Değişken Tanımlamaları, Operatörler

Değişken tanımlamaları, operatörler...

 JAVA SCRİPT DEĞİŞKENLER VE DEĞİŞKEN TANIMLAMA

Değişkenler verileri saklarlar ve onlara erişimi sağlarlar.

Bir değişkenin kapsamı global ya da lokal olabilir. Bir global değişkene sayfa üzerinde herhangi bir JavaScript'ten erişilebilir. Lokal değişken ise değerin atandığı yordam içinde geçerlidir.

Bir değişkeni bir fonksiyonun dışında tanımlarsanız o global bir değişken olarak düşünülür

Bir değişkeni bir fonksiyon içinde tanımlarsanız Lokal bir değişken olarak düşünülür

Verinin türüne bağlı olarak değer üzerinde belli işlemler yapılabilir ya da yapılamaz. Örneğin iki string değer üzerinde aritmetik işlem yapılamaz.
 
Değişken Türleri

Numbers Integer ve kayan noktalı sayılar içerir. Positif, 0 ya da negatif olabilir.
Booleans True ya da False, alabiirler

Null Değersiz. hiç veri olmadığı anlamına gelir (Sıfır yada boş dizgi null’a eşit değildir)


Undefined Bir değişken yaratıldıktan sonra içerdiği tanımsın değer.
Değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır. Genel kural, sadece küçük harfli değişkenler kullanma şeklinde oluşmuştur
Değişkenleri tanımlamak
Global değişkenlerin var kullanılarak tanımlanması gerekmez Bununla birlikte Lokal değişkenler her zaman var kullanılarak tanımlanmalıdır.

var a=115;
var cevap=null ;
var bedel=37.5;
var durum=true;
var str="selam";

 

Dikkat ederseniz satır sonlarında birer tane " ; " konulmuştur.

DEĞİŞKEN ADLANDIRMA KURALLARI

Bir değişkeni adlandırırken şu kullara dikkat edilmeli.

1) Boşluk içeremez.
2) 255 karakteri geçemez.
3) Adlandırılan ad tek olmalıdır.
4) - işareti kullanılabilir.
 
Javascript Operatörleri
 
·  Aritmetik Operatörler
Operator
Tanım
Örnek
Sonuç
+
Toplama
x=2
x+2
4
-
Çıkarma
x=2
5-x
3
*
Çarpma
x=4
x*5
20
/
Bölme
15/5
5/2
3
2.5
%
Kalan (Modulus).
5%2
10%8
1
2
++
Bir Artırma
x=5
x++
x=6
--
Bir Eksiltme
x=5
x--
x=4
·Atama Operatörleri
 
 
İşlemci
Örnek
Anlamı
=
x=y
x=y
+=
x+=y
x=x+y
-=
x-=y
x=x-y
*=
x*=y
x=x*y
/=
x/=y
x=x/y
%=
x%=y
x=x%y

 
·Karşılaştırma Operatörleri
İşlemci
Tanım
Örnek
==
eşitse
5==8 yanlış/false
!=
eşit değilse
5!=8 doğru/true
büyükse
5>8 yanlış/false
küçükse
5<8 doğru/true
>=
büyük veya eşitse
5>=8 yanlış/false
<=
küçük veya eşitse
5<=8 doğru/tru

 
Javascriptte iki veya daha fazla değişkeni birleştirme işlemi aşağıdaki gibi yapılır.
txt1="Ne kadar güzel"
txt2="bir gün!"
txt3=txt1+txt2
Sonuç= Ne kadar güzelbir gün!
 

yuardaki gibi bir birleşme istemiyorsak aşağıdaki örnekteki gibi yapmamız gerekmektedir.
txt1="Ne kadar güzel"
txt2="bir gün!"
txt3=txt1+" "+txt2
veya
txt1="Ne kadar güzel "
txt2="bir gün!"
txt3=txt1+txt2
Sonuç= Ne kadar güzel bir gün!
 
  İlker BEĞENMİŞ
Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Ve Ses
Fonksiyonlar
Yükleniyor...