Konular

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

Aritmetiksel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

        //Aritmetiksel Operatörler

        //+ Toplama İşlemi
        byte Sayi1 = 35, Sayi2 = 30; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        int SayilarinToplami = Sayi1 + Sayi2; // İki Sayıyı Birbiriyle Topluyoruz Sonuç=65

        //- Çıkarma İşlemi
        byte Sayi3 = 100, Sayi4 = 50; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCikani = Sayi3 - Sayi4; //İki Sayıyı Birbirinden Çıkartıyoruz Sonuç=50

        //* Çarpma İşlemi
        byte Sayi5 = 6, Sayi6 = 9; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinCarpimi = Sayi5 * Sayi6; // İki Sayıyı Birbiriyle Çarpıyoruz Sonuç=54

        // / Bölme İşlemi
        byte Sayi7 = 36, Sayi8 = 6; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayilarinBolumu = Sayi7 / Sayi8; // Birinci Sayıyı İkincisine Bölüyoruz Sonuç=6

        // Mod İşlemi
        byte Sayi9 = 123; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        int SayininModu = Sayi9 % 4; // Tanımladığımız Sayının Mod İşlemini Yapıyoruz Sonuç=3


        JOptionPane.showMessageDialog(null, " Toplama İşlemi = " + SayilarinToplami
        + "n Çıkarma İşlemi = " + SayilarinCikani + "n Çarpma İşlemi  = " + SayilarinCarpimi
        + "n Bölme İşlemi  = " + SayilarinBolumu + "n Mod İşlemi = " + SayininModu);
 }

}

  Sonuç ;                                            

 Java da Operatörler

Arttırma  ve Azaltma Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

        // Arttırma ve Azaltma Operatörleri

        // + Operatörü
        byte a = 8; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        a += 6; // Burada İşlem Yapıyoruz 6 Yazdığımız İçin 6 İle Toplar Sonuç=14

        // - Operatörü
        byte b = 9; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        b -= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çıkartır Sonuç=6

        // * Operatörü
        byte c = 12; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        c *= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 Yazdığımız İçin 3 İle Çarpar Sonuç=36

        //  / Operatörü
        byte bölme = 60; // Bir Sayı Tanımlıyoruz.
        bölme /= 2; // Burada İşlem Yapıyoruz 2 Yazığımız İçin 2 İle Böler Sonuç=30

        // % Operatörü
        byte d = 64;
        d %= 3; // Burada İşlem Yapıyoruz 3 İle Mod İşlemi Yapar Sonuç=1

        // n++ Operatörü
        byte e, f = 60; // İki Tane Sayi Tanımlıyoruz.
        e = f++; // Burada e=60' dır.Bir sonraki işlemde 61 olarak alınır.

        // ++n Operatörü
        byte g, h = 70; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        g = ++h; // Burada ++ işaretini sola koyduğumuz için g=71'dir.

        //n-- Operatörü
        byte n, m = 25; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        n = m--; // Burada n=25' dir.Bir sonraki işlemde 24 olarak alınır.

        //--n Operatörü
        byte l, k = 30; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        l = --k; // Burada -- işaretini sola koyduğumuz için g=29'dur.

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "+ Operatörü = " + a + " n - Operatörü = "
        + b + "n * Operatörü = " + c + " n / Operatörü = " + bölme + "n % Operatörü = "
        + d + " n n++ Operatörü = " + e + "n ++n Operatörü = " + g + " n n-- Operatörü = "
        + n + "n --n Operatörü = " + l);
 }

}

  Sonuç ;                                       

  Java Da Operatörler

İlişkisel Operatörler 

public static void main(String[] args) {

               // İlişkisel Operatörler

        // < , > , <= , >= , == , != Operatörleri

        byte x=5 , y=3; // İki Tane Sayı Tanımlıyoruz.
        boolean Sonuc1 = x < y ; // x  y' den küçükmü? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc2 = x > y ; // x  y' den büyükmü? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc3 = x <= y ; // x  y' ye küçük veya eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc4 = x >= y ; // x  y' den büyük veya eşitmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc5 = x == y ; // x  y' ye eşitmi? Sonuç=false(yanlış)
        boolean Sonuc6 = x != y ; // x  y' ye eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
        boolean Sonuc7 = y != x ; // y  x' e eşit değilmi? Sonuç=true(doğru)
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null , "< Operatörü : " + Sonuc1 + "n > Operatörü : "
        + Sonuc2 + "n <= Operatörü : " + Sonuc3 + "n >= Operatörü : "
        + Sonuc4 + "n == Operatörü : " + Sonuc5 + "n x != y Operatörü : "
        + Sonuc6 + "n y != x Operatörü : " + Sonuc7);
 }
 
}

 Sonuç ;                         

   Java Da Operatörler

Mantıksal Operatörler

public static void main(String[] args) {

            // Mantıksal Operatörler
       
        // | , & , ^ , ! Operatörleri
        boolean A = false , B = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null," A=false , B=false İçin " + " n A|B = "
        +(A|B)+"n A|=B = "+(A|=B)+" n A&B = "+(A&B)+" n A^B = "+(A^B)+"n !A = "
        +!A+"n !B = "+!B+"n A^=B = "+(A^=B));

        boolean C = true , D = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null,  "C=true , D=true İçin " + "n C|D = "
        +(C|D)+"n C|=D = "+(C|=D)+" n C&D = "+(C&D)+" n C^D = "+(C^D)+"n !C = "
        +!C +"n !D = "+!D+"n C^=D = "+(C^=D));
 
        boolean E = false , F = true;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "E=false , F=true İçin " + "n E|F = "
        +(E|F)+"n E|=F = "+(E|=F)+" n E&F = "+(E&F)+" n E^F = "+(E^F)+"n !E = "
        + !E + "n !F = " + !F + "n E^=F = " + (E^=F));

        boolean G = true , H = false;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "G=true , H=false İçin" +"n G|H = "
        +(G|H)+"n G|=H = "+(G|=H)+" n G&H = "+(G&H)+" n G^H = "+(G^H)+"n !G = "
        + !G + "n !H = " + !H + "n G^=H = " + (G^=H) );
 }

}

Sonuç ;

Java Da OperatörlerJava Da Operatörler       Java Da OperatörlerJava Da Operatörler

Kısa Devre Mantıksal Operatörleri 

public static void main(String[] args) {

            // Kısa Devre Operatörleri
        boolean X = true , Y = false;
        boolean kdo1 = X||Y ; // Birinci degere Bakar true varsa diğerlerine bile bakmadan cevap verir.
        boolean kdo2 = X&&Y ; // Birinci degere Bakar false varsa diğerlerine bile bakmadan cevabı verir.
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "X=true , Y=false İçin, "
        + "n || Operatörü : " + kdo1 + "n && Operatörü : " + kdo2);
 }

}

 Sonuç ;

Java Da Operatörler

Numan Bezaroğlu

Yorumunuzu Ekleyin
Public, Void, Main, Static Nedir?

Public, void, main, static nedir?

66,438 Okunma 3 Yorum 30/10/2008 14:38:26

Java İle Neler Yapılabilir ?

60,512 Okunma 3 Yorum 04/11/2009 11:21:08

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

54,607 Okunma 0 Yorum 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

51,981 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Java Class Yapısında Constructor Ve Overloading

51,869 Okunma 4 Yorum 09/03/2009 11:11:13

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

49,232 Okunma 0 Yorum 01/04/2010 14:39:09

Public, Static, Void, Protected, Friendly, Private Nedir?

47,330 Okunma 1 Yorum 25/10/2007 14:38:38

Javada try catch Kullanımı

Javada İstisna Yakalama Mantığı

44,691 Okunma 0 Yorum 12/02/2010 12:59:07

Public, Private, Protected

Public, private, protected

42,047 Okunma 12 Yorum 09/05/2018 18:06:34 09/05/2018 21:06:52

Javada Try-catch-finally Ve Throw, Throws Kullanımı

Javada try-catch-finally ve throw, throws kullanımı detaylı anlatım

36,129 Okunma 0 Yorum 04/03/2010 09:34:25

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

35,523 Okunma 0 Yorum 18/10/2007 12:43:49

Java Da Break Ve Continue Kullanımı

35,277 Okunma 0 Yorum 15/01/2010 08:21:28

Java Class Yapısında Miras İnheritance Ve Uzatma Extends İşlemleri

34,535 Okunma 6 Yorum 15/01/2010 08:36:41 07/12/2013 21:52:44

Javada Class Tanımlama

Class

34,024 Okunma 0 Yorum 19/03/2009 09:33:19

Jre Jdk Jvm Nedir?

Jre jdk jvm nedir

30,995 Okunma 3 Yorum 15/10/2009 14:14:25

Javada Temel Değişkenler Ve Tip Dönüşümleri Tostring, Parseint, Equals, Final Terimi

Bu başlık altında javada temel değişkenler ve tip dönüşümleri tostring, parseint, equals, final terimi anlatacağım.

30,851 Okunma 1 Yorum 24/11/2008 15:01:37

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

30,387 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

30,311 Okunma 0 Yorum 16/10/2007 13:23:36

Java'da Table Bileşeni Kullanımı

Swing'in JTable nesnesi ve TableModel kullanımına ilişikin bir yazı

28,604 Okunma 0 Yorum 26/01/2009 22:19:34

Class Ve Fonksiyon Farkları, Program Yazma Standartları Ve Yazma Kuralları

Class ve fonksiyon nedir, program yazma standartları ve kuralları...

27,640 Okunma 0 Yorum 30/10/2008 14:39:19

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

27,147 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

25,873 Okunma 0 Yorum 30/12/2009 11:02:00

Javada While, Do While Ve For Döngüleri

25,676 Okunma 1 Yorum 15/01/2010 01:32:16 22/01/2016 01:33:10

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java programlamada paket yapısı ve import

24,526 Okunma 0 Yorum 16/04/2009 10:59:26

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

24,053 Okunma 0 Yorum 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

24,004 Okunma 0 Yorum 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

23,791 Okunma 0 Yorum 04/12/2009 12:11:34

Javada Geometrik Şekillerin Hacmini Hesaplayan Uygulama

22,814 Okunma 1 Yorum 14/01/2010 10:26:28

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

22,586 Okunma 0 Yorum 27/10/2008 22:00:38

Sınıfları baska bır sınıfta nesne olarak çagırarak bir araya getirme (Composition)

Aynı paket içersindeki klas yapılarına kolay erişimi sağlayan bir uygulama

21,987 Okunma 0 Yorum 16/03/2009 12:32:04

Yükleniyor...