Javada Class Tanımlama

Class

Javada Sınıf (Class) Tanımlamaları


Sınıf (Class) Yapıları

Sınıflar, nesnelerin yapılarını ve sınıf tanımlamalarından nesne üretilmeleri gibi işlevleri gerçekleştirir. Sınıflar metodları oluşturur; Metodlar hesaplamaların yapıldığı alandır ve verileri nesnelerde saklarlar. Ayrıca, Metodlar nesnelerin görevlerini belirler. Her nesne bir sınıftan üretilir.

Sınıf Üyeleri ve Bazı Niteleyiciler
Alanlar: Bir sınıfın veya nesnenin durumunu tutan değişkenlerdir.
Metodlar: Nesnelerin hangi tür işlem yapacaklarını belirlerler.
public: İstenilen yerden erişilebilir. Kullnılmadığı takdirde sadece sınıfın bulunduğu paketten erişilebilir.

public sınıf bildirimi;

Başlıksız İçerik______________________

Genel Sınıf (Class) Kullanımı:
 

class herhangi_bir_isim
{
// Burada Sınıflara ait değişken tanımlayabiliriz..
degisken_türü degisken_ismi;
degisken_türü degisken_ismi;
 
   // Burada Sınıflara ait metotları tanımlayabiliriz..
   degisken türü metodunadi(metoda girilecek degiskenler)
   {
   // metod içinde yapılcak işlemler
   return dondurelecek_degisken;
   }
 
}

 

Sınıf (Class) tanımlarken istersek değişken veya metot kullanmayabiliriz. Eğer kullanırsak bir sınıfa ait ve ya bir sınıf üyelerinin metodları şeklinde ifade edilebilir.

Basit bir sınıf kullanımı örneği verirsek;

 

class Nesne {
 
  public int a;
  public boolean b;
  public String adi = new String("nesne");
 
}

 

Bir Örnek;
 

class Insan {
 
  String ad;
  int nufus = 0;
 
  public Insan(String ad) {
    this.ad = ad;
    nufus++;
  } // yapılandırıcı sonu
 
} // sınıf sonu

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Ve aynı örnekte sadace bir metot değiştirerek aşağıdaki sonuca ulaşıyoruz;

 

class Insan {
 
  String ad;
  static int nufus = 0;
 
  public Insan(String ad) {
    this.ad = ad;
    nufus++;
  } //yapılandırıcı sonu
 
} // sınıf sonu

 Başlıksız İçerik______________________

 

 

this İfadesinin Kullanımı

Bir metotun içinde o metota ait sınıftan oluşturulacak nesneyi veya o nesnenin bir alt değişkenini tanımlamak gerekir. Nesne henüz tanımlanmadığından direk olarak nesne ismini kullanamayız. Bunun yerine this ifadesi kullanır. Örneğin;

Örnekler;

 

class Kitap {
 
  public Object baslik;
  public String author;
 
  public Kitap(Object baslik) {
    this.baslik = baslik;
  }
 
  public Object order(int qty, Object reseller) {
    return true;
  }
 
  public Object baslik() {
    return "Kitap Basligi";
  }
 
}

 

Başlıksız İçerik______________________

 

 

 

 

Hazırlayan: Fatih ÜN.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...