Konular

Java Class Yapısında This Kullanımı

Java Class yapısında this kullanımı

This deyimi bilhassa sinifa ait degisken isimlerinin aynisi metotda kullanilmissa da ise yarar. Bu durumda tüm sinifa ait degiskenler this.degisken_ismi komutuyla çagirilabilir.Değişkeni ya da Başka bir metodun class metodu olarak giriş yapılırken size erişebilen aynı class a ait değişken olduğunu göstermeniz lazım. This deyiminden ve periyot operatöründen önce gelebilirsiniz.

Şimdi örneklerle açılayalım:

 

Örnek:

İlk olarak File-New Project-Java- Java Class Library   Main isminde Java dosyamızı açıyoruz.

 

Açtıktan sonra projemizin içine Java Class dosyamızı açarız.

Java Class yapısında this kullanımı

Java Class dosyamızın ismini sinif olarak değiştiririz ve aşağıdaki kodları yazarız.

public class sinif {
    char kapi_rengi;
    int sıra_sayısi;
    void Display() {
        System.out.println("12-BT");
        System.out.println("Özellik Çizelgesi"); ;
        System.out.println("Kapı Rengi:  " + this.kapi_rengi);
        System.out.println("Sıra Sayısı: " + this.sira_sayısı);
    }
}

Java Class Yapısında This Kullanımı

İlk açtığımız Main.java adlı dosyamızada aşağıdaki kodları yazarız.

 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        sinif nitelik = new sinif();

        nitelik.kapi_rengi = 'K';
        nitelik.sıra_sayısi = 15;

        nitelik.Display();
    }
}

 

 

Java Class Yapısında This Kullanımı

Yazdıktan sonra gördüğüm gibi Main dosyasında sonucu elde eder.

Hızır KATAR

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...