Alert, Confirm, Prompt

Alert, confirm, prompt

Javascriptte Prompt Metodu

Bir mesaj ve giriş alanından oluşan hazır bir diyalog kutusunu gösterir. Mesaj herhangi bir string veya mevcut bir nesnenin özelliği string mesaj olarak gösterilir. Girisilkdeğer giriş değerinin değerini gösteren bir string, tamsayı veya mevcut bir nesnenin özelliğidir

prompt (mesaj, [girişilkdeğer])

Kullanıcı girişini alan bir diyalog kutusunu ghöstermek içinm kullanılır. eğer girisilkdeğeriçin bir başlangıç değeri belirtilmemiş ise. Diyalog kutusu <undefineted> değerini gösterir.

Prompt window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen çağırdığımız zaman bir pencere referansı belirtmek zorunda kalmayabiliriz. Örneğin. Pencere Referansı. Prompt ( ) sekli gereksizdir.

Aşağıda örneği gösterilmektedir:

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function prompter() {
var reply = prompt("merhaba, alana hosgeldiniz!  adinizi giriniz", "");
alert ( "hosgeldiniz sayin" + reply + "!");
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="prompter()" value="butonu tiklayin">
</body>

 

 Başlıksız İçerik______________________
  Başlıksız İçerik______________________

 

Confirm Metodu

Görünmesini istediğimiz bir mesaj, OK ve Cancel düğmeleri ile bir onay diyalog kutusu gösterir.Kullanımı aşağıdaki gibidir:

Confirm (mesaj)

Mesaj herhangi bir string veya bir nesne özelliği olabilir. Bir kullanıcıya ya OK ya da Cancel gerektiren bir karar verdirmek için onay olup olmadığını sormak için kullanılan bir metot mesaj argümanı karar vermesi için kullanıcıya gösterilir.confirm metodu kulanıcı "OK" seçerse "true" değerini ve "Cancel" seçerse "false" değerini döndürür.

Confirm metodu window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen, bu metodu çağırırken bir pencere referansı kullanmak zorunda kalmayabiliriz. Örneğin, pencere.confirm ( ) şeklinde yazılması gereksizdir.

Aşağıda örneği gösterilmektedir:


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function confirmation() {
        var answer = confirm("cikmak istediginize emin misiniz?");
        if (answer){
                alert("Gule gule");
                window.location = "http://www.google.com/";
        }
        else{
                alert("Tesekkur ederiz")
        }
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" onclick="confirmation()" value="cikmak istiyorum">
</form>
</body>
</html>

 

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Alert Metodu

Bir uyarı diyalog kutusu üzerinde mesaj ve OK düğmesini birlikte gösterir, mesaj herhangi bir karakter dizisi veya bir nesne özelliği olabilir, alert metodu window nesnesinin bir metodu olmasına rağmen, biz pencere referansı belirtmek zorunda değiliz. Yani alert metodunu tek başına bir prosedür gibi kullanabiliriz.

alert (“mesaj”)

mesaj kutusunda “Merhaba nasilsiniz?” text bilgisi olacaktır.

Alert (“Merhaba nasilsiniz, bilgi işlemciler?”)

Örneğin.

Pencere.alert (  ) veya alert (  ) ikiside aynı şeydir.

Aşağıda örneği verilmiştir:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<form>
<input type="button" onclick=
"alert('merhaba')"
value="uyarı">
</form>
<body>
</body>
</html>
 

 


Başlıksız İçerik______________________

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...