Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

Javascriptte döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

DÖNGÜLER

FOR Döngüsü

for döngüsünde koşul sağlaması bozuluncaya kadar döngü sürdürülür. Döngünün yineleneceği sayı bir sayaca bağlıdır

Yapısı
for (başlangıç değeri; koşul; artırım)
{ deyimler; }

Örnek:

for (i=0; i<10; i++)
{ deyimler; }
 

örnek1

<html>
<head>
<title>Döngü Deyimleri</title>
</head>
<body>

<script language="JavaScript">
var i
for (i = 50; i <= 250; i += 25)
{
document.write("Sayı = " + i + "<br>")
}
</script>

</body>
</html>
 

  sonuç
50 den 250'ye kadar 25'er arttırdık.

Javascriptte Döngüler for, while, do-while, break, continue, for-in

örnek2

<html>
<head>
<title>Döngü Deyimleri</title>
</head>
<body>

<script language="JavaScript">
var i
for (i = 500; i >= 10; i -= 50)
{
document.write("Sayı = " + i + "<br>")
}
</script>

</body>
</html>
 

  sonuç

500 den geriye dogru 10' a kadar 50 şer azalttık

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

FOR….IN ifadesi

for..in ifadesi, bir nesnenin özelliklerini ya da bir dizinin öğelerine erişmek için kullanılır.

örnek

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var x;
var mycars = new Array();
mycars[0] = "chevrolet";
mycars[1] = "citroen";
mycars[2] = "BMW";
mycars[3] = "volkswagen";

for (x in mycars)
{
document.write(mycars[x] + "<br />");
}
</script>
</body>
</html>
 

  sonuç

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

while ifadesi

do..while ile aynıdır yalnız koşul döngünün başında kontrol ediliyor.

yapısı

while (koşul ifadesi) işlem

birden fazla işlem söz konusuysa,

while (koşul ifadesi)
{
İŞLEMLER
}
 

  örnek

<script type="text/javascript">
i=0;
while (i<=8)
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i++;
}
</script>

  sonuç

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

DO... WHİLE Döngü Deyimi

do..while döngü ifadesi, bir koşul doğru olduğu sürece ifade bloğunun çalışmasını sağlar.

do...while deyimi ile while deyimi arasında işlevsel olarak fark yok gibi görünür, ancak do...while deyiminde koşul ifadesi altta bulunur; ve koşul değerlendirmesi işlemi çevrimden önce değil, sonra yapılır.

Yapısı

do
{ deyimler;}
while (koşul)

  örnek

<html>
<body>

<script type="text/javascript">
i = 1;
do
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i++;
}
while (i <= 8)
</script>

</body>
</html>
 

  sonuç

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

CONTİUNE DÖNGÜSÜ

Örnekte oldugu gibi belirtilen degeri atlar.

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=8;i++)
{
if (i==3)
  {
  continue;
  }
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>

  sonuç

3'ü atladı

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

BREAK DÖNGÜSÜ

Aşagıdaki örnekte oldugu gibi belirtilen degerden önce döngüyü bitirir.

Örnek

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var i=0;
for (i=0;i<=10;i++)
{
if (i==5)
  {
  break;
  }
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
</html>

  sonuç

Javascriptte Döngüler For, While, Do-while, Break, Continue, For-in

GÖKHAN AYDOĞDU

Yorumunuzu Ekleyin

Javascript Ve Ses
Fonksiyonlar
Yükleniyor...