Konular

For, While Ve Do While Farkına Örnekler

While

Bu döngü şeklinde başlangıçta koşul denetlenir.Doğruysa döngü devam eder,yanlışsa “tekrarlanacak kodlar” atlanır.Yani koşul doğru olduğu sürece işlem tekrarlanır.

Örnek 1 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
          int girsay = 1;
          while (girsay < 11) {
               System.out.println("Sıralama: " + girsay);
               girsay++;
          }
     }
}
 

 

Başlıksız İçerik______________________

Örnek 2 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
int sayi = 2;
        int ilk = 1;
        int son = 10;
       
        while(ilk<=son)
        {
            System.out.println(sayi + " * " + ilk + " = " + (sayi*ilk));
            ilk++;
        }
   }
}

  "sayi" , "ilk" ve "son" olmak üzere değer atanmıştır.İlk değeri ne zaman son değerinden büyük olursa döngü o zaman son bulur.

Başlıksız İçerik______________________

 

Do-While

Bu döngüde koşul ne olursa olsun “en az bir kez” tekrarlanacak olan kodlar çalıştırılır.Çünkü koşul denetimi sonda olur.Koşul doğru ise döngü devam eder yoksa bir daha tekrarlanmaz.

Örnek 1 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
          int say = 1;
          do {
               System.out.println("Sıralama: " + say);
               say++;
          } while (say <= 8);
     }
}
 

  

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek 2 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){    
int sayi = 5;
      do{
            System.out.println("Ödevimi Bitirmek üzereyim.");
            sayi--;
        }while(sayi>2);
    }
}

 

Başlıksız İçerik______________________For 

Örnek 1 :
While ile yaptığımız çarpım tablosu örneğini for ile de yapabiliriz.
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
               int say = 2;
        int son = 10;

        for(int ilk=1;
                ilk<= son;
                ilk++)
        {
            System.out.println(say + " * " + ilk + " = " + (say*ilk));
        }
    }
}

  

Başlıksız İçerik______________________

For u diğerlerinden ayıran özelliği döngü tekrarının kaç kere olacağına karar verebilmemizdir.

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,426 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,270 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,815 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,878 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,172 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,584 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,865 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,628 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,458 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,738 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,717 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...