Javascript String Object Reference

Javascript string object reference

JavaScript String Object

String Object Properties

constructor Property

<script type="text/javascript">

var test=new String();
if (test.constructor==Array)
{
document.write("This is an Array");
}
if (test.constructor==Boolean)
{
document.write("This is a Boolean");
}
if (test.constructor==Date)
{
document.write("This is a Date");
}
if (test.constructor==String)
{
document.write("This is a String");
}

</script
 

This is a String

Length Metodu
Bir string içindeki karakterlerin sayısını döndürür.

<script type="text/javascript">
var yazı="DİJİTALDERS";
document.write(yazı.length);
</script>

11

Prototype Property

<script type="text/javascript">

function employee(name,jobtitle,born)
{
this.name=name;
this.jobtitle=jobtitle;
this.born=born;
}
var fred=new employee("Fred Flintstone","Caveman",1971);
employee.prototype.salary=null;
fred.salary=30000;
document.write(fred.salary);
</script>

 30000

String Object Methods

anchor() Method
Bir tutumaça kadar stringi döndürür.

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba hayat!";
document.write(yazı.anchor("deneme"));

</script>

Merhaba hayat!

big() Method

Bir stringi büyük metne döndürür

<script type="text/javascript">
var yazı="Merhaba hayat!";
document.write(yazı.big());
</script>

Merhaba hayat!

bold() Method

Bir stirngi kalın yazıya döndürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.bold());

</script>

  Merhaba Hayat!
 

charAt() Method
Belirli bir pozisyondaki karakteri döndürür.

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.charAt(2));

</script>

  r

charCodeAt() Method

Belirli pozisyondaki karakterin Unicode'unu döndürür.

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.charCodeAt(2));
</script>

  114

concat() Method

İki stringi birleştirip döndürür.

 

 

<script type="text/javascript">
var yazı1="Merhaba ";
var yazı2="Hayat!";
document.write(yazı1.concat(yazı2));

</script>

  Merhaba Hayat!

fixed() Method

Bir stringi teletype olarak döndürür.

 

 

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.fixed());

</script>

Merhaba Hayat!

 

 

fontcolor() Method

Bir stringi belirli bir renge döndürür.

 

 

<script type="text/javascript">
var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.fontcolor("green"));

</script>

  Merhaba Hayat!

 

 

 

fontsize() Method

Bir stringi belirli bir boyutta döndürür.

 

 

 

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.fontsize(5));

</script>

Merhaba Hayat!

 

 

 

fromCharCode() Method

Bir Unicode'un değerini karaktere döndürür.

 

 

 

<script type="text/javascript">

document.write(String.fromCharCode(77,69,82,72,65,66,65));
document.write("<br />");
document.write(String.fromCharCode(72,65,89,65,84));

</script>

MERHABA
HAYAT

 

 

 

indexOf() Method

Bir string içindeki başka bir stringin ilk bulunduğu yerini döndürür. Eğer bulunmuyorsa -1 döndürür.

 

 

 

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.indexOf("Merhaba") + "<br />");
document.write(yazı.indexOf("Hayat") + "<br />");
document.write(yazı.indexOf("!"));

</script>

 

 

 

0
8
13
 

italics() method

Bir stringi italige döndürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.italics());

</script>

Merhaba Hayat!

 

lastIndexOf() Method

Bir string içindeki başka bir stringin ilk bulunduğu yerini döndürür. Eğer bulunmuyorsa -1 döndürür. Not: Bu metod sağ taraftan başlar ve sola doğru gider!

 

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.lastIndexOf("Merhaba") + "<br />");
document.write(yazı.lastIndexOf("Hayat") + "<br />");
document.write(yazı.lastIndexOf("Hayat"));

</script>  

 

0
8
8
 

link() Method

Bir stringi bağlantı olarak döndürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Siteye Giriş";
document.write(yazı.link("http://www.dijitalders.com"));

</script>

 

Siteye Giriş

 

match() Method

indexOf ve lastIndexOf aynıdır fakat bu metod sayısal bir değer yerine belirli bir string yada "null" değerini döndürür.

<script type="text/javascript">
var str="Merhaba Hayat!";
document.write(str.match("Hayat") + "<br />");
document.write(str.match("Hayat") + "<br />");
document.write(str.match("Hayatt") + "<br />");
document.write(str.match("Hayat!"));
</script>

Hayat

 

Hayat

 

null

 

Hayat!

replace() Method

Bazı belirli karakterleri yani belirli karakterlerle değiştirir

<script type="text/javascript">
var yazı="Giriş Microsoft!";
document.write(yazı.replace(/Microsoft/,"dijitalders"));
</script>

 

Giriş dijitalders!
 

search() Method

Eğer string bazı belirli karakterler içeriyorsa bir tam sayı, eğer yoksa -1 döndürür.

<script type="text/javascript">

var yazı="Giris dijitalders!";
document.write(yazı.search(/dijitalders/));

</script>

 

6

slice() method

Bir stringi belirli bir karakter indeksli şekle döndürür character index

 

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Sahte Hayat! ";
document.write(yazı.slice(0));

var yazı="Merhaba Sahte Hayat! ";
document.write(yazı.slice(8));

var yazı="Merhaba Sahte Hayat! ";
document.write(yazı.slice(8,14));

</script>

 

Merhaba Sahte Hayat! Sahte Hayat! Sahte!


Small() Method

Bir stringi küçük metne döndürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.small());

</script>

Merhaba Hayat!

Split() Method

Bir stringi dizi string olarak ayırır.

<script type="text/javascript">

var yazı="Bugün nasılsın?";

document.write(yazı.split(" ") + "<br />");
document.write(yazı.split("") + "<br />");
document.write(yazı.split(" ",5));

</script>

Bugün,nasılsın?

 

B,u,g,ü,n, ,n,a,s,ı,l,s,ı,n,?

 

Bugün,nasılsın?

strike() Method

Bir stringi üstü çizili'ye dönüştürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.strike());

</script>

Merhaba Hayat!

  

sub() Method

Bir stringi subscript olarak değiştirir

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.sub());

</script>

Merhaba Hayat!

 

substr() Method

 Belirli karakterleri döndürür. Örnegin substr(4,7) 4'üncü karakterden itibaren 7 karakter döndürür (0'dan başlar)

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.substr(4,7));

</script>

 

 

aba Hay

 

substring() Method

Belirli karakterler döndürür. substring(3,7), 3'üncü karakterden itibaren tüm karakterleri yukarı doğru döndürür fakat 7'inci karakterden sonrasını içermez (0'dan başlar).

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.substring(3,7));

</script>

 haba

sup() Method

Bir stringi superscript olarak değiştirir

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.sup());

</script>

Merhaba Hayat!

 

toLowerCase() Method

Bir stringi küçük harfe dönüştürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.toLowerCase());

</script>

merhaba hayat!

 

toUpperCase() Method

Bir stringi büyük harfe dönüştürür

<script type="text/javascript">

var yazı="Merhaba Hayat!";
document.write(yazı.toUpperCase());

</script>

 

 

 MERHABA HAYAT!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

GÖKHAN AYDOGDU

 


 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Ve Ses
Fonksiyonlar
Yükleniyor...