Ağ Topolojileri,bus Topoloji, Halkaring Topoloji, Yıldızstar Topoloji, Meshağ Topoloji, Melezhybrid Topolojiler

Ağ Topoloji

Yerel ağlarda ağ kablolarının bağlantı düzeni topoloji olarak adlandırılır. Baslıca beş çeşit topoloji vardır. Bunlar ;doğrusal (bus), halka (ring) ve yıldız (star), mesh(ağ) ve melez(hybird)  topolojileridir.

  Doğrusal  (Bus) topoloji

Fiziksel bus tüm bilgisayarların aynı kabloya bağlı oldukları sistemdir. Kablonun her iki ucuna sonlandırıcı adı verilen dirençler takılır. Bu topoloji hem mantıksal hem de fiziksel olarak varlığını sürdürmektedir. Kurulumu kolaydır. En büyük dezavantajı kablonun bir noktasında oluşan kopukluğun tüm sistemi çökertmesidir.
Mantıksal bus ise, gönderilen bir verinin tüm sistemlere de ulaşması demektir.Aşağıda  bus topolojili bir ağ örneği görülmektedir.

.

 

Ağ Topolojileri,Bus topoloji, HalkaRing topoloji, YıldızStar topoloji, Meshağ topoloji, MelezHybrid topolojiler

 

Halka (ring) Topoloji

Fiziksel olarak böyle bir bağlantı hiç kullanılmış mıdır bilemiyorum. Kaynaklarda bununla ilgili bir bilgiye ulaşamadım.
Mantıksal Ring topoloji ise Token-Ring adı verilen ilk başta IBM'in geliştirdiği, sonraları IEEE ve ISO tarafından geliştirilmeye devam eden ağ sisteminin kullandığı sistemdir. Token-Ring'de bilgisayarlar kablolarla ortadaki merkez bir kutuya bağlıdır(fiziksel yıldız). Ancak sistemde veri aktarımını sağlayan bir sinyal sürekli olarak sırayla tüm sistemleri dolaşmaktadır. Token adı verilen bu sinyal tek tek tüm sistemlere uğradığı için Ring/Halka terimi buradan gelmektedir.

Ağ Topolojileri,bus Topoloji, Halkaring Topoloji, Yıldızstar Topoloji, Meshağ Topoloji, Melezhybrid Topolojiler

Yıldız (star) Topoloji

Yıldız topolojisinde bütün bilgisayarlar merkezi bir sunucuya direk olarak bağlanırlar. Fakat çoğu zaman direk bağlantı için gereken kablo sayısını azaltmak üzere yıldız topolojisi biraz değiştirilerek arada hub İsmi verilen aygıtlar kullanılır. En yaygın kullanılan fiziksel topolojidir. En büyük avantajı bir kabloda oluşan problemin sadece o kabloya bağlı bilgisayarı etkilemesidir.

Mantıksal yıldız topoloji söz konusu değildir.

Aşağıda yıldız topolojili bir ağ yapısı görülmektedir

 

Ağ Topolojileri,bus Topoloji, Halkaring Topoloji, Yıldızstar Topoloji, Meshağ Topoloji, Melezhybrid Topolojiler

Mesh (ağ) Topoloji

Bu topolojide tüm bilgisayarlar diğer bilgisayarlara ayrı bir kablo ile bağlıdır. Teorik olarak ideal bağlantı tipidir. Ancak aradaki kablo sayısı terminal sayısı arttıkça katlanarak arttığı için gerçek hayatta sadece çok özel durumlarda ve az sayıda bilgisayar arasında kullanılır.

 

Ağ Topolojileri,bus Topoloji, Halkaring Topoloji, Yıldızstar Topoloji, Meshağ Topoloji, Melezhybrid Topolojiler

Melez(hybird) Topoloji

       Bu topolojileri başlangıç noktası olarak alıp geliştirilen değişik ağ teknolojileri olduğundan bahsetmiştik. Token Ring ve Ethernet bu teknolojilerden sözünü etmeye değer ikisidir. Token Ring bir ağ görme ihtimaliniz de çok çok az olduğu için onu bir kenara bırakırsak, elimizde sadece Ethernet kalır. Bugün "ağ kuruyorum" ya da "ağ kurduk süper oldu" diyen birisi %101 Ethernet'ten bahsediyordur. İsterseniz bizde Ethernet'in kullandığı topolojileri açıklayalım.
     Ethernet ilk başta bus topoloji olarak tasarlandı. Koaksiyel bir kablo sırayla tüm bilgisayarları dolaşıyordu. Ethernet ağında bilgisayarlar bu tek kabloya bağlı olduklarını düşünürler. Bir diğer sisteme veri yolladıklarında, veri aslında aynı kabloya bağlı tüm sistemlere ulaşır. Tüm bilgisayarlardan sadece "doğru" olanı bu veriyi alır ve işler.

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...