Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Do while, while, for döngüleri, for-break;

While

Javadaki En basit döngü tipi while döngüsüdür.Bir if ifadesi gibi bu da bir koşula bağlıdır..Bir while döngüsü ile if ifadesi arasındaki fark if ifadesinin eğer koşul True ise takip eden kod blogunu birkez çalıştırmasıdır.Bir while döngüsü ise koşul True oldugu sürece blogu çalıştırmaya devam eder.

do while, while, for döngüleri, for-break;

  Sayı Basamaklarını Bulan program

class while6 {

    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int i, basamak, sayi, n;
        sayi = 0;
        i = 2654;
        System.out.print("Girilen Sayi : " + i);
        while (i != 0) {
            basamak = i % 10;
            sayi = sayi * 10 + basamak;
            i = i / 10;
        }
        System.out.println(sayi);
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Do-While

Do....while Döngüsü while döngüsünden farklıdır,Çünkü koşul sonda test edilir.Bunun anlamı şudur: Bir do...while döngüsü içindeki ifade her zaman en azından bir kere çalıştırılır.

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

 

  1'den 10 kadar Yazdıran Program

public class odev2{
    public static void main(String[] args){
       int i=1;
       do{
           System.out.println("i=" +i);
           i++;
       }while(i<10);
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

For

For Döngüsü her işlemden önce sayacı bir koşul içinde  kontrol ettirip blog içindeki işlemleri yapar.

 

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Girilen Uzunluga göre dik ucgen olusturan program

 

class dizi30 {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int j, i, n;
        n=6 ;
        for (i = 0 ; i <= n ; i++){
            for (j = 1 ; j <=i ; j++)
                System.out.print("*");
            System.out.println();
        }    
    }
}

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Break

Koşulun Sağlandığı Durumlarda sayacın devam etmesini durdurarak döngüden çıkılmasına yardımcı olur.

  Girilen Sayi dizide varsa programı sonlandıran program

class odev {

    public static void main(String args[]) throws Exception {
        int a[] = {4, 8, 3, 1, 18, 9, 21, 20, 5, 17};
        int sayi = 5, i;
        for (i = 0; i < 10; i++) {
            if (a[i] == sayi) {
                System.out.println("Dizinin  " + i + ". " + " indisinde " + a[i] + "  Bulundu  ");
                System.out.println();
                break;
            }
        }
    }
}
 

 

Do While, While, For Döngüleri, For-break;

Mehmet Üzer

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...