Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

Aritmetiksel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

        //Aritmetiksel Operatörler

        //+ Toplama İşlemi
        byte Sayi1 = 35, Sayi2 = 30; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        int SayilarinToplami = Sayi1 + Sayi2; // İki Sayıyı Birbiriyle Topluyoruz Sonuç=65

        //- Çıkarma İşlemi
        byte Sayi3 = 100, Sayi4 = 50; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCikani = Sayi3 - Sayi4; //İki Sayıyı Birbirinden Çıkartıyoruz Sonuç=50

        //* Çarpma İşlemi
        byte Sayi5 = 6, Sayi6 = 9; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCarpimi = Sayi5 * Sayi6; // İki Sayıyı Birbiriyle Çarpıyoruz Sonuç=54

        // / Bölme İşlemi
        byte Sayi7 = 36, Sayi8 = 6; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinBolumu = Sayi7 / Sayi8; // Birinci Sayıyı İkincisine Bölüyoruz Sonuç=6

        // Mod İşlemi
        byte Sayi9 = 123; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayininModu = Sayi9 % 4; // Tanımladığımız Sayının Mod İşlemini Yapıyoruz Sonuç=3


        JOptionPane.showMessageDialog(null, " Toplama İşlemi = " + SayilarinToplami
        + "n Çıkarma İşlemi = " + SayilarinCikani + "n Çarpma İşlemi  = " + SayilarinCarpimi
        + "n Bölme İşlemi  = " + SayilarinBolumu + "n Mod İşlemi = " + SayininModu);
 }

}

  Sonuç ;                                            

 Java da Operatörler

Arttırma  ve Azaltma Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

        // Arttırma ve Azaltma Operatörleri

        // + Operatörü
        byte a = 8; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        a += 6; // Burada İşlem Yapıyoruz 6 Yazdığımız İçin 6 İle Toplar Sonuç=14

        // - Operatörü
        byte b = 9; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        b -= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çıkartır Sonuç=6

        // * Operatörü
        byte c = 12; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        c *= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çarpar Sonuç=36

        //  / Operatörü
        byte bölme = 60; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        bölme /= 2; // Burada İşlem Yapıyoruz 2 Yazığımız İçin 2 İle Böler Sonuç=30

        // % Operatörü
        byte d = 64;
        d %= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 İle Mod İşlemi Yapar Sonuç=1

        // n++ Operatörü
        byte e, f = 60; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        e = f++; // Burada e=60' dır.Bir sonraki işlemde 61 olarak alınır.

        // ++n Operatörü
        byte g, h = 70; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        g = ++h; // Burada ++ işaretini sola koyduğumuz için g=71'dir.

        //n-- Operatörü
        byte n, m = 25; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        n = m--; // Burada n=25' dir.Bir sonraki işlemde 24 olarak alınır.

        //--n Operatörü
        byte l, k = 30; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        l = --k; // Burada -- işaretini sola koyduğumuz için g=29'dur.

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "+ Operatörü = " + a + " n - Operatörü = "
        + b + "n * Operatörü = " + c + " n / Operatörü = " + bölme + "n % Operatörü = "
        + d + " n n++ Operatörü = " + e + "n ++n Operatörü = " + g + " n n-- Operatörü = "
        + n + "n --n Operatörü = " + l);
 }

}

  Sonuç ;                                       

  Java Da Operatörler

İlişkisel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

               // İlişkisel Operatörler

        // < , > , <= , >= , == , != Operatörleri

        byte x=5 , y=3; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        boolean Sonuc1 = x < y ; // x  y' den küçükmü? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc2 = x > y ; // x  y' den büyükmü? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc3 = x <= y ; // x  y' ye küçük veya eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc4 = x >= y ; // x  y' den büyük veya eşitmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc5 = x == y ; // x  y' ye eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc6 = x != y ; // x  y' ye eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc7 = y != x ; // y  x' e eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null , "< Operatörü : " + Sonuc1 + "n > Operatörü : "
        + Sonuc2 + "n <= Operatörü : " + Sonuc3 + "n >= Operatörü : "
        + Sonuc4 + "n == Operatörü : " + Sonuc5 + "n x != y Operatörü : "
        + Sonuc6 + "n y != x Operatörü : " + Sonuc7);
 }
 
}

 Sonuç ;                         

   Java Da Operatörler

Mantıksal Operatörler

public static void main(String[] args) {

            // Mantıksal Operatörler
       
        // | , & , ^ , ! Operatörleri
        boolean A = false , B = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null," A=false , B=false İçin " + " n A|B = "
        +(A|B)+"n A|=B = "+(A|=B)+" n A&B = "+(A&B)+" n A^B = "+(A^B)+"n !A = "
        +!A+"n !B = "+!B+"n A^=B = "+(A^=B));

        boolean C = true , D = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,  "C=true , D=true İçin " + "n C|D = "
        +(C|D)+"n C|=D = "+(C|=D)+" n C&D = "+(C&D)+" n C^D = "+(C^D)+"n !C = "
        +!C +"n !D = "+!D+"n C^=D = "+(C^=D));
 
        boolean E = false , F = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "E=false , F=true İçin " + "n E|F = "
        +(E|F)+"n E|=F = "+(E|=F)+" n E&F = "+(E&F)+" n E^F = "+(E^F)+"n !E = "
        + !E + "n !F = " + !F + "n E^=F = " + (E^=F));

        boolean G = true , H = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "G=true , H=false İçin" +"n G|H = "
        +(G|H)+"n G|=H = "+(G|=H)+" n G&H = "+(G&H)+" n G^H = "+(G^H)+"n !G = "
        + !G + "n !H = " + !H + "n G^=H = " + (G^=H) );
 }

}

Sonuç ;

Java Da OperatörlerJava Da Operatörler       Java Da OperatörlerJava Da Operatörler

Kısa Devre Mantıksal Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

            // Kısa Devre Operatörleri
        boolean X = true , Y = false;
        boolean kdo1 = X||Y ; // Birinci degere Bakar true varsa diğerlerine bile bakmadan cevap verir.
        boolean kdo2 = X&&Y ; // Birinci degere Bakar false varsa diğerlerine bile bakmadan cevabı verir.
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "X=true , Y=false İçin, "
        + "n || Operatörü : " + kdo1 + "n && Operatörü : " + kdo2);
 }

}

 Sonuç ;

Java Da Operatörler

Numan Bezaroğlu

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...