Konular

Java Class Yapısında Kalıtım Ve Özel Kelimeler

Public, private, protected

CLASS YAPISINDA KALITIM
Bir sınıftan diğer bir sınıfa tüm metotlar ve değişkenlerin aktarılmasını sağlayan yol kalıtım (inheritance) yoludur.

 

Kalıtım için sınıf(class) tanımında extends kelimesi kullanılır.

 


 

public class kare extends alan

 
 

Java dilindeki bir sınıf sadece bir tane başka sınıfın metot ve değişkenlerini kalıtım yoluyla aktarabilir.

Kalıtım yoluyla aktarılan metotlar ve değişkenler yeni programda o programın içinde yazılmış gibi aynen kullanılabilir.

 

public class alan {

    protected double x,  y;

    public alan(double a, double b) {
        noktagir(a, b);
    }

    public void alangir(double a, double b) {
        x = a;
        y = b;
    }

    public double Xgor() {
        return x;
    }

    public double Ygor() {
        return y;
    }

    public String toString() {
        return "[" + x + "," + y + "]";
    }
}
 

 

Kare sınıfı alan sınıfından Kalıtım(inheritance) yoluyla türetilmiştir.


 

 

import alan;

public class kare extends alan {

    protected double kenar;

    public kare() {
        super(0, 0);
        kenargir(0);
    }

    public kare(double c, double a, double b) {
        super(a, b);
        kenargir(c);
    }

    public void kenargir(double c) {
        if (c = 0.0) {
            kenar = c;
        } else {
            kenar = 0.0;
        }
    }

    public double kenaroku() {
        return kenar;
    }

    public double alan() {
        return 3.14159 * kenar * kenar;
    }

    public String toString() {
        return "Merkez = " + "[" + x + "," + y + "]" +
                "; kenar=" + kenar;
    }
}  
 

 
 

Private : Eğer bir sınıftan daha alt sınıflara kalıtım yoluyla aktarma yapılacaksa private değişken türü yerini protected değişken türüne bırakır. Private terimi  protected’in aksine kalıtımla aktarılan alt sınıflardan bile o değişkenleri saklar.


Protected : private deyiminin aynidir. Fakat kalıtımla değişkenlerin aktarıldığı alt sınıflara değişkenleri görme izni verir. Protected ayni directorydeki diğer dosyaları da (public) gibi kabul eder, fakat başka direktorylerdeki dosyalar için private olarak davranır.

 
 Private veya protected değişkenler ise ancak metotlar üzerinden değiştirilebilir, burada yeterli güvenlik önlemlerini almak mümkündür.
 


Gökhan KARAÇAM

  

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...