Do While, While, For Döngüleri, For-break

Do while, while, for döngüleri, for-break

Do While, While, For Döngüleri, For-break

While Döngüsü

package javaapplication2;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        while (i < 10) {
            System.out.println("Sana" + " " + i + " " + "kere söyledim");
            i++;
        }
    }
}

Burada ilk önce "i"'ye 0 değerini verdik.sonra 10'dan küçük olduğu sürece dönme kodunu yazdık.system.out.println ile ekrana yazdırdık.

Do While, While, For Döngüleri, For-break

Do-While Döngüsü

package javaapplication2;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 0;
        do {
            i++;
            System.out.println("Sana " + i + " Kere Söyledim");
        } while (i < 10);
    }
}
 

 Burada koşulu sağlayacak kodlar bir kez çalıştırılır.eğer koşul sağlanmıyorsa döngü biter.

Do While, While, For Döngüleri, For-break

  For Döngüsü

package javaapplication2;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Sana " + i + " Kere Söyledim");
        }
    }
}

  For döngüsünde sayaç sayesinde değer ++ şeklinde artırılarak koşula ulaşılır.Koşul sağlandığında döngü biter.

Do While, While, For Döngüleri, For-break

For-Break Döngüsü

   public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Sana " + i + " Kere söyledim");
            if(i==3){
                break;
            }
        }
    }
}
 

 For döngüsünde if komutu yardımıyla döngünün nerede bitmesini istiyorsan orada bitirilmesini sağlarız.eğer sayaç 3'e gelmişse döngü sonlanır.

Do While, While, For Döngüleri, For-break

 

Emre ALTIN

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...