Javascript Nedir?

Başlamadan önce bilinmesi gerekenler, java ve javascript aynı mıdır?, javascript ne yapabilir, javascript tarihçesi , javascript harf duyarlı mıdır?

1.JavaScript Nedir?

Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılır.HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlarda denebilir. Tek başına .js uzantılı JavaScript kodları da yazılabilir. 

 

2.JavaScript tarihçesi

 

İlk başta yalnızca Netscape tarayıcıları için tasarlanan JavaScript, daha sonra diğer tarayıcılar tarafından da desteklenen genel bir scripting dili haline gelmiştir. Şu anda Navigator 4.0 tarafından desteklenen JavaScript 1.2 sürümü vardır. Microsoft Internet Explorer 3.0 ile JavaScript 1.0'ı desteklemektedir.

 

 

JavaScript Destekleyen Tarayıcılar

Tarayıcı                        Versiyonu        JavaScript Desteği

 Netscape                     2.0                   1.0

 Netscape                     3.0                   1.1

 Netscape                     4.0                   1.2

 Internet Explorer3.0     JScript 1.0       (approx. 1.0)

 Internet Explorer4.0     JScript 2.0       (approx. 1.1 + full DOM)

 

3.JavaScript diline başlamadan önce bilinmesi gerekenler

JavaScript  html kodları arasına yazılan küçük kodlar oldukları için  JavaScript dili öğrenmeden önce Html ve XHtml öğrenmek gereklidir.

 

4.Java ve JavaScript aynı mıdır?

JavaScript, Java dilinin bir Light versiyonu değildir. JavaScript kendi başına bir script dilidir. Genellikle HTML sayfalarında kullanıcı kontrolleri eklemek, formları kontrol etmek, hesaplamalar yapmak gibi işler için kullanılır.Java ve JavaScript in benzerlikleri olmasına rağmen birbirinden farklı programlama dilleridir.

 

5.Javascript nerelerde kullanılır?

JavaScript kullanımının iki ana alanı vardır:  istemci taraflı ve sunucu taraflı script yazmak. Şu anda HTML sayfalara gömülü yazılan scriptlerin çoğu JavaScript kullanılarak yazılmaktadır. Bunlar da genellikle kullanıcı bilgilerinin doğru girilip girilmediği ya da kullanıcıya veri girişinde ya da menü kullanımında seçenekler sağlamaktır

 

a.Sunucu Taraflı JavaScript

Sunucu taraflı JavaScript (SSJS) ise temel JavaScript'e ek olarak nesneler ve işlevler katılarak veritabanlarına erişim, e-mail gönderme ve diğer işlemlerin yapılması sağlanır. SSJS, veritabanı temelli Web uygulamalarının yaratılmasını sağlar.


6.JavaScript dilinin özellikleri

 

 

a.Değişkenler:

 

Bir değeri içeren bellek adlarını ifade ederler.

 

b.İşleçler (Operators):

 

Değerler ya da değişkenler arasında toplama, çıkarma gibi işlemlerin yapılmasını sağlarlar. İşleçler +, *, /, - gibi işaretlerle kullanılır.

 

c.İfadeler (Expression):

 

Değişkenlerin, işleçleri ve deyimlerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılara ifade derin. Örneğin: "Ucret = Gün * Yevmiye" formülü bir ifadedir.

 

d.Deyimler (Statements):

 

Deyimler belli bir komut ya da söz dizimi bileşenlerinin grubuna verilen addır. Örneğin bir komut ya da bir IF yapısı deyimi oluşturur:

 

if (toplam>20) {deyimler;} else {deyimler;}

 

e.Nesneler (Objects)

 

Kendi değerleri, özellikleri ve işlemleri olan bileşenlere nesne (object) denir. JavaScript dilinde çok sayıda yerleşik nesne vardır.

 

 f.Fonksiyonlar (Functions)

 

Bir JavaScript fonksiyonu diğer dillerdeki bir fonksiyon yordam ya da bir alt yordam anlamına gelir. Bir fonksiyon bir dizi işlemi yerine getirir ve bir sonuç döndürür. Ayrıca fonksiyonlar, parametre olarak kabul edilen birçok değer kabul ederler.

g.İşletme Sırası:

 

HTML belgesinde JavaScript eklendiğinde, kodun işletimi sırasıyla yapılır. Ancak fonksiyon ve belli bir olaya (ONCLICK gibi) bağlı olan JavaScript kodlarının işletimi o anda yapılır.

 

7.JavaScript büyük küçük harf duyarlımıdır?

 

 JavaScript case sensitive (büyük küçük harf duyarlı) bir dildir. Değişkenler ve diğer öğeler küçük ya da büyük yazılabilirler. Ancak A değişkeni ile a değişkeni birbirinden farklıdır.

 

Örnek kod:

 


 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">


<!--

 test= "küçük harf";

 TEST= "BÜYÜK HARF";

 document.writeln("test = "+test+"<BR>");

 document.writeln("TEST = "+TEST+"<BR>");

 //-->

 </SCRIPT>

 


bu kodda test değişkenine "küçük harf" değeri verilmiş.TEST değerine ise "BÜYÜK HARF" değeri verilmiş ve ayrı ayrı ekranda yazdırılmıştır.

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...