Java nedir, nasıl çalışır?

Java Sun microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik, platform bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, interpreted[adim adim isletilen] bir dildir (son özellik, yani adım adım isletilen konusuna açıklık getirilecek)
        Java ilk çıktığında daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış ortak bir platform dili olarak düşünülmüş. Ancak bakmışlar ki platform bağımsızlığı özelliği C ve C++'tan çok daha ustun ve güvenli bir yazılım geliştirme ve isletme ortamı sunuyor, hemen her yerde kullanılmaya başlanmış. Su anda özellikle kurumsal alanda ve mobil cihazlarda son derece popüler olan Java, özellikle J2SE 1.4 ve gelecek 1.5 surumu ile masaüstünde de gücünü arttırmayı hedefliyor. Java’nın ilk surumu olan Java 1.0 (1995) Java Platform 1 olarak adlandırıldı ve tasarlama amacına uygun olarak küçük boyutlu ve kısıtlı özelliklere sahipti. Daha sonra platformun gücü gözlendi ve tasarımında büyük değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bu büyük değişikliklerden dolayı geliştirilen yeni platforma Java Platform 2 adi verildi ama versiyon numarası 2 yapılmadı, 1.2 olarak devam etti. Bu bahar çıkacak Java 1.5, gecen 1.2, 1.3 ve 1.4 sürümlerinin ardından en çok gelimse ve değişikliği barındıran surum olacak.

Bir java yazilimi su sekilde gelistirilir:


 1.  Programcı java kodunu yazar.
 2. Bu kod bir java derleyicisi ile derlenir. Sonucta bytekod adı verilen bir tür makine kodu ortaya çıkar. Platform bagımsızlıgını aglayan şey bytecode'dir. Çünkü bir kere bytecode oluştuktan sonra yazılım tüm işletim sistemlerinde çalışabilir.
 3. Bu byte kod Java virtual Machine (Java Sanal Makinesi) tarafindan adım adım işletilir. Asagıda java ve C++ kodunun geçirdigi aşamalar gösterilmistir.

www.dijitalders.com

Java kodunun yazılması.

        Java nesneye yönelik bir dil olduğundan tüm yazılım sınıflar ve nesneler üzerinden yürütülür. sınıflar uygulamadaki nesnelerin tanımlandığı kod parçalarıdır. Java'da her bir sınıf bir dosya içerisinde yer alır. Dosyaların uzantıları .Java seklindedir. Dosya adi ise içinde tanımlanan sınıf ile aynidir. Örneğin, BenimSinif.Java gibi.

Derleme

        Derleyici kısaca herhangi bir editör ile yazılan Java kaynak kodlarını (yani .Java uzantılı sınıfların yer aldığı dosyaları) Java sanal makinesinin çalıştırabileceği bir tur makine dili (assembler) olan Bytecode'a dönüştürür. Bu dönüştürülen bytekod ise (.class ) dosyaları içerisinde saklanır. Java kodunu derlemek için bir Java derleyicisine ve Java kütüphanelerine ihtiyacınız var. Su anda iki derleyici yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir tanesi Sun'in SDK'si ile birlikte gelen javac. diğeri ise IBM'in acık kodlu derleyicisi jikes. Benim yaygın olarak kullandığım Jikes, çok hızlı derlemesi ile unlu olsa da en son Java yazılımlarını derlemek için javac'ye ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca linux altında derleme yapmak için gnu lisansı ile geliştirilen acık kodlu Gnuj kullanılabilir. Derleyici ve kütüphanelerin bulunduğu (Java API) uygulamaya "J2SE SDK" adi verilmiştir.

Çalıştırma ve Java sanal makinesi.


        Sanal makine donanımdan bağımsız yazılım geliştirme ihtiyacına cevap verme amacıyla geliştirilen bir teknolojidir. Java’nın temel felsefesi olan "bir kere yaz, her yerde çalıştır" sanal makine sayesinde var olmuştur. Sanal makineyi bir yönden bir tur hayali bir mikroişlemci gibi düşünebiliriz. gerçek tüm mikroişlemciler (Intel Pentium, AMD Athlon, Sun Sparc vs) belirli bir grup komutu islemek üzere tasarlanmıştır. Bu komutlara işlemcinin komut kümesi adi verilir. Örneğin x86 komut kümesi gibi. tüm yazılımlar çalışabilmek için önce bu komut kümesine dönüştürülür, daha sonra işlemci bu komutları sıra ile gerçek işlemci komutlarına dönüştürüp isletir. Java Sanal makinesi de Bytekod komut kümesini tıpkı işlemci gibi adım adım isletir. Java’nın interpreted bir dil olarak adlandırılmasının nedeni budur. Bytekod ilkel işlemlerin yanında (ilkel işlemler, mikroişlemci seviyesi komutlardır, aritmetik işlemler, bit işlemleri, bellek ve yığın işlemleri vs.) sanal makinenin üzerinde çalıştığı işletim sistemine yönelik işlemler de barındırır. Bu sayede Java Virtual Machine yazıcı, seri porte, grafik, dosya servisi, ağ bağlantısı gibi yazılım ve donanım servislerine erişim yapabilir.

        Java’nın doğrudan bytecode çalıştırması performansının düşük olabileceği izlenimini verebilir. Ancak, JVM tasarımı gecen 10 yılda çok değişmiş ve geliştirilmiştir. Su anda Java’nın performansı çoğu alanda C++'in performansına yakin bir seviyededir ve işlemci hızı ve bellek miktarının her gecen yıl katlanarak artması ile performans konusu çoğu uygulamada artik ikinci planda kalmıştır. Aşağıda çeşitli platformlar için Java’nın çalışması basit blok sema olarak gösterilmiştir. Eğer söz konusu dil C++ olsaydı üç ayrı kod yada kodda üç ayrı #ifdef vs tanımı, üç ayrı obje dosyası oluşturulması gerekirdi ve çoğu uygulamada C++ projesi sadece tek platforma destek verirdi (win32 gibi)
www.dijitalders.com

Java ile ilgili yazılarda karsılaşabileceğiniz bazı kavramlar:

Hot Spot teknolojisi:

        Java sanal makinesi HotSpot adi verilen özel bir teknolojiyi içinde barındırır. HotSpot yani sıcak nokta , bir yazılımda sürekli olarak tekrarlanan ve üzerinden geçilen kod bölümlerine verilen bir isimdir. Java sanal makinesi bir kod çalışmaya başladıktan sonra sıklıkla kullanılan kod bloklarını gözler ve bir sure sonra bu bytecode bloklarının çalışılan sistemdeki gerçek işlemci komut karşılıklarını bir tür cep belleğe yazar ve zaman ilerledikçe artik byte kod üzerinden değil doğrudan sistemin öz komutlarını kullanarak yazılımın o bölümlerini isletmeye baslar. Bu şekilde ciddi performans avantajı sağlanmıştır.

JIT

        Java ilk çıktığında bytecode isletme hızı çok iyi değildi. yerine göre sistemin öz yazılımlarından 5-10 kat yavaş çalışıyordu. Bu nedenle bazı yazılım geliştirme şirketleri JIT yani Just-in-time compile, "anında derleme" araçları üretmeye başladılar. Yapılan şey byte kodu sanal makinenin kurulu olduğu gerçek sistemin diline anında derleme yaparak dönüştürmesiydi. Bu sayede performansta ciddi artışlar sağlandı. Ama 2000 yılından sonra HotSpot teknolojisinin gelişmesi ile JIT'in işlevi VM'icinde yer almaya başlamış, işlemci hızı ve bellek miktarının dramatik bicimde artması ile dış JIT yazılımları popülerliğini kaybetmiştir. Buğun halen bir kaç urun pazarda bulunsa da genellikle bu yöndeki ihtiyaç yok olmuş gibi gözükmektedir.

Java API


        Java API, java yazılımlarında kullanılan yazılım kütüphanelerine genel olarak verilen isimdir. Java API ile disk, grafik, ağ, veri tabanı, güvenlik gibi yüzlerce konuda kullanıcılara erişim imkanı sunulur. Java API J2SDK'nin bir parçasıdır.

Çöp Toplayıcı (Garbage Collector)


        Cop toplayıcı Java’nın en belirgin özelliklerinden birisidir. C++, C gibi dillerin en büyük handikaplarından birisi dinamik bellek yönetimidir. yazılımda işaretçi (pointer) kullanarak dinamik olarak bellek ayırdıktan sonra o bellek ile isiniz bittiğinde mutlaka ayrılan belleği bellek yöneticiye özel metodlar yardımıyla (delete, destructor vs.) iade etmeniz gerekir. Yoksa bellek sızıntısı (Memory Leak) oluşur ve bu bir sure sonra yazılımın ve işletim sisteminin beklenenden farklı davranmasına yol acar. Buğunun tüm büyük C ve C++ yazılımları az da olsa bellek sızıntısı içerir (işletim sistemleri dahil). sızıntıların tespiti oldukça güçtür ve bulunması zor hatalara yol acar. Cop toplayıcı sayesinde Java'da bir nesne oluşturulduktan sonra o nesne ile isiniz bittiğinde hiç bir şey yapmanız gerekmez. Sanal makine akilli bir bicimde kullanılmayan bellek bölümlerini belirli aralıklarla ya da adaptif metotlarla sisteme otomatik olarak temizler ve sisteme iade eder. Bu isleme Çöp toplama, ya da garbage collection adı verilir. Çöp toplama sistemlerinin yapısı oldukça karmaşıktır ve gecen yıllar içinde büyük gelimseler kaydedilmiştir. Çöp toplayıcının varlığı java'da bellek sızıntısı olmayacağı anlamına gelmez, ama bellek sızıntıları daha ender olarak ve farklı sekilerde karsınıza çıkar ve genellikle tedavi edilmesi daha kolaydır. Sun'in çöp toplayıcısı hakkında detaylı bilgi için

Jar
:
        Jar, aslında bir tur sıkıştırma formatıdır. Jar ile derlenen Java kodları ile oluşan yazılımın paketlenip taşınması kolay bir hale getirilir. Jar dosyaları temelde bytekod blokları içerir. Jar dosyaları genellikle kütüphane oluşturmada ya da uygun bicimde hazırlanırsa işletim sisteminden doğrudan çalıştırılabilecek bir şekilde kullanılabilir (Executable jar, isletilebilir jar) jar dosyalarının içeriğini çıkıştırma yazılımları ya da Java yazılım geliştirme araçları ile inceleyebilirsiniz. Java 1.5 ile yeni bir tur jar oluşturma metodu da kullanıma girecek. Pack200 adi verilen hiper-compression algoritması ile jar dosyaları 8 kata varan oranlarda daha az yer kaplayacak. Bunun özellikle uzak uygulamaların kullanımını ciddi biçimde kolaylaştırması bekleniyor.

AWT ve Swing

        AWT, ilk Java ile birlikte geliştirilen temel grafik arayüz oluşturma kütüphanesine verilen isimdir. Ancak Java 2 platformu ile birlikte AWT'nin yetersiz görülmüş ve çok daha geniş ve gelişmiş özelliklere sahip Swing kütüphanesi sisteme eklenmiştir. Özellikle çok platform destekleyen yazılımlarda kullanıcı arayüzü geliştirme aracı olarak Swing halen önemini korumaktadır. Swing, önceleri işletim sisteminin kullandığı donanım grafik hızlandırma araçlarını kullanmadığından yavaşlığı ile eleştirilere hedef olmuştu. özellikle Java 1.4 ile Swing, hem genel olarak sanal makinenin hızlanması ve kimsen donanım hızlandırmayı kullanması ile bu kötü şöhretinden sıyrılmaya başladı. Java 1.5 ile donanım, özellikle OpenGL kullanımı ve yeni arayüz gösterim sekli ile Java’nın masaüstü uygulama geliştirmede popülerleşmesi bekleniyor. AWT halen swingin bir alt katmanında, temel 2 boyutlu grafik işlemlerinde kullanılmaya devam ediyor.

SWT

        SWT Swing'e bir alternatif olarak IBM tarafından geliştirilen bir gösterim sistemidir. Swing'den en büyük farkı çalıştığı işletim sisteminin grafik kütüphanesi ve komutlarını kullanmasıdır. Bu nedenle SWT uygulamaları Swing'e göre çoğu yerde daha hızlı ve işletim sistemindeki diğer uygulamaları andıran bir şekilde çalışmasını sağlar. Ancak yapı itibari ile SWT kullanımı Swing kadar efektif olamayabiliyor (özellikle olay mekanizması, tablo ve ağaç yapılarındaki yavaşlığı, ayrıca linux performansı ile SWT eleştirilmiştir.) Swingin Java 1.5 ile performans açığını kapatacağı iddia edilse de SWT'nin de artik Java camiasında kabul görmüş bir sistem olduğu aşikardır. SWT'nin dezavantajı ise Java’nın bir parçası olmamasıdır. yani SWT uygulamaları SWT kütüphanesi ile birlikte dağıtılmaktadır. En bilinen SWT uygulaması ünlü Java yazılım geliştirme aracı Eclipse'tir. Bununla birlikte son yıllarda Swing ile profesyonel derecede arayüze sahip masaüstü yazılımları da ortaya çıkmıştır. Sonuçta hersek yazılımcının aracı ne kadar efektif kullandığına bakıyor.

Applet

        Applet, uzaktaki sistem üzerinden indirilip internet tarayıcı üzerinde çalıştırılabilen Java uygulamalarina verilen isimdir. Java’nın son kullanıcılar tarafından tanınması applet sayesinde olmuştur dersek yanlış olmaz herhalde. Applet'ler sisteme zarar veremeyecek bir şekilde tasarlanmıştır ve bugün özellikle oyun sitelerinde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. İçerisinde applet olan bir sayfayı açmaya çalıştığınızda tarayıcınız otomatik olarak Java sanal makinesini çalıştırıp ekranın applet'e ayrılan bölümünde uygulamanın çalışmasını sağlar.

WebStart


        Webstart teknolojisi Windows ve Linux sistemlerinin baş belası olan uygulama kurulum, güncelleme ve silme dertlerine deva olmak üzere tasarlanmış bir sistemdir. özellikle Java 1.5 ile daha yaygın kullanılmaya başlayacağı tahmin edilen webstart teknolojisi kısaca yazılımların uzaktan yerel sisteme güvenli olarak kurulmasını ve korumalı bir alanda çalıştırılmasını sağlar. Appletlerin bir sonraki adimi olarak görülebilir. Bir webstart uygulamasını kurmak için internet üzerindeki özel bir bağlantıya tıklamak yeterli. Sistem otomatik olarak webstart sistemini çalıştırıp yazılımı Java cep belleğine indirir. isterseniz masaüstüne kısayol koymasını da sağlar. Daha sonra sistem off-line ya da on-line olsa bile uygulama çalıştırılabilir, ve uzaktaki yazılım güncellendiğinde otomatik olara -istenirse- yerel makinedeki yazılımın da güncellenmesi sağlanabilir. Kullanıcının özel olarak izin vermesi halinde uygulama yerel sisteme erişim hakki kazanabilir. Aksi taktirde webstart uygulamaları sisteme yazma işlemi gerçekleştiremezler (yani virüs ve zararlı yazılım tehlikesini son derece aza indirger.)

Java hangi dilde yazıldı?

   
        Javanın çekirdek kısmı yani sanal makinenin C++ ve belki bazı yerlerde doğrudan assembler kullanılarak yazıldığını sanıyorum.. Bu hükmü Java bug sayfalarındaki örnek kodlara bakarak verdim.. Java kütüphanelerinin büyük kısmi ise Java ile yazılmıştır.

Java Her yerde kullanılabilir mi?

       
        Hayır, Java, özellikle donanım sürücüsü geliştirme, işletim sistemi seviyesi yazılımlar, bazı özel grafik yazılımları, yüksek hızlı 3 boyutlu grafikli oyunlarda kullanmak için uygun değildir. Java 1.5 ve sonraki sürümlerde openGL desteği ile 3 boyutlu oyun uygulamalarında daha fazla kullanılması umuluyor.

Neden Java?

Bu soruya kişisel olarak cevap vereceğim, su nedenleri gösterebilirim
 • En önemlisi platform bağımsız. her hangi bir yerde yazdığım yazılımı tek satir bile değiştirmeden tüm işletim sistemlerinde ve donanımlarda çalıştırabiliyorum. Bu özelliği .Net'i benim için safdışı ediyor.
 • Güvenli kod yazımı. Pointer kullanımı, bellek sızıntıları, #ifdef satırları, karmaşık derleme sistemleri, işletim sistemi hatta derleyici bağımlı kütüphanelerden bıkmış birisi olarak Java’yı günümüzdeki haliyle C, C++'a bin kere tercih ederim.
 • Nesneye yönelik. Bir kere alıştıktan ve kavradıktan sonra bir daha terkedemeyeceginiz nesneye yönelik yazılım geliştirmenin güzel bir gerçeklemesidir. Bu nedenle kriptik anlaşılmaz script dilleri, hem ondan hem bundan diyen C++ gibi hibrit dilleri ve C gibi alt seviye bir işkence aletine karşı Java’yı tercih ediyorum.
 • Yüksek performans. script dilleri geri dursun.
 • Basitlik: az komut sayısı ve konulara çoğunlukla ayni yönden yazılması ile öğrenilmesi C++ ve C#'a göre kolay olduğundan tercih ediyorum.
 • Seçenek: Birden fazla sanal makine, SDK ve uygulama sunucu geliştirici sayesinde tek geliştiriciye bağımlı değilim. Java’nın geliştirilmesi her ne kadar Sun'in denetiminde yapılsa da JCP adi verilen bir organizasyon ile diğer şirketler de Java’nın geliştirilmesine doğudan katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Java’yı karmaşık bulanlar daha kolay anlaşılabilir BeanShell, Jython, Rubby, Groovy gibi JVM üzerinde çalışabilecek script dillerini kullanabilir.
 • Geliştirme ortamları: Java ile yazılım geliştirebileceğiniz ticari ya da bedava ve acık son derece güçlü ve çok sayıda yazılım geliştirme ortamları mevcut. Üstelik tüm platformlarda.
 • Olgunluk. Java gecen on yılda havanda iyice dövülerek olgun bir hale geldi. Su anda çeşitli Java sürümleri bankalar, askeri sistemler hatta uzay araçlarında kullanılmaya uygun olarak görülmektedir. Kurumsal alandaki uygulamaların büyük çoğunda Java tercih edilmektedir. .Net'in bu asamaya gelmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi gerekir ve genellikle ciddi bir yatırımcının zaman kaybına tahammülü yoktur.
 • Açık kod: Java ile gerçekleştirilen acık kodlu proje ve framework sayısı on binlerle ifade ediliyor. hemen her ticari uygulamanın bir acık kodlu karşılığını bulmanız mümkün.
 • Destek, Java su anda IBM, Oracle, Sun, Bea gibi dev şirketler tarafından desteklenmektedir. Bu şirketlerin hiç birisi .Net yoluna gideceklerine dair en ufak bir işaret vermemişlerdir. O nedenle Java’nın geleceğini aydınlık olarak görüyorum.
 • Eğer iyi derecede Java ve yazılım geliştirme bilirseniz iyi ve ciddi bir iş bulma şansınız diğer dillerden daha yüksektir.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...