Konular

Java Da Break Ve Continue Kullanımı

Java ' da Break ve Continue kullanımı ;

Break ; Döngüyü aniden sonlandırmak veya döngüyü kırmak için break komutunu kullanırız. Döngünü bitişinin nerede olacağını bilmediğimiz bir döngüyü ancak, break komutuyla sonlandırabiliriz.Şartlar sağlandığında, break komutu devreye girer ve döngü sonlandırılır. 

package break_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String sayi = "";

        int değer = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Bir Sayı Giriniz"));
        for (int a = 0; a < değer; a++) {

            if (a % 2 == 0) {// break ile a sayısı direk sıfır(0) değerini alıyor.Girilen a sayısına bakmadan break ile döngü direk kesiliyor.Ama break olmasaydı ekranda,girilen sayının mod 2 ye göre değerleri olucaktı.

                sayi += "a mod 2'ye göre=" + a + "" + " değerini alır." + "n";
                break;
            }
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, sayi);

    }
}
 

  (Break kullanıldığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

(Break kullanılmadığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Continue ; İşlem yapmadan döngüyü devam ettirmek için ise continue komutunu kullanırız. 

package continue_örneği;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        for (int a = 0; a < 5; a++) {
            if (a == 2) {//continue sayesinde a sayısı 2 ye eşit olmadığından kodun çıkışında 2 yi atlayıp döngüyü 3 e geçirip devam ettirir.Ama continue kullanılmamış olunsaydı 0(0 'da dahil) dan 5 e kadar olan bütün değerler kodun çıkışında çıkacaktır.
                continue;
            }
            JOptionPane.showMessageDialog(null, " a'nın aldığı değerler= " + a + "n");
        }
    }
}


 

  (Continue kullanıldığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

(Continue kullanılmadığında)Kodun çıkışı ;

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

60,639 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

59,146 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

56,924 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

42,403 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

40,620 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

37,617 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

36,808 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

32,783 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

29,273 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

28,354 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

27,392 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

27,336 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Javada İlk Kod

Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi

25,615 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/10/2008 22:00:38

Yükleniyor...