Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

Class yapısı:

Javada Fonksiyonlar

Fonksiyon Yapısı:

Javada Fonksiyonlarimport javax.swing.JApplet;


public class fonksiyonlar extends JApplet {

    public void init() {

        //Deger aktarılan fakat geriye değer döndermeyen Metot
        Metot1(3);

        //Deger aktarılmadan geriye değer dönderen Metot
        int Metot2denDonenVeri=Metot2();
        System.out.println(Metot2denDonenVeri);

        //Deger aktarılan ve geriye değer dönderen Metot
        int Metot3denDonenVeri=Metot3(5);
        System.out.println(Metot3denDonenVeri);
    }

    public void Metot1(int GelenVeri1){
        System.out.println(GelenVeri1);
    }

    public int Metot2(){
        return 4;
    }
   
    public int Metot3(int GelenVeri1){
        return GelenVeri1*2;
    }
}


  Yatay Atış Hareketini Hesaplayan bir fonksiyon örneğiimport javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class fonksiyon1 extends JApplet {


    public void init() {

        boolean Dongu=true;
        int Cevap;

        int IlkHiz, Aci;

        while(Dongu){

            IlkHiz=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Başlangıc Hız degeri nedir?"));
            Aci=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Açı nedir?"));

            YatayAtisHesapla(IlkHiz, Aci);

            Cevap=JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Devam Etmek İstiyor musunuz");
            Dongu=(Cevap==1)?false:true;
        }

    }

    public void YatayAtisHesapla(int IlkHizDegeri, int AciDegeri){

        double Mesafe=((IlkHizDegeri^2)*Math.sin(2*AciDegeri))/10;

        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Cismin düşeceği uzaklık " + Mesafe);
    }

}
 

 

Kendini çağıran fonksiyon: 

import javax.swing.JApplet;

public class kendinicagiranmetot extends JApplet {


    public void init() {
        KendiniCagiranFonksiyon(10);
    }

    public void KendiniCagiranFonksiyon(int Sayi){
        Sayi--;

        System.out.println(Sayi);

        if(Sayi>0){
            KendiniCagiranFonksiyon(Sayi);
        }
    }

}

Javada Fonksiyonlar

 

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;


public class fonksiyon1 extends JApplet {


    public void init() {

        JOptionPane.showMessageDialog(this, GeriyeDogruYaz(SayiTut()));
    }

    public int SayiTut(){

          return (int) (Math.random()*100);

    }

    public String GeriyeDogruYaz(int Baslangic){

        String Yazilacaklar="";
       
        do {

            Yazilacaklar+=Baslangic + "n";

            Baslangic--;
           
        }while(Baslangic>0);

        return Yazilacaklar;
    }
}
 

Javada Fonksiyonlar

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...