Konular

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Do while, while, for döngüleri, for-break;

While

Javadaki En basit döngü tipi while döngüsüdür.Bir if ifadesi gibi bu da bir koşula bağlıdır..Bir while döngüsü ile if ifadesi arasındaki fark if ifadesinin eğer koşul True ise takip eden kod blogunu birkez çalıştırmasıdır.Bir while döngüsü ise koşul True oldugu sürece blogu çalıştırmaya devam eder.

do while, while, for döngüleri, for-break;

  Sayı Basamaklarını Bulan program

class while6 {

    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int i, basamak, sayi, n;
        sayi = 0;
        i = 2654;
        System.out.print("Girilen Sayi : " + i);
        while (i != 0) {
            basamak = i % 10;
            sayi = sayi * 10 + basamak;
            i = i / 10;
        }
        System.out.println(sayi);
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Do-While

Do....while Döngüsü while döngüsünden farklıdır,Çünkü koşul sonda test edilir.Bunun anlamı şudur: Bir do...while döngüsü içindeki ifade her zaman en azından bir kere çalıştırılır.

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

 

  1'den 10 kadar Yazdıran Program

public class odev2{
    public static void main(String[] args){
       int i=1;
       do{
           System.out.println("i=" +i);
           i++;
       }while(i<10);
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

For

For Döngüsü her işlemden önce sayacı bir koşul içinde  kontrol ettirip blog içindeki işlemleri yapar.

 

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Girilen Uzunluga göre dik ucgen olusturan program

 

class dizi30 {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int j, i, n;
        n=6 ;
        for (i = 0 ; i <= n ; i++){
            for (j = 1 ; j <=i ; j++)
                System.out.print("*");
            System.out.println();
        }    
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Break

Koşulun Sağlandığı Durumlarda sayacın devam etmesini durdurarak döngüden çıkılmasına yardımcı olur.

  Girilen Sayi dizide varsa programı sonlandıran program

class odev {

    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int a[] = {4, 8, 3, 1, 18, 9, 21, 20, 5, 17};
        int sayi = 5, i;
        for (i = 0; i < 10; i++) {
            if (a[i] == sayi) {
                System.out.println("Dizinin  " + i + ". " + " indisinde " + a[i] + "  Bulundu  ");
                System.out.println();
                break;
            }
        }
    }
}
 

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Mehmet Üzer

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,426 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,270 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,815 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,878 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,172 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,584 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,865 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,628 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,458 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,738 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,717 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...