Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

  Operatorin kullanımına örnek

package javaapplication27;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        int a=1, b=-2, c=0, d=3, e=50;
       
        //Mod Operatörü
        System.out.println("30 un mod 7 ye göre degeri " + 30%7); //2
        System.out.println(Integer.toString(e) + "nin mod "+ d +" ye göre degeri " + e%d); //2

        //Aritmetik Atama Operatörü
        System.out.println("b+=5 nin degeri " + (b+=5) ); //1
        System.out.println("e nin mod 5 e göre degeri " + (e%=5) ); //1
        System.out.println("c*=5 nin degeri " + (c*=5) ); //0

        //Arttırma Azaltma Operatörleri
        System.out.println("a++ nin degeri " + a++); //1
        System.out.println("a nin degeri " + a); //2
        System.out.println("++a nin degeri " + ++a); //3
        System.out.println("a nin degeri " + a); //3

        //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler
        System.out.println("a b den büyükse veya d sıfır degilse " + ((a>b) | d!=0)); //true
        System.out.println("a b ye ve c d ye esit degil mi " + ((a==b) & (c!=d))); //false

        System.out.println("a b ye esit mi " + (a==b)); //false

        //Kısa devre iliskisel operatorler
        System.out.println("a b ye ve c d ye esit degil mi " + ((a==b) && (c!=d))); //false
        System.out.println("a b den kücük yada esit mi " + (a<=b)); //false
        System.out.println("a b den büyükse veya d sıfır degilse " + ((a>b) || d!=0)); //true

        //? Operatoru
        int Sonuc=((a!=b) && !(c>e))?10:20;
        System.out.println("a b ye esit degilse ve c e den büyüksenin degili dogruysa sonuc 10 degilse 20 " + Sonuc); //10
    }
}
  

Java Operatörleri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...