımlar[Takım][2]));


        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Takım=" + Takımlar[Takım][0] + "n" + "Galibiyet Sayısı=" + Takımlar[Takım][1] + "n" + "Beraberlik Sayısı=" + Takımlar[Takım][2] + "n" + "Mağlubiyet Sayısı=" + Takımlar[Takım][3] + "n" + "Toplam Puanı=" + Puan);
    }
}
 

  Kodun çıktısı;

Javada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For Döngüleri

Javada While, Do While Ve For Döngüleri

while da farkettiğiniz gibi, ileri sürdüğümüz şartı,  yapmadan önce sınar; ve bu şart ortadan kalkmamışsa (yani henüz doğru değil ise) yapacağı işi yapar; başka bir deyişle while döngüsünün yapacağı iş hiç yapılmayabilir. Fakat sınamanın iş yapıldıktan sonra yerine getirildiği bir şekli de vardır: do-while.

Do-while örneği; 

package do_while_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int i = 2;
        do {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, i);
            i++;
        } while (i < 5);//do-while da şarta ulaşana kadar işlem hep dönecektir.Yani i sayısının 5'den bir düşük alt sayıya ulaşana kadar döngü devam edecektir.
    }
}

  Kodun çıktısı;

Javada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For Döngüleri

Döngünün belirli bir sayıda olmasını ve mesela bu sayının bizim istediğimiz basamaklarda artmasını gerektiriyorsa, döngüyü for ile kurabiliriz.Ayrıca for da while gibi şartın yerine gelmesini sağlayacak arttırma veya eksiltme işlemlerini kendisi yapacağı için, sonsuz döngüye girme tehlikesi de hemen hemen yoktur.

For örneği; 

package for_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String sayi = "";
        int Rakam = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Sayı Giriniz"));

        for (int i = 0; i < Rakam; i++) {//Burda i ye ne değeri verirsek döngü o değere kadar gidecektir.
            if (i % 4 == 0) {
                sayi += i + "n";//for döngüsü kendi sayacına verdiğimiz şartı karşılayıncaya kadar kendisini 4'ün modunu alacak, yani buradaki örneğe göre sayi değişkeni vereceğimiz Rakam değerini en son halıne bölene kadar çalışacak ve şart karşılandığı anda, sona erecektir.
            }
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, sayi);
    }
}
 

 

Kodun çıktısı;

Javada While, Do While Ve For DöngüleriJavada While, Do While Ve For Döngüleri

 

Savaş Yılmaz

 

Yorumunuzu Ekleyin
Javada While, Do While Ve For Döngüleri Yorumları +1 Yorum
  • nisa
    1
    nisa
    ekran çıktılarını tekrardan yükleyebilirmisiniz?
    04 Ocak 2016 14:13:45, Pazartesi

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

58,985 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

56,631 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

54,595 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,182 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,542 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

35,666 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,015 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,299 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,395 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,123 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,494 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,472 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

24,923 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...