Javascriptte Fonksiyonlar Değer Döndüren Ve Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, functions

Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

JavaScript’te Bir Fonksiyonu Tanımlamak

Fonsiyonlar Birden Fazla isi yada görevi yerine getirebilen olaylar dizisidir

Basit Bir Fonsiyon Olusturmak icin Su kodlar gereklidir;

<script language="javascript">
<!--
function kontrol() {
    var örnek1 = "örnek1"
    var örnek2 = "örnek2"
}
//-->
</script>

NOT: kontrol fuction’un ismi Parantez icinde ise Genellikle Sonradan Tanımlamıs Oldugumuz Degiskenler vardır…

Fonksiyona değer atama ve değer alma;

Bir fonksiyon, yaptığı işin sonucu olarak, kendisini göreve çağıran komuta veya fonksiyona bir değer verebilir.

ÖRNEK FUNCTION 1 TOPLAMA CIKARMA

<script language="javascript">
//fonsiyon olustururuz ve ekleriz
function topla(sayi1, sayi2){
     var c = sayi1+sayi2;
     document.write(" ---- Sayı Toplamı ---- "+c);
}
function cıkar(sayi1, sayi2){
     var c = sayi1-sayi2;
     document.write(" ---- Sayı Çıkarma ---- "+c);
}
var a = 7;
var b = 3;
topla(a,b);
cıkar(a,b);
</script>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar 

ÖRNEK FUNTION ÖRNEK 2 TEXTBOX'a YAZDIRMA

<html>
<head>
<title>JavaScript Tutorial</title>
<Script Language="JavaScript">

function isimsoyad(){
  var isim, soyad, hepsi;
  isim = document.FormYazdırma.ilkisim.value;//formdan ve textbox ın name'ini alır
  soyad  = document.FormYazdırma.sonisim.value;//formdan ve textbox ın name'ini alır
  hepsi  = isim + " " + soyad;
  document.FormYazdırma.birlestir.value = hepsi;//formdan ve textbox ın name'ini alır
}
</Script>
<body>
<font face="Verdana, Tahoma, Arial" size="3">
<form name="FormYazdırma">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
      <td width="100">isim:</td>
      <td><input type="text" name="ilkisim" size="14"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100">soyisim:</td>
      <td><input type="text" name="sonisim" size="14"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100">Birlestir:</td>
      <td><input type="text" name="birlestir" size="30"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100"><br><br></td>
      <td>
        <input type="button" value="Birlestir" onClick="isimsoyad()">
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>
</font></head>
</body>
</html>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

 

Değer Döndüren Fonksiyonlar

RETURN KULLANIMI

Bu ifade , bir değeri döndürmek için function ifadesiyle birlikte kullanılır.

Bir fonksiyon içinde return ifadesinin kullanımı isteğe bağlıdır. Çünkü javascript fonksiyonlarının hepsi belli bir değeri döndürmez

Kullanımı;

ÖRNEK 1 DİKDÖRTGEN ALAN

<script Language="JavaScript">
function DikdortgenAlan(uzunluk, yukseklik){
  var Alan;
  Alan = uzunluk * yukseklik;
  return Alan;
}
function displayAlan(){
  var l, h, alan;
  l = 20;
  h = 2;
  alan = DikdortgenAlan(l, h);
  document.write("ALAN = ", alan);
}
</Script>

<Script Language="JavaScript">
  displayAlan();
</Script>

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

ÖRNEK 2 FUNCTION FORM KONTROL

<html>
<head></head>
<title>Fonksiyonlar</title>
<body>
<script language="javascript">
<!--
function kontrol() {
var hata1 = "Öneren İsim Girilmedi"
var hata2 = "Öneren Mail Girilmedi"

if ( document.olesine.onerenisim.value=="") {
   alert(hata1);
   return false;
}
if ( document.olesine.onerenmail.value=="") {
   alert(hata2);
   return false;
}
return true;
}
//-->
</script>

<form method="post" name="olesine" onsubmit="return kontrol();"action="?git=1">
Isminiz: <input type="text" name="onerenisim">
E-post adresiniz: <input type="text" name="onerenmail">
<input type="submit" value="gonder" name="gondersubmit">
</form>
</body>
</html>

 

Javascriptte Fonksiyonlar Değer döndüren ve Değer döndürmeyen fonksiyonlar

İLKER ERUCAR

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...