Ağ Topolojileri

Ağ topolojileri

 Ağ Topolojileri

 

Topoloji nedir?

¢  Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

¢  Fiziksel topoloji: Ağın fiziksel olarak nasıl görüneceğini belirler (Fiziksel katman)

¢  Mantıksal topoloji: Bir ağdaki veri akışının nasıl olacağını belirler (Veri iletim katmanı)

 

Ağ topoloji türleri

¢  Doğrusal (Bus Topology)

¢  Halka (Ring Topology)

Star-wired ring

¢  Yıldız (Star Topology)

Star-wired bus

¢  Ağaç (Tree Topology)

¢  Karmaşık (Mesh Topology)

 

 

Doğrusal (Bus) Topoloji

 

¢  Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminali/cihazı) temsil etmektedir.

¢  Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

Doğrusal Topoloji  - (Avantaj ve Dezavantajları)

 

 Başlıksız İçerik______________________

 

 

 

¢  Avantajları:

Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydır

Daha az uzunlukta kablo gerektirir.

¢  Dezavantajları

Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.

Kablonun sonunda sonlandırıcı (Terminator) olmalıdır.

Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir.

Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır.

Çarpışma

 

 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect)

 

¢  Ethernet ve IEEE 802.3 standartlarında kullanılan bir protokol.

¢  Çarpışmayı bulma (Collision Detect)

Bir ethernet kartı bilgi göndereceği zaman ağ trafiğini izler.

Ağ kablosunda veri yoksa verisini kabloya bırakır.

Eğer kabloda veri varsa diğer veri hedefine gidinceye kadar beklenir. Ardından veriyi gönderir.

Eğer bu işlemler başarısız olursa çarpışma meydana gelir.

 

 

 

IEEE

 

¢  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik, bilim, sanat dallarındaki standartlardan sorumludur.

¢  Enformasyon ve İletişim Teknolojileri alanında yerel alan ağları konusundaki standartları belirler.

 

 

 

En çok kullanılan 802 standartları

 Başlıksız İçerik______________________

 

FDDI
(Fiber Distrubuted Data Interface )

 

 

Bir MAN protokolüdür.

Bir ağda genel olarak 100 Mbps'da ve 500 terminali destekler.

 

Çarpışma (Collision)

Başlıksız İçerik______________________

Halka(Token Ring) Topoloji

 

 

¢  IBM tarafından geliştirilmiştir.

¢  Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

Halka(Token Ring) Topoloji

¢  Token (Jeton) (3 byte’lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________,

¢  Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.

¢  Çarpışma olasılığı düşüktür.

¢  Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır.

¢  İlk halka topolojiler; 4 Mbps (CAT3 UTP), daha sonra 16 Mbps(CAT4 ve üstü veya STP Tip 4) çalışmaktadır.

Halka topolojiye uygun ethernet kartları; 4 veya 16 Mbps’da çalışır.

 

 

Halka Topoloji è Star-Wired Ring

¢  Star-wired ring’de denilebilir.

Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak jetonlar dairesel olarak ağda ilerler.

 

Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU (Multistation Access Unit) veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır.

 

Bu MAU’da veriler dairesel olarak gider.

•         Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir.

•         Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu alır.

 

 

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır.

 

 

 


Başlıksız İçerik______________________

Yıldız (Star) Topoloji

 

Tüm düğümlerin ortak bir merkeze (örneğin, hub, switch) bağlanmasıdır.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

Yıldız Topoloji
(Avantaj ve Dezavantajları)

 

¢ Avantajları:

Ağı kurmak kolaydır

Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.

Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.

¢ Dezavantajları

Hub kullanıldığında ağ trafiği artar.

Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.

Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.

Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

Doğrusal -Halka -Yıldız

 

Başlıksız İçerik______________________

Ağaç (Tree) Topoloji

 

¢ Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.

¢ Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 

¢ Hiyerarşik yapıdaki ağlar için kullanılır.

 

 

 

Başlıksız İçerik______________________

Ağaç Topoloji - (Avantaj ve Dezavantajları)

 

¢ Avantajları:

Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır

Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.

 

¢ Dezavantajları

Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.

Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.

Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur.

 

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Karmaşık (Mesh) Topoloji

 

¢ Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır.

¢ Daha çok WAN’da kullanılır.

¢ LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez.

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

¢ Hybrid mesh topoloji, karmaşık ağlarda (veritabanı sunucularının uzak mesafeler arası bağlantıları vb.) kullanılır.

 

 

Doğrusal (Bus)

 

Başlıksız İçerik______________________

Yıldız  (Star)

 

Karmaşık  (Mesh)

Başlıksız İçerik______________________

 

 

Başlıksız İçerik______________________

Halka  (Ring)

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Ağaç  (Tree)

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Kaynak: www.fatih.edu.tr/~betulg/network/Topoloji.ppt

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...