Konular

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

Class yapısı:

Javada Fonksiyonlar

Fonksiyon Yapısı:

Javada Fonksiyonlarimport javax.swing.JApplet;


public class fonksiyonlar extends JApplet {

    public void init() {

        //Deger aktarılan fakat geriye değer döndermeyen Metot
        Metot1(3);

        //Deger aktarılmadan geriye değer dönderen Metot
        int Metot2denDonenVeri=Metot2();
        System.out.println(Metot2denDonenVeri);

        //Deger aktarılan ve geriye değer dönderen Metot
        int Metot3denDonenVeri=Metot3(5);
        System.out.println(Metot3denDonenVeri);
    }

    public void Metot1(int GelenVeri1){
        System.out.println(GelenVeri1);
    }

    public int Metot2(){
        return 4;
    }
   
    public int Metot3(int GelenVeri1){
        return GelenVeri1*2;
    }
}


  Yatay Atış Hareketini Hesaplayan bir fonksiyon örneğiimport javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class fonksiyon1 extends JApplet {


    public void init() {

        boolean Dongu=true;
        int Cevap;

        int IlkHiz, Aci;

        while(Dongu){

            IlkHiz=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Başlangıc Hız degeri nedir?"));
            Aci=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Açı nedir?"));

            YatayAtisHesapla(IlkHiz, Aci);

            Cevap=JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Devam Etmek İstiyor musunuz");
            Dongu=(Cevap==1)?false:true;
        }

    }

    public void YatayAtisHesapla(int IlkHizDegeri, int AciDegeri){

        double Mesafe=((IlkHizDegeri^2)*Math.sin(2*AciDegeri))/10;

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Cismin düşeceği uzaklık " + Mesafe);
    }

}
 

 

Kendini çağıran fonksiyon: 

import javax.swing.JApplet;

public class kendinicagiranmetot extends JApplet {


    public void init() {
        KendiniCagiranFonksiyon(10);
    }

    public void KendiniCagiranFonksiyon(int Sayi){
        Sayi--;

        System.out.println(Sayi);

        if(Sayi>0){
            KendiniCagiranFonksiyon(Sayi);
        }
    }

}

Javada Fonksiyonlar

 

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class fonksiyon1 extends JApplet {


    public void init() {

        JOptionPane.showMessageDialog(this, GeriyeDogruYaz(SayiTut()));
    }

    public int SayiTut(){

          return (int) (Math.random()*100);

    }

    public String GeriyeDogruYaz(int Baslangic){

        String Yazilacaklar="";
       
        do {

            Yazilacaklar+=Baslangic + "n";

            Baslangic--;
           
        }while(Baslangic>0);

        return Yazilacaklar;
    }
}
 

Javada Fonksiyonlar

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

60,516 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

58,859 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

42,256 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

40,523 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

37,445 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,634 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

32,565 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

29,204 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

28,216 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

27,321 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

27,260 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

25,547 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...