Java Da Break Ve Continue Kullanımı

Java ' da Break ve Continue kullanımı ;

Break ; Döngüyü aniden sonlandırmak veya döngüyü kırmak için break komutunu kullanırız. Döngünü bitişinin nerede olacağını bilmediğimiz bir döngüyü ancak, break komutuyla sonlandırabiliriz.Şartlar sağlandığında, break komutu devreye girer ve döngü sonlandırılır. 

package break_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String sayi = "";

        int değer = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Giriniz"));
        for (int a = 0; a < değer; a++) {

            if (a % 2 == 0) {// break ile a sayısı direk sıfır(0) değerini alıyor.Girilen a sayısına bakmadan break ile döngü direk kesiliyor.Ama break olmasaydı ekranda,girilen sayının mod 2 ye göre değerleri olucaktı.

                sayi += "a mod 2'ye göre=" + a + "" + " değerini alır." + "n";
                break;
            }
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, sayi);

    }
}
 

  (Break kullanıldığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

(Break kullanılmadığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Continue ; İşlem yapmadan döngüyü devam ettirmek için ise continue komutunu kullanırız. 

package continue_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        for (int a = 0; a < 5; a++) {
            if (a == 2) {//continue sayesinde a sayısı 2 ye eşit olmadığından kodun çıkışında 2 yi atlayıp döngüyü 3 e geçirip devam ettirir.Ama continue kullanılmamış olunsaydı 0(0 'da dahil) dan 5 e kadar olan bütün değerler kodun çıkışında çıkacaktır.
                continue;
            }
            JOptionPane.showMessageDialog(null, " a'nın aldığı değerler= " + a + "n");
        }
    }
}


 

  (Continue kullanıldığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

(Continue kullanılmadığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...