Konular

Class Terimleri

Java class yapıları için kullanılan bazı terimler

Object, Class ve Instace ne demek?

Object, içerisinde veri ve fonskiyon barındıran yapıdır. Veri tutan birimler 'property', belli bir işlev gören birimlere de 'method' denir. Bir insanın boyu bir property dir ve yürümek bir method'dur. Bir nesnede ne gibi property ve methodlar olacağını belirleyen yapıya class denir. Bu class'a uygun olarak yaratılan nesneye de instance denir. 'Web Sitesi' bir class'dır, 'godoro.com' bunun bir instance'dır. İnsan bir class'tır, Remzi de bunun bir instance'ı.

Object-Oriented Programming ne demek?

Gerçek hayattaki nesneleri ve kavramları belirtmek için kullanılır. Object-Oriented Programlama'da programcının öncelikle yapması gereken belli bir programı yapmak için gerekli nesneleri belirlemek ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Bir şirketle ilgili program yapılırken, örneğin, Department, Employee, Manager, Customer, Supplier gibi class'lar yapılır. Bunlara gerçek hayattaki karşılıklarına uygun olarak işlevler eklenir.

Inhertiance ne demek?

Bir nesnenin başka bir nesnenin özel olması ve ondaki bütün özellekileri içerimesini sağlayan yapı. Manager, örneğin, Employee'nin özel bir halidir. Çünkü her manager aynı zamanda bir Employee'dir. Sigorta işlemelri örneğin her ikisininde de olduğu için, manager için ayrı bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Encapsulation ne demek?

Bir nesnenin bazı özellik ve işlevlerini diğerlerinden saklanabilmesi, erişimin sınırlandırılabilmesidir. Encapsulation'u televizyonun kasası olmasına benzetebiliriz. Bazı düğmeler ortada ('public') dururuken bir çok parça kasanın içerisinde gizildir (private). Zaten bir kullanıcının bunları kullanması gerekmez hatta dokunmaması gerekir. Aynı şekilde bir nesnenin kendinde bulunan bileşenleri kötü niyetli veya bilinçis kullanımlardan gizlemesi gerekir. Encapsulation programcıya nesneleri koruma gücünü verir.

Polymorphism ne demek?

Birbirine benzer nesnelere, aralarındaki farklarl ilgilenmeden aynı şekilde erişebilmektir. Her aygıtın bir on/of düğmesi vardır. "Aç" düğmesine basılınca açılır, "Kapa" düğmesine basılınca kapanır. Ama her aygıtın açılması ve kapanma süreçleri farklıdır. Ancak kullancı bunlarla ilgilenmez. Bu kavramın porgramlama dillerindeki nesnenlere uygulanmış hali polymorphism'dir.

Kaynak www.godoro.com/Divisions/Ehil/Mahzen/Java/Faqs/txt/html/faq_Java.html#S8

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...