Javascript String Object Reference

Javascript string object reference

JavaScript String Object Reference

String nesneleri üzerinde yapılan değişikliklerdir. Özellikler ve Metodlar şeklinde incelenir.

ÖZELLİKLER

1) Constractor

Bir sınıf veya bir yapı üzerinde bulunan ve o tipteki nesneleri oluşturan özel metodlardır.  Örneğin;
 

<script type="text/javascript">

function ad(isim) {
  this.isim = isim;
  this.konusma1 = function() {
    document.write(this.isim+" -- Ne olucak bu havalar böyle?<br>");
  }
  this.konusma2 = function() {
    document.write(this.isim+" -- Yanacaz cayır cayır!!!<br>");
  }
}
konus1 = new ad("Fatih");
konus1.konusma1();
konus2 = new ad("Hakan");
konus2.konusma2();

</script>

 

JavaScript String Object Reference
JavaScript String Object Reference

 

2) length

Bir string ifadesinin uzunluğunu alır. Örneğin;
 

<script type="text/javascript">
 
var deger="Uzunluk"; 
document.write(deger + "=" + deger.length+ "<br>");
// ve ya ağıdaki gibi de yazılabilir...
document.write("Uzunluğunu Al="+"Uzunluğunu Al".length);
 
</script>

 

Javascript String Object ReferenceJavascript String Object Reference

 

3) prototype

<script type="text/javascript">
 
function selamlama() { 
  this.gule = function() { 
  alert('kapatılıyorum.. güle güle :) '); 
  };
}
selamlama.prototype.hos = function() { 
  alert('Hosgeldin'); 
};
durum = new selamlama();
durum.hos();
durum.gule();
 
</script>

  

Javascript String Object ReferenceJavascript String Object ReferenceJavascript String Object Reference

 

METODLAR

1) big(), blink(), bold(), charAt(), charCodeAt() ve fixed() metodları

<script type="text/javascript">
 
var yazi1="Büyük Yazı => "; document.write(yazi1.big()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write("Büyük Yazı<br>".big());
 
var yazi2="Yanıp Sönen Yazı => "; document.write(yazi2.blink()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write("Yanıp Sönen Yazı<br>".blink());
 
var yazi3="Kalın Yazı => "; document.write(yazi3.bold()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write("Kalın Yazı<br>".bold());
 
var yazi4="Karakter Alma => ";
document.write(yazi4 + yazi4.charAt(0)); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write("<br> Karakter Alma => " + "Karakter Alma".charAt(0));
 
var yazi5="<br> Kod Yazısı => "; 
document.write(yazi5.fixed()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write("Kod Yazısı<br>".fixed());
 
var yazi6="Karakter Kodu => K = ";
document.write(yazi6 + yazi6.charCodeAt(0));
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir.. 
document.write("<br>Karakter Kodu => r = " + "Karakter Kodu".charCodeAt(2));
 
</script> 

 

Javascript String Object Reference

Javascript String Object Reference

 

2) concat(), fontcolor(), fontsize(), italics(), link(), small() ve sub() metodları
 

<script type="text/javascript">
 
var yazi1="Birleşmiş"; var yazi2="Yazı";
document.write(yazi1.concat(" + " + yazi2));
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Birleşmiş ".concat("Yazı<br>"));
 
var yazi3="Renkli Yazı"; 
document.write(yazi3.fontcolor("Red")); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Renkli Yazı<br>".fontcolor("#5696aa"));
 
var yazi4="Büyük Yazı"; document.write(yazi4.fontsize(5)); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Büyük Yazı<br>".fontsize(5));
 
var yazi5="Eğik Yazı"; document.write(yazi5.italics()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Eğik Yazı<br>".italics());
 
var yazi6="Küçük Yazı"; document.write(yazi6.small()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Küçük Yazı<br>".small());
 
var yazi7="Google";
document.write(yazi7.link("http://www.google.com"));
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Google".link("http://www.google.com"));
 
var yazi8="<br>Kod Yazısı"; document.write(yazi8.sub()); 
// veya aşağıdaki gibi de yazılabilir..
document.write(" => "+"Kod Yazısı<br>".sub());
 
</script> 

 

Javascript String Object Reference

Javascript String Object Reference

 

3) indexOf(), lastIndexOf(), match(), replace(), search(), slice(), split() ve sup() metodları
 

<script type="text/javascript">
 
var yazi1="Başlangıç Yeri";
document.write(yazi1+" (Y) = "+yazi1.indexOf("Yeri"));
document.write("<br><br>");
 
var yazi2="Sondan Yeri";
document.write(yazi2+" (n) = "+yazi2.lastIndexOf("n"));
document.write("<br><br>");
 
var yazi3="Yerini Bul ve Yaz"; 
document.write(yazi3+" (ve) = "+yazi3.match("ve")); 
document.write("<br><br>");

var yazi4="Yerini Bul"; 
document.write(yazi4+" (Bul) = "+yazi4.replace("Bul","değiştir")); 
document.write("<br><br>");
 
var yazi5="Yerini Ara"; 
document.write(yazi5+" (Ara) = "+yazi5.search("Ara")); 
document.write("<br><br>");
 
var yazi6="Yazıyı Kısalt"; 
document.write(yazi6+" = "+yazi6.slice(3,10)); 
document.write("<br><br>");
 
var yazi7="Yazıyı Ayır"; 
document.write(yazi7+" = "+yazi7.split("")); 
document.write("<br><br>");
 
var yazi8="125";
document.write("27" + yazi8.sup());
 
</script> 

 

Javascript String Object Reference

Javascript String Object Reference

 

4) substr(),substring(), strike(), toLowerCase(), toUpperCase(), toSource() ve valueOf() metodları
 

<script type="text/javascript">
 
var yazi1="Sonraki Yazı";
document.write(yazi1+" (Y) = "+yazi1.substr(3));
document.write("<br><br>");
 
var yazi2="Sondan Yeri";
document.write(yazi2+" (n) = "+yazi2.substring(1,6));
document.write("<br><br>");
 
var yazi3="Üstü Çizgili"; 
document.write(yazi3.strike()+" => "); 
document.write("Üstü Çizgili".strike()+"<br><br>");
 
document.write("Hepsi Küçük".toLowerCase()+"<br><br>");
document.write("Hepsi Büyük".toUpperCase()+"<br><br>");
 
var isimler=new Array();
  isimler[0]="Nejat"; 
  isimler[1]="Fuat"; 
  isimler[2]="Kebap";
document.write(isimler.toSource()+"<br><br>");
 
var deger="Değerini Al";
document.write(deger.valueOf()+"<br><br>");
 
var yazi="Buraya Ekle";
document.write(yazi.anchor("iste"));
 
</script>

 

Javascript String Object Reference

Javascript String Object Reference

 

 

Hazırlayan: Fatih Ün.

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...