Konular

Java Da Classlar Ve Yapılandırıcılar

Java da classlar ve yapılandırıcılarconstructor

 

Java da Classlar ve Yapılandırıcılar (Constructors)

Java sınıfı,ortak özelikleri belirlenmiş bir topluluğun adıdır. Bir java sınıfının niteliklerini değişkenlerle (attributes, fields),gerçekleştireceklerini metotlarla (fonksiyon, procedure) belirleriz. Başka bir deyişle, istediğimiz özeliklerini belirterek bir sınıf tanımlarız. Kısaca, bir java sınıfı kendi özniteliklerini belirleyen değişkenleri ve fonksiyonları içeren bir birimdir.

Bir sınıf içindeki fonksiyonlar o sınıfın değişkenlerine erişebildiği gibi, farklı sınıflar arasında da iletişim sağlanabilmektedir.Alt-sınıflardan başka alt-sınıflar üretilebilir. Böylece en üst-sınıftan başlayarak en alt-sınıfa ulaşan hiyerarşik bir yapıya sahip olurlar. En alttaki sınıf, kendisinin üstünde olan bütün sınıfların özniteliklerini taşır.

 

Java’da sınıf (class) yapısı için sözdizimi şöyledir:

 
      [Erişim_nitelemi] class ad {
 
            Class’ın tanımı
 
      }

class ı basit bir örnekle acıklarsak:

 

class chester// class tanımı

{      //Java sınıfının tanımı { }

public static void main(String[] args) //Bu satır main() adlı bir metot (fonksiyon) tanımlamaktadır

{ //metodun bloğu {  parantezi ile başlamaktadır.

System.out.println("LinkinPark is number one"); //kodun ekrana cıktısı

}

}
 

 

 

Programın çıktısı ise;
 
Başlıksız İçerik______________________
 
YAPILANDIRICILAR(CONSTRUCTOR)

Yaklaşımında bir nesnenin oluşturulması sırasında ilk çalışan fonksiyonun ismidir. Buna göre bir nesnenin oluşturulması demek, nesneyi tarif eden sınıftan bir türün hafızada bir kopyası için yer açılması ve bu nesnenin bütün değişken ve metodlarının tanımlanan kısıtlamalarla erişilebilir olması demektir.Nesne yönelimli programlamada bir nesnenin kendisi ve bir de nesneyi gösteren nesne atıfı (object referrer) bulunmaktadır. Nesne atıfı, içerisinde tanımlandığı nesne ile atıfta bulunduğu nesne arasında bir ilişki (aggregation) kurmaktadır. Yapıcılandırıcı (constructor) ise nesnenin kendisinin oluşturulması sırasında çalışmaktadır. Aşağıdaki örnekte bu durumu incelersek:

 

class insan {
   int boy;
   public insan (){
      boy = 180;
   }
   public insan ( int boy ) {
      this.boy = boy;
   }
}
class deneme{
   public static void main(String args[]){
      insan ali = new insan();
      insan veli = new insan (170);
   }
}
 
 

Yukarıdaki örnek kodda iki ayrı sınıf (class) oluşturulmuştur. Buna göre ilk sınıfta (insan sınıfında) bir insanın boyu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca insan’ın iki farklı yapılandırıcısı (constructor) tanımlanmıştır. Bu yapıcılardan ilki parametre almazken (insan()) ikincisi bir tane int parametre almaktadır (insan (int boy)). Görüldüğü gibi yapılandırıcılar sınıf ile aynı isme sahip fonksiyonlardır (method) ve dönüş tipleri (Return type) yoktur, yani geri değer döndürmezler.

İkinci sınıf olan deneme sınıfında ise iki farklı nesne atıfı olan ali ve veli’nin içerisine iki farklı insan nesnesi oluşturularak verilmektedir. İlk nesnenin boyu 180 ve ikinci nesnenin boyu ise 170 olarak tanımlanmıştır. İlk nesneyi ali ikinci nesneyi veli göstermektedir.

Bedriye EKER

 

Yorumunuzu Ekleyin
Java Da Classlar Ve Yapılandırıcılar Yorumları +3 Yorum
 • berkan
  1
  berkan
  malesef cok yetersiz bir anlatim. Terimleri turkcelestirmek , algilamayi zorlastiriyor
  27 Nisan 2013 03:34:38, Cumartesi
 • ali
  1
  ali
  tam aksine terimleri turkçeleştirmek gayet iyi olmuş ben anladım teşekkurler
  19 Kasım 2013 11:31:30, Salı
 • yılmaz
  1
  yılmaz
  Sa ben yazılımcıya yenı gecıs yaptım ama yınede az da olsa zorlanıyorum ama ben bu seyın ustesınden gelecem coktan gordugum classlara baktım cok guzel umarrım herkez begenır saygılarımla ...
  26 Nisan 2016 08:11:34, Salı

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,426 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,270 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,815 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,878 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,172 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,584 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,865 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,628 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,458 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,738 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,717 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...