Konular

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

  Operatorin kullanımına örnek

package javaapplication27;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int a=1, b=-2, c=0, d=3, e=50;
       
        //Mod Operatörü
        System.out.println("30 un mod 7 ye göre degeri " + 30%7); //2
        System.out.println(Integer.toString(e) + "nin mod "+ d +" ye göre degeri " + e%d); //2

        //Aritmetik Atama Operatörü
        System.out.println("b+=5 nin degeri " + (b+=5) ); //1
        System.out.println("e nin mod 5 e göre degeri " + (e%=5) ); //1
        System.out.println("c*=5 nin degeri " + (c*=5) ); //0

        //Arttırma Azaltma Operatörleri
        System.out.println("a++ nin degeri " + a++); //1
        System.out.println("a nin degeri " + a); //2
        System.out.println("++a nin degeri " + ++a); //3
        System.out.println("a nin degeri " + a); //3

        //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler
        System.out.println("a b den büyükse veya d sıfır degilse " + ((a>b) | d!=0)); //true
        System.out.println("a b ye ve c d ye esit degil mi " + ((a==b) & (c!=d))); //false

        System.out.println("a b ye esit mi " + (a==b)); //false

        //Kısa devre iliskisel operatorler
        System.out.println("a b ye ve c d ye esit degil mi " + ((a==b) && (c!=d))); //false
        System.out.println("a b den kücük yada esit mi " + (a<=b)); //false
        System.out.println("a b den büyükse veya d sıfır degilse " + ((a>b) || d!=0)); //true

        //? Operatoru
        int Sonuc=((a!=b) && !(c>e))?10:20;
        System.out.println("a b ye esit degilse ve c e den büyüksenin degili dogruysa sonuc 10 degilse 20 " + Sonuc); //10
    }
}
  

Java Operatörleri

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

57,255 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

54,574 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

52,186 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

38,215 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

38,101 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

33,452 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

32,865 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

28,755 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

27,273 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

25,698 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

25,376 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

23,926 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...