Java Tip Dönüşümleri (byte, Short, İnt, Long)

Type conversation and casting

Java Tip Dönüşümleri (Type Conversation And Casting)

 

   

package javaapplication13;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {


            long uzun = Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            short kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            byte mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            int tamsayi = Integer.MAX_VALUE; //2147483648


            //LONG
            //Long short a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir.

            //long > short a donusturuldu
            uzun = Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            kisa = Short.MAX_VALUE; //327647
            kisa = (short) uzun; //-1
            System.out.println(kisa);


            //Long byte a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir ve -1 cıkmaktadır

            //long > byte a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini= (byte) uzun;//-1
            System.out.println(mini);

            //Long int a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir ve -1 cıkmaktadır

            //long > int a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; //2147483647
            tamsayi= (int) uzun;//-1
            System.out.println(tamsayi);


            //SHORT

            //short > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            kisa=Short.MAX_VALUE; //32768
            uzun =(long) kisa; //32767
            System.out.println(kisa);

            //Short byte a donusturulurken sonuc -1 verir

            //short >byte degisken degerleri yeniden ayarlanıyor
            kisa=Short.MAX_VALUE; //32768
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini = (byte) kisa; //=-1
            System.out.println(mini);

            //short > integer a donusturuldu
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE; //2147483468
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            tamsayi = (int) kisa;
            System.out.println(kisa);


            //BYTE
            //byte > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            uzun = (long) mini; //127
            System.out.println(mini);

            //byte > short a donusturuldu
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            kisa = (short) mini; //kisa=127
            System.out.println(mini);

            //byte > int a donusturuldu
            mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE;
            tamsayi = (int) mini;
            System.out.println(tamsayi);


            //INTEGER

            //int > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; //2147483647
            uzun =(long) tamsayi;//2147483647
            System.out.println(tamsayi);


            //Integer short a donusturulurken sonuc  -1 verilir.

            //int > short a donusturuldu
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE; ////2147483647
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            kisa = (short) tamsayi; // -1
            System.out.println(kisa);

            //Intger byte a donusturulurken sonuc  -1 verilir

            //int > byte a donusturuldu
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; ////2147483647
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini= (byte) tamsayi;//-1
            System.out.println(mini);
    }

}
 

   

Aygün KARTAL.

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...