Javascript Events (Olaylar) Listesi

FF: Firefox, N: Netscape, IE: Internet Explorer

Olay Olayın Oluşma Şekli FF N IE
onabort Resim yüklenilerken kesilme, resimde eksiklik varsa
1 3 4
onblur Eleman üzerindeki odaklanma kalkınca
1 2 3
onchange Bir elemana ait deger degisince
1 2 3
onclick Mouse üzerine tıklayınca
1 2 3
ondblclick Mouse üzerine çift tıklayınca
1 4 4
onerror Bir sayfa yahut resim yüklenirken hata oluşursa
1 3 4
onfocus Bir elemana odaklanınca
1 2 3
onkeydown Klavyeden bir tuşa basınca
1 4 3
onkeypress Bir tuşa basınca veya basılı tutunca
1 4 3
onkeyup A keyboard key is released 1 4 3
onload A page or an image is finished loading 1 2 3
onmousedown Fare ile tıklama bittikten sonra
1 4 4
onmousemove Fare hareket edince
1 6 3
onmouseout Bir elemanın üzerinden fare ayrılınca
1 4 4
onmouseover Bir elemanın üzerine fare gelince
1 2 3
onmouseup Fare butonuna basınca, basılı tutunca
1 4 4
onreset Reset butonuna tıklayınca
1 3 4
onresize Bir pencere(window) yahut frame boyutu değişince
1 4 4
onselect Metin seçilince 1 2 3
onsubmit Yolla butonuna tıklayınca
1 2 3
onunload Sayfayı kapata tıklayınca
1 2 3

Kaynak www.w3schools.com/jsref/jsref_events.asp
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...