Konular

Class Terimleri

Java class yapıları için kullanılan bazı terimler

Object, Class ve Instace ne demek?

Object, içerisinde veri ve fonskiyon barındıran yapıdır. Veri tutan birimler 'property', belli bir işlev gören birimlere de 'method' denir. Bir insanın boyu bir property dir ve yürümek bir method'dur. Bir nesnede ne gibi property ve methodlar olacağını belirleyen yapıya class denir. Bu class'a uygun olarak yaratılan nesneye de instance denir. 'Web Sitesi' bir class'dır, 'godoro.com' bunun bir instance'dır. İnsan bir class'tır, Remzi de bunun bir instance'ı.

Object-Oriented Programming ne demek?

Gerçek hayattaki nesneleri ve kavramları belirtmek için kullanılır. Object-Oriented Programlama'da programcının öncelikle yapması gereken belli bir programı yapmak için gerekli nesneleri belirlemek ve bunlar arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Bir şirketle ilgili program yapılırken, örneğin, Department, Employee, Manager, Customer, Supplier gibi class'lar yapılır. Bunlara gerçek hayattaki karşılıklarına uygun olarak işlevler eklenir.

Inhertiance ne demek?

Bir nesnenin başka bir nesnenin özel olması ve ondaki bütün özellekileri içerimesini sağlayan yapı. Manager, örneğin, Employee'nin özel bir halidir. Çünkü her manager aynı zamanda bir Employee'dir. Sigorta işlemelri örneğin her ikisininde de olduğu için, manager için ayrı bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Encapsulation ne demek?

Bir nesnenin bazı özellik ve işlevlerini diğerlerinden saklanabilmesi, erişimin sınırlandırılabilmesidir. Encapsulation'u televizyonun kasası olmasına benzetebiliriz. Bazı düğmeler ortada ('public') dururuken bir çok parça kasanın içerisinde gizildir (private). Zaten bir kullanıcının bunları kullanması gerekmez hatta dokunmaması gerekir. Aynı şekilde bir nesnenin kendinde bulunan bileşenleri kötü niyetli veya bilinçis kullanımlardan gizlemesi gerekir. Encapsulation programcıya nesneleri koruma gücünü verir.

Polymorphism ne demek?

Birbirine benzer nesnelere, aralarındaki farklarl ilgilenmeden aynı şekilde erişebilmektir. Her aygıtın bir on/of düğmesi vardır. "Aç" düğmesine basılınca açılır, "Kapa" düğmesine basılınca kapanır. Ama her aygıtın açılması ve kapanma süreçleri farklıdır. Ancak kullancı bunlarla ilgilenmez. Bu kavramın porgramlama dillerindeki nesnenlere uygulanmış hali polymorphism'dir.

Kaynak www.godoro.com/Divisions/Ehil/Mahzen/Java/Faqs/txt/html/faq_Java.html#S8

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,423 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,259 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,164 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...