Konular

For, While Ve Do While Farkına Örnekler

While

Bu döngü şeklinde başlangıçta koşul denetlenir.Doğruysa döngü devam eder,yanlışsa “tekrarlanacak kodlar” atlanır.Yani koşul doğru olduğu sürece işlem tekrarlanır.

Örnek 1 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
          int girsay = 1;
          while (girsay < 11) {
               System.out.println("Sıralama: " + girsay);
               girsay++;
          }
     }
}
 

 

Başlıksız İçerik______________________

Örnek 2 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
int sayi = 2;
        int ilk = 1;
        int son = 10;
       
        while(ilk<=son)
        {
            System.out.println(sayi + " * " + ilk + " = " + (sayi*ilk));
            ilk++;
        }
   }
}

  "sayi" , "ilk" ve "son" olmak üzere değer atanmıştır.İlk değeri ne zaman son değerinden büyük olursa döngü o zaman son bulur.

Başlıksız İçerik______________________

 

Do-While

Bu döngüde koşul ne olursa olsun “en az bir kez” tekrarlanacak olan kodlar çalıştırılır.Çünkü koşul denetimi sonda olur.Koşul doğru ise döngü devam eder yoksa bir daha tekrarlanmaz.

Örnek 1 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){
          int say = 1;
          do {
               System.out.println("Sıralama: " + say);
               say++;
          } while (say <= 8);
     }
}
 

  

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek 2 :

 

class Main {
     public static void main(String[] args){    
int sayi = 5;
      do{
            System.out.println("Ödevimi Bitirmek üzereyim.");
            sayi--;
        }while(sayi>2);
    }
}

 

Başlıksız İçerik______________________For 

Örnek 1 :
While ile yaptığımız çarpım tablosu örneğini for ile de yapabiliriz.
 

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
               int say = 2;
        int son = 10;

        for(int ilk=1;
                ilk<= son;
                ilk++)
        {
            System.out.println(say + " * " + ilk + " = " + (say*ilk));
        }
    }
}

  

Başlıksız İçerik______________________

For u diğerlerinden ayıran özelliği döngü tekrarının kaç kere olacağına karar verebilmemizdir.

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...