Javascript Ve Cookie Ler

Cookiler kullanarak ziyaretçilerinizin sayfalarına dilediğiniz değişken değerlerini kaydedebilirsiniz.
www.dijitalders.comFonksiyonları www.kaosweaver.com daki kodlardan hafif esinlenerek yazdım, ancak onda bazı sorunlar vardı yazalı çok olduğundan detaylı şekilde hatırlayamıyorum.

Bunun her türlü zorlu durumda güzel bir şekilde çalışması gerekiyor;


writeCookie
name = Cookie Adı
valu = Değeri
days = Kaç Gün sonra expire olacağı

readCookie
name = İçeriği getirilecek cookie adı

/ Cookie functions inspired form kaosweaver but  these functions really better
// by Ferruh Mavituna
function writeCookie(name, value, days) {
    //Fix Days
    if(days==null || days=="")days=365;
   
    // Set Date
    var d=new Date();
    d.setTime(d.getTime()+(days*24*60*60*1000));  
    var expires="; expires="+d.toGMTString();  
   
    // Write Cookie
    document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
}

function readCookie(name){ // by .fm
    var c=document.cookie ;
    if (c.indexOf(name)!=-1) {
        pos1=c.indexOf("=", c.indexOf(name))+1;
        pos2=c.indexOf(";",pos1);  
            // If last cookie
            if(pos2==-1)    pos2=c.length;;
       
        data=c.substring(pos1,pos2);
       
        return data;
    }
}  
 
 
<html>
<head>
<script type="text/javascript">

function
getCookie(c_name)
{
if (document.cookie.length>0)
  {
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=")
  if (c_start!=-1)
    {
    c_start=c_start + c_name.length+1
    c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start)
    if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length
    return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end))
    }
  }
return ""
}

function setCookie(c_name,value,expiredays)
{
var exdate=new Date()
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays)
document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString())
}

function checkCookie()
{
username=getCookie('username')
if (username!=null && username!="")
  {alert('Welcome again '+username+'!')}
else
  {
  username=prompt('Please enter your name:',"")
  if (username!=null && username!="")
    {
    setCookie('username',username,365)
    }
  }
}
 

</script>

</head>

<body
onLoad="checkCookie()">
</body>
</html>


Kaynak forum.zoque.net/script-bolumu/14847-javascript-cookie-yazma-ve-okuma-fonksiyonlari/
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...