Javascript Ve Cookie Ler

Cookiler kullanarak ziyaretçilerinizin sayfalarına dilediğiniz değişken değerlerini kaydedebilirsiniz.

Javascript Ve Cookie Ler

Bunun her türlü zorlu durumda güzel bir şekilde çalışması gerekiyor;


writeCookie
name = Cookie Adı
valu = Değeri
days = Kaç Gün sonra expire olacağı

readCookie
name = İçeriği getirilecek cookie adı

 

 

/ Cookie functions inspired form kaosweaver but  these functions really better
// by Ferruh Mavituna
function writeCookie(name, value, days) {
    //Fix Days
    if(days==null || days=="")days=365;
   
    // Set Date
    var d=new Date();
    d.setTime(d.getTime()+(days*24*60*60*1000));  
    var expires="; expires="+d.toGMTString();  
   
    // Write Cookie
    document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
}

function readCookie(name){ // by .fm
    var c=document.cookie ;
    if (c.indexOf(name)!=-1) {
        pos1=c.indexOf("=", c.indexOf(name))+1;
        pos2=c.indexOf(";",pos1);  
            // If last cookie
            if(pos2==-1)    pos2=c.length;;
       
        data=c.substring(pos1,pos2);
       
        return data;
    }
}  

 
 

 

 

<html>
<head>
<script type="text/javascript">

function
getCookie(c_name)
{
if (document.cookie.length>0)
  {
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=")
  if (c_start!=-1)
    {
    c_start=c_start + c_name.length+1
    c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start)
    if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length
    return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end))
    }
  }
return ""
}

function setCookie(c_name,value,expiredays)
{
var exdate=new Date()
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays)
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString())
}

function checkCookie()
{
username=getCookie('username')
if (username!=null && username!="")
  {alert('Welcome again '+username+'!')}
else
  {
  username=prompt('Please enter your name:',"")
  if (username!=null && username!="")
    {
    setCookie('username',username,365)
    }
  }
}
 

</script>
</head>
<body onLoad="checkCookie()"></body>
</html>


Kaynak 

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...