Ip Adresi, DHCP, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi

Ip adresi,dhcp,alt ağ maskesi,varsayılan ağ geçidi.

Ip Adresi, DHCP, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi

Ip Adresi, DHCP, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ GeçidiIp adresi

İnternette her bilgisayarın bir IP (İnternet protokol) adresi vardır.Tipik bir IP adresi noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin, 212.156.4.20. Bir bilgisayarın IP adresi varsa, Internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur.Yani bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz.Ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir.Çoğu Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel
sunucu bilgisayarlardan (Alan Adı Sunucuları - Domain Name Server -DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Internet te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır.Böylece hiçbir karşılık olmaz.Siz de Internet'e bağlandığınızda bilgisayarınıza bir IP adresi atanıyor.Anca çoğu kullanıcının IP adresi dinamiktir, yani serveri sağlayıcınızda o an boş bulunan bir IP adresi atanır.Bu yüzden her bağlantıda IP adresinizin son numarası değişir.Kendi IP adresinizi, Internet'e bağlıyken Windows'ta Başlat*Calıştır satırına winipcfg yazıp enter tuşuna basarak öğrenebilirsiniz.Bazı IP adresleri sabittir (static IP), yani IP adresleri hiç değişmez.Bir Web sitesinin adresi her yazıldığında bulunabilmesi için IP adresinizin sabit olması gerekir.


DHCP

Dinamik Makine Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol)
  TCP/IP protokolü üzerinde çalışan her bilgisayar için bir IP adresi ve bilgisayarı tanımlayacak bir isim verilmelidir. IP adresi bilgisayarın kendisini ve alt ağ maskesi (subnet mask) ile bilgisayarın bulunduğu ağ adresini tanımlar. Bilgisayar farklı ağlara taşındığı zaman IP adresinin ve diğer parametrelerinin değiştirilmesi gerekir (alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi (default gateway)).
Microsoft DHCP sunucusu elle TCP/IP yapılandırmasına bir alternatiftir. Microsoft DHCP bu yapılandırmanın sağlanması için grafik bir arayüz sunar. İstemci durumunda bulunan makineler çalışmaya başlayınca DHCP sunucusundan otomatik olarak TCP/IP yapılandırma parametrelerini alırlar. DHCP sunucusu bu makinelere şu parametreleri gönderir:

    * Ağ ortamındaki her bir network kartı için bir IP numarası
    * Makinelerin bulundukları ağı anlamaları için alt ağ maskesi
    * Makinelerin diğer ağlara bağlanabilmesi için varsayılan ağ geçidi(default gateway)
    * Diğer bazı parametreler (WINS, DNS v.b.)

DHCP sunucusunun veritabanı otomatik olarak DHCP yüklendiği zaman kurulur. DHCP yüklendiği zaman Yönetimsel Araçlar(Administrator Tools)'da otomatik olarak DHCP Manager oluşturulur. DHCP Manager kullanılarak bu veritabanına yeni veri girişleri yapılabilir. DHCP sunucu üzerinde adres alanları yaratılabilir. Bu alanlar üzerinde hepsi için evrensel (global) ya da seçili olan için özel tanımlar yapılabilir. Bir DHCP alanı yaratıldığı zaman şunlara dikkat etmek gerekir:

    * Evrensel olarak yapılan tanımlamalar bu sunucu üzerinden IP yapılandırması alan tüm istemciler için geçerli olur.
    * Alan ismi yaratıldığı zaman yönetici tarafından verilmelidir.
    * Her alan için tek bir alt ağ maskesi kullanılmalıdır.

Bir DHCP alanında özel IP (WINS ve IIS için) adresleri tahsis edilebilir. Böylece bu adreslerin başka istemciler tarafından kullanılması engellenmiş olur. Bir IP adresinin bir makineye tahsis edilebilmesi için o makinenin MAC adresinin DHCP sunucusuna tanıtılması gerekir.
DHCP Sunucu ile İstemci Durumundaki Bir Makinenin Haberleşmesi
Bir istemci makine TCP/IP ağı üzerinde çalışmaya başlayınca, DHCP sunucu ile haberleşerek ondan TCP/IP parametrelerini alır. Sunucu ve istemci aralarında şu paketlerle haberleşirler:
Dhcpdiscover: DHCP istemci bilgisayar tarafından ağa gönderilen ilk pakettir. Bu paket genel yayım (broadcast) olarak tüm ağa gönderilir. Bu paketin kaynak IP adresi kısmında istemci henüz bir IP adresine sahip olmadığı için 0.0.0.0 adresi bulunur. Hedef IP adresinde ise 255.255.255.255 bulunur. Bu pakette istemci makinenin MAC adresi, kaynak MAC adresi kısmında bulunur. İstemci makine bu mesaja gerekli cevabı alamadığı zaman periyodik olarak bu mesajı yayınlamaya devam eder.
Bu mesaj 342 veya 590 byte uzunluğunda olabilir (eski sürümlerinde 590 baytdır). İlk 14 bayt Ethernet başlık bölümünü içerir. Daha sonraki 20 bayt'ta ise kaynak ve hedef IP adresleri bulunur. Sonraki 8 bayt ise UDP başlık kısmıdır. Burada UDP kaynak ve hedef port adresleri bulunur. Daha sonra ise "Dhcpdiscover" mesajının parametreleri gelir. Bu mesajda MAC adresi bulunduğundan eğer istemci makine için bir IP adresi tahsis edilmiş ise bu MAC adresini tanıyarak önceden tanımlı bu adresi gönderir.
Dhcpoffer: DHCP sunucu "discover" mesajını alınca adres alanında kullanılmamış bir IP adresi seçerek bunu bu mesaj ile istemci makineye gönderir. Bu pakette henüz istemci makinenin IP adresi bulunmadığından broadcast olarak yayınlanır. Bu mesajda ayrıca alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi gibi parametreler de bulunur. Bu mesajın hedef MAC adresi kısmında istemci makinenin MAC adresi bulunur.
Bu mesaj 342 bayt uzunluğundadır. İlk 14 bayt ethernet başlık kısmıdır. Daha sonraki 20 bayt IP başlık kısmıdır. Bu mesaj da broadcast olarak yayınlandığından hedef IP adresi 255.255.255.255'dir. Burada dikkat edilecek husus kaynak makine IP adresi kısmında DHCP sunucusunun IP adresinin bulunmasıdır. Daha sonra ise 8 baytlık UDP başlık kısmı gelir. Geri kalan 300 baytlık kısımda ise "Dhcpoffer" paketinin parametreleri gelir.
Dhcprequest: İstemci makine "Dhcpoffer" mesajını alınca gerekli parametreleri kabul ettiğini gösteren bu mesajı broadcast olarak yayınlar. DHCP, istemci makine "Dhcpoffer" mesajını alamazsa 2., 4., 8. ve 16. saniyelerde birer "Dhcpdiscover" mesajı daha gönderir. Yine cevap alamazsa her 5 dakikada periyodik olarak birer tane daha gönderir.
Bu mesajda "Dhcpdiscover" mesajı gibi 342 veya 590 bayt uzunluğundadır. Bu mesaj istemci makinenin sunucu makine IP'sini bilmesine rağmen yine broadcast olarak yayınlanır. Bu pakette yine kaynak makinenin IP adresi kısmında 0.0.0.0 bulunur; çünkü istemci makine gönderilen IP adresini kabul ettiğini söyler; fakat bu IP adresini kullanabilmesi için DHCP sunucusundan "Dhcpnack" paketini alması gerekir.
Dhcpnack: IP adres önerisini kabul eden istemci makineye DHCP sunucusu tarafından gönderilir. İstemci bu mesajı alamadan makine TCP/IP protokolünü kullanamaz.
Bu mesaj 342 bayt uzunluğundadır. Bu mesaj da broadcast olarak yayınlanır. Hedef IP adresi kısmında 255.255.255.255 bulunur. Kaynak adresi olarak da DHCP sunucunun IP adresi bulunur. UDP başlık kısmından sonra ise bu mesajın parametreleri gelir. IP adresinin ne kadar süre ile bu istemci tarafından kullanılacağı gibi bilgiler bu mesaj içerisinde bulunur.
IP adresinin kullanım süresi bittiği zaman son iki paket yine sunucu ile istemci arasında haberleşmeyi sağlar. Tek bir fark vardır. Bu da bu iki mesaj bu sefer broadcast olarak yayınlanmaz. İstemci ve sunucu makine birbirlerinin IP adreslerini bildiğinden bu mesajları doğrudan birbirlerine yollarlar.
Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra ipconfig komutu ile makinenin TCP/IP yapılandırması görülebilir. Bu komut all parametresi ile çalıştırıldığında network kartı ile ilgili bilgiler de görülebilir.

Alt Ağ Maskesi

Bilgisayarınız bir ağa bağlı ise bağlantı simgesine tıkladığınızda açılan pencerede subnet mask 255.xxx.xxx.xxx şeklinde gösterilen ip adresinin temsil ettiği ağ adresi.IP adresi içindeki ağ ve ana bilgisayar kimlikleri alt ağ maskesi kullanılarak ayrılır. Her alt ağ maskesi, ağ kimliğini belirlemek için hepsi birlerden oluşan ardışık bit grupları ve ana bilgisayar kimliğini belirlemek için hepsi sıfırlardan oluşan ardışık bit grupları kullanan bir 32 bit lik sayıdır.

Varsayılan Ağ Geçidi

Birden fazla cikiş olan bir network'te 0.0.0.0/0 route'unun bulundugu gateway.(subnet maskin dışında kalan adreslere erişirken başurulan adres)
Örneğin subnet mask 255.255.255.0 ayarlanmış, 10.1.1.12 ip adresine sahip bir makine 10.1.1.35 ve 10.1.1.149 adreslerine doğrudan erişirken 10.1.2.25 veya 139.179.10.16 adreslerine erişirken default gatewaye başvuracaktır..

 

Yorumunuzu Ekleyin
Ip Adresi, DHCP, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi Yorumları +1 Yorum
 • zafer
  1
  zafer
  benim aradığım cevap bu değil. Ama yinede teşekkür ediyorum...
  12 Nisan 2011 09:08:44, Salı


Yükleniyor...
  Yükleniyor...