Konular

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java programlamada paket yapısı ve import

Java Programlamada Paket yapısı ve Import

Java programları paketlerden oluşmaktadır. Paketlerin içinde sınıflar ve arayüzler bulunur. İstenirse var olan paketlerden başka (import)paketleri de kullanabiliriz. Paket içine yer alan sınıflar, arayüzler ve import'lar için bir sayı sınırlaması yoktur. Bir paket içinde tanımlanan sınıflar ve arayüzler istenildiğinde tekrar takrar kullanılabilirler.

 

Paketlerin Yapısı ve Import ifadesi:

package paketimiz;
import kullanilacak_paket_listesi;
{
// paket gövdesi...
}

 

 Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

 

Paket gövdesinde sınıflar ve arayüzler tanımlanır. Paket içindeki bir sınıfın kendi alt sınıfları, constructor’ları, anlık ve static değişkenleri, metotları, metotlar içinde yerel değişkenleri var olabilir. Örneğin;

 

package paketimiz;
 
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
 
public class lamba extends Applet {
 
  public void paint(Graphics lamba) {
 
    lamba.drawLine(98, 200, 98, 325);
    lamba.drawLine(175, 200, 175, 325);
    lamba.drawArc(35, 200, 225, 60, 285, 320);
 
    lamba.drawLine(32, 231, 97, 100);
    lamba.drawLine(263, 231, 190, 100);
    lamba.drawArc(97, 90, 93, 20, 0, 180);
 
    lamba.fillRect(0,325,300,5);
 
  }
}

 

Java Programlamada Paket yapısı ve Import


Java Programlamada Paket yapısı ve Import

 

Pakete Eklemeler

Netbeans ta lamba uygulaması Şöyle bir konumda idi;

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Bir paketi yaratırken, onun bütün sınıflarını ve arayüzlerini aynı anda bir arada yazmanız gerekmez. İlk satırına;
 

package paketim;

yazarak yaratacağınız her sınıf ve arayüz, “paketim” paketine eklenir; derlendikten sonra, onun bytekodu “paketim” dizini içine gider. Örneğin bir applet uygulaması yapalım ve ve aynı paket içerisinde olsun;

 

package paketimiz;
 
import java.applet.*;
import java.awt.*;
 
public class ucgen extends Applet {
 
  public void paint(Graphics ucgen_ciz) {
 
    int a[] = {5, 30, 125, 5};
    int b[] = {30, 80, 80, 30};
    int c[] = {50, 80, 80, 50};
 
    ucgen_ciz.setColor(Color.orange);
    ucgen_ciz.drawPolygon(a, b, 4);
    ucgen_ciz.fillPolygon(a, c, 4);
 
  }
}

 

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Yukarıda yaptığımız uygulama ile görüldüğü gibi aynı paket içersinde görüntüleniyor;

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

 

Dizin Adları ve Paketler

Tek başına tanımlanan bir sınıftan oluşan program, yalnız o sınıfı içeren bir paket gibi görülebilir. Tek bir sınıftan oluşan program derlendiğinde, bytecode’u hangi dizinde ise, o dizinin adıyla bir paket vardır ve o paket sınıfı içeriyor gibi görülür. Aynı dizinde olan sınıflar, bir paket içindeymiş gibi rol oynarlar.

 

Hiyerarşik Paketler

Java paketleriyle dizin adları arasında bire-bir karşılık vardır. Bu göre, alt-dizin yaratabildiğimize göre, alt-paketler de yaratabilmeliyiz. Alt-sınıflar yarattığımız gibi alt-paketler de yaratabiliriz. Örneğin, paketimiz içerisinde icpaket olarak bir paket oluşturacak olursak;
 

package paketimiz.icpaket;

şeklinde yazarız. Eğer istersek bir tane daha alt paket kullanacaksak;

package paketimiz.icpaket.enicpaket;

 

daha önce yaptığımız uygulama olan ucgeni alt paket içerisinde yapacak olursak;

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Şeklinde yazdığımızda görünüm aşağıdaki gibi olacaktır;
 

 Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java, addaki hiyerarşiye uyan dizin ve alt dizinleri yukarıdan aşağıya doğru arar.

 

 

Java Paketleri

java.lang: Her java programına default olarak çağrılır. Onu ayrıca import deyimi ile çağırmaya gerek yoktur. Sistemle ilgili başlıca işleri yapan sınıflara sahiptir.

java.io: Giriş/çıkış işlemlerini yapar.

java.applet: Tarayıcıda applet’in görünebilmesi için gerekli sınıfları içerir.

java.awt: Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI - Graphical User Interface) yaratmak için gerekli sınıfları içerir.

java.util: Liste, takvim, tarih vb. araçları yaratmaya yarayan sınıfları içerir.

java.net: TCP/IP ağ programlaması için gerekli sınıfları içerir.

 

Paket Tanımlama Kuralları

 

 • Her paketin bir adı vardır. Paket adından hemen önce package anahtar sözcüğü yer alır.
 • Paketler erişim belirtkesi almaz, ancak içerdiği sınıflar erişim belirtkesine sahip olabilir.
 • Sınıftan ayırmak için, paket adları küçük harfle başlatılır.
 • Bir paket içinde aynı adı taşıyan iki sınıf ya da arayüz olamaz. Ama, ayrı paketlerde aynı adı taşıyan sınıflar ve arayüzler olabilir.
 • Paketler başka paketlerin dışalımını yapabilir. Dışalım varsa, başlıktan sonraki deyim import deyimi olur.
 • import deyiminden sonra paketin gövdesi yaratılır, yani onun içine konulacak sınıflar, arayüzler tanımlanır.

 

import Bildirimi

Bir programda kullanılacak java paketleri
 

import paketimiz;

 

ile çağrılır. Birden çok paket çağrılacaksa, aynı deyim içine, paket adları (,) ile birbirlerinden ayrılarak yazılabilir. import deyimi paket kurulurken, paket adından sonra yazılan ikinci deyim olmalıdır. Sınıf kurulurken ise, yazılacak ilk deyim olmalıdır. import  deyimiyle sınıflar iki türlü çağrılabilir:

 

Tam hiyerarşik adı yazılarak

import java.awt.Graphics;

 

Yıldız simgesi kullanılarak

import java.lang.*;

 

Örneğin;

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

 

 

 

Hazırlayan: Fatih ÜN.

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

60,528 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

58,886 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

56,705 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

42,279 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

40,530 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

37,463 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,649 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

32,584 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

29,208 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

28,232 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

27,325 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

27,266 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

25,554 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...