Konular

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

Aritmetiksel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

        //Aritmetiksel Operatörler

        //+ Toplama İşlemi
        byte Sayi1 = 35, Sayi2 = 30; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        int SayilarinToplami = Sayi1 + Sayi2; // İki Sayıyı Birbiriyle Topluyoruz Sonuç=65

        //- Çıkarma İşlemi
        byte Sayi3 = 100, Sayi4 = 50; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCikani = Sayi3 - Sayi4; //İki Sayıyı Birbirinden Çıkartıyoruz Sonuç=50

        //* Çarpma İşlemi
        byte Sayi5 = 6, Sayi6 = 9; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCarpimi = Sayi5 * Sayi6; // İki Sayıyı Birbiriyle Çarpıyoruz Sonuç=54

        // / Bölme İşlemi
        byte Sayi7 = 36, Sayi8 = 6; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinBolumu = Sayi7 / Sayi8; // Birinci Sayıyı İkincisine Bölüyoruz Sonuç=6

        // Mod İşlemi
        byte Sayi9 = 123; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayininModu = Sayi9 % 4; // Tanımladığımız Sayının Mod İşlemini Yapıyoruz Sonuç=3


        JOptionPane.showMessageDialog(null, " Toplama İşlemi = " + SayilarinToplami
        + "n Çıkarma İşlemi = " + SayilarinCikani + "n Çarpma İşlemi  = " + SayilarinCarpimi
        + "n Bölme İşlemi  = " + SayilarinBolumu + "n Mod İşlemi = " + SayininModu);
 }

}

  Sonuç ;                                            

 Java da Operatörler

Arttırma  ve Azaltma Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

        // Arttırma ve Azaltma Operatörleri

        // + Operatörü
        byte a = 8; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        a += 6; // Burada İşlem Yapıyoruz 6 Yazdığımız İçin 6 İle Toplar Sonuç=14

        // - Operatörü
        byte b = 9; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        b -= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çıkartır Sonuç=6

        // * Operatörü
        byte c = 12; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        c *= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çarpar Sonuç=36

        //  / Operatörü
        byte bölme = 60; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        bölme /= 2; // Burada İşlem Yapıyoruz 2 Yazığımız İçin 2 İle Böler Sonuç=30

        // % Operatörü
        byte d = 64;
        d %= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 İle Mod İşlemi Yapar Sonuç=1

        // n++ Operatörü
        byte e, f = 60; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        e = f++; // Burada e=60' dır.Bir sonraki işlemde 61 olarak alınır.

        // ++n Operatörü
        byte g, h = 70; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        g = ++h; // Burada ++ işaretini sola koyduğumuz için g=71'dir.

        //n-- Operatörü
        byte n, m = 25; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        n = m--; // Burada n=25' dir.Bir sonraki işlemde 24 olarak alınır.

        //--n Operatörü
        byte l, k = 30; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        l = --k; // Burada -- işaretini sola koyduğumuz için g=29'dur.

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "+ Operatörü = " + a + " n - Operatörü = "
        + b + "n * Operatörü = " + c + " n / Operatörü = " + bölme + "n % Operatörü = "
        + d + " n n++ Operatörü = " + e + "n ++n Operatörü = " + g + " n n-- Operatörü = "
        + n + "n --n Operatörü = " + l);
 }

}

  Sonuç ;                                       

  Java Da Operatörler

İlişkisel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

               // İlişkisel Operatörler

        // < , > , <= , >= , == , != Operatörleri

        byte x=5 , y=3; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        boolean Sonuc1 = x < y ; // x  y' den küçükmü? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc2 = x > y ; // x  y' den büyükmü? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc3 = x <= y ; // x  y' ye küçük veya eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc4 = x >= y ; // x  y' den büyük veya eşitmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc5 = x == y ; // x  y' ye eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc6 = x != y ; // x  y' ye eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc7 = y != x ; // y  x' e eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null , "< Operatörü : " + Sonuc1 + "n > Operatörü : "
        + Sonuc2 + "n <= Operatörü : " + Sonuc3 + "n >= Operatörü : "
        + Sonuc4 + "n == Operatörü : " + Sonuc5 + "n x != y Operatörü : "
        + Sonuc6 + "n y != x Operatörü : " + Sonuc7);
 }
 
}

 Sonuç ;                         

   Java Da Operatörler

Mantıksal Operatörler

public static void main(String[] args) {

            // Mantıksal Operatörler
       
        // | , & , ^ , ! Operatörleri
        boolean A = false , B = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null," A=false , B=false İçin " + " n A|B = "
        +(A|B)+"n A|=B = "+(A|=B)+" n A&B = "+(A&B)+" n A^B = "+(A^B)+"n !A = "
        +!A+"n !B = "+!B+"n A^=B = "+(A^=B));

        boolean C = true , D = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,  "C=true , D=true İçin " + "n C|D = "
        +(C|D)+"n C|=D = "+(C|=D)+" n C&D = "+(C&D)+" n C^D = "+(C^D)+"n !C = "
        +!C +"n !D = "+!D+"n C^=D = "+(C^=D));
 
        boolean E = false , F = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "E=false , F=true İçin " + "n E|F = "
        +(E|F)+"n E|=F = "+(E|=F)+" n E&F = "+(E&F)+" n E^F = "+(E^F)+"n !E = "
        + !E + "n !F = " + !F + "n E^=F = " + (E^=F));

        boolean G = true , H = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "G=true , H=false İçin" +"n G|H = "
        +(G|H)+"n G|=H = "+(G|=H)+" n G&H = "+(G&H)+" n G^H = "+(G^H)+"n !G = "
        + !G + "n !H = " + !H + "n G^=H = " + (G^=H) );
 }

}

Sonuç ;

Java Da OperatörlerJava Da Operatörler       Java Da OperatörlerJava Da Operatörler

Kısa Devre Mantıksal Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

            // Kısa Devre Operatörleri
        boolean X = true , Y = false;
        boolean kdo1 = X||Y ; // Birinci degere Bakar true varsa diğerlerine bile bakmadan cevap verir.
        boolean kdo2 = X&&Y ; // Birinci degere Bakar false varsa diğerlerine bile bakmadan cevabı verir.
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "X=true , Y=false İçin, "
        + "n || Operatörü : " + kdo1 + "n && Operatörü : " + kdo2);
 }

}

 Sonuç ;

Java Da Operatörler

Numan Bezaroğlu

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

60,639 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

59,146 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

56,925 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

42,403 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

37,619 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,808 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

32,783 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

29,273 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

28,354 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

27,392 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

27,336 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

25,615 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...