Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

Javascriptte Döngüler (for, while, do-while, break, continue, for-in)

 

For Döngüsü

Belirtilen bir sayıya kadar dönen değerleri ifade etmektedir. For döngüsünde bir sayaç değişkeni kullanılır ve belirtilen değere kadar sayaç arttırılmakta ve azaltılmaktadır. Örneğin;
 

<script language=javascript type="text/javascript">
document.writeln("<h3>JavaScript For Dongusu</h3>")
document.writeln("<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2>")
for(j = 1; j <=10; j++){
 document.writeln("<tr>")
	for(i = 1; i <=10; i++){
  document.writeln("<td>" + i + " x " + j + " = " + i * j)
	}
document.writeln("</tr>") }
document.writeln("</table>")
</script>

 

Javascriptte Döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

Javascriptte Döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

 

 

While Döngüsü

Bir değişkenin belirli bir şartı karşılaması veya karşılamaması halinde yapılacak işlemler için kullanılmaktadır. Örnek;
 

<script type="text/javascript">
 
document.write('Dogum Yilimizi Girin:<br>');
var aylar = new Array(); 
aylar[0] = "Ocak"; aylar[1] = "Subat"; aylar[2] = "Mart";
aylar[3] = "Nisan"; aylar[4] = "Mayis"; aylar[5] = "Haziran";
aylar[6] = "Temmuz"; aylar[7] = "Agustos"; aylar[8] = "Eylul";
aylar[9] = "Ekim"; aylar[10] = "Kasim"; aylar[11] = "Aralik";
 
document.write('<select name="gun">');
var i = 1;
while ( i <= 31 ) {
  document.write('<option value=' + i + '>' + i + '</option>');
  i++;
}
document.write('</select>');
document.write('<select name="ay">');
var i = 0;
while ( i <= 11 ) {
  document.write('<option value=' + i + '>' + aylar[i] + '</option>');  
  i++;
}
document.write('</select>');
document.write('<select name="yil">');
var i = 1900;
while ( i <= 2009 ) {  
  document.write('<option value=' + i + '>' + i + '</option>');  
  i++;
}
document.write('</select>');
 
</script>

 

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

 

 

Do While

İşlemler ilk kez yapıldıktan sonra şartın sağlanıp sağlanmaması isteniyorsa do while döngüsü kullanılır. Örnek;

 

<script language="JavaScript">
function tikla() {
	var sayi = 1;
	do {
		alert("Tıklama Sayısı " + sayi);
		sayi++;
	}
	while (sayi < 4);
}
</script>
<a href="javascript:tikla()">Buraya Tıkla !!</a>

 

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

 

 

Break Komutu

Bir döngüyü belirli bir yerde kırmak için kullanılır. Yani sonsuz bir döngüye girildiğinde break komutu ile diğer döngüye dönebiliriz. Örnek;

 

<script type="text/javascript">
var sayi = 2;
document.write("Döngüye Girildi<br>");
while (sayi < 16)
{
 if (sayi == 5){ 
   break;
 }
 sayi = sayi + 1;
 document.write(sayi + "<br>");
}
document.write("Döngü kesildi!<br>");
</script>

 

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

 

 

Continue Komutu:

Continue komutu döngü içerisinde kullanıldığında döngü bir sonraki değerden devam eder. Continue komutunun kullanıldığı değerler işleme alınmaz. Örnek;
 

<script type="text/javascript">
var sayi = 1;
document.write("Döngüye Girildi<br> ");
while (sayi < 7)
{
	sayi = sayi + 1;
	if (sayi == 3 || sayi == 6){ 
		continue;
	}
	document.write( sayi + "<br>");
}
document.write("Döngü Bitti!<br> ");
</script>

 

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

 

For in Döngüsü

Bir nesnenin özelliklerini ya da bir dizinin öğelerine erişmek için kullanılır. Örnek;

 

<script type="text/javascript">
var bilgi;
for (bilgi in navigator)
{
 document.write(bilgi);
 document.write("<br>");
}
</script>

 

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Hazırlayan: Fatih ÜN

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...