Konular

Java Class Yapısında Kalıtım Ve Özel Kelimeler

Public, private, protected

CLASS YAPISINDA KALITIM
Bir sınıftan diğer bir sınıfa tüm metotlar ve değişkenlerin aktarılmasını sağlayan yol kalıtım (inheritance) yoludur.

 

Kalıtım için sınıf(class) tanımında extends kelimesi kullanılır.

 


 

public class kare extends alan

 
 

Java dilindeki bir sınıf sadece bir tane başka sınıfın metot ve değişkenlerini kalıtım yoluyla aktarabilir.

Kalıtım yoluyla aktarılan metotlar ve değişkenler yeni programda o programın içinde yazılmış gibi aynen kullanılabilir.

 

public class alan {

    protected double x,  y;

    public alan(double a, double b) {
        noktagir(a, b);
    }

    public void alangir(double a, double b) {
        x = a;
        y = b;
    }

    public double Xgor() {
        return x;
    }

    public double Ygor() {
        return y;
    }

    public String toString() {
        return "[" + x + "," + y + "]";
    }
}
 

 

Kare sınıfı alan sınıfından Kalıtım(inheritance) yoluyla türetilmiştir.


 

 

import alan;

public class kare extends alan {

    protected double kenar;

    public kare() {
        super(0, 0);
        kenargir(0);
    }

    public kare(double c, double a, double b) {
        super(a, b);
        kenargir(c);
    }

    public void kenargir(double c) {
        if (c = 0.0) {
            kenar = c;
        } else {
            kenar = 0.0;
        }
    }

    public double kenaroku() {
        return kenar;
    }

    public double alan() {
        return 3.14159 * kenar * kenar;
    }

    public String toString() {
        return "Merkez = " + "[" + x + "," + y + "]" +
                "; kenar=" + kenar;
    }
}  
 

 
 

Private : Eğer bir sınıftan daha alt sınıflara kalıtım yoluyla aktarma yapılacaksa private değişken türü yerini protected değişken türüne bırakır. Private terimi  protected’in aksine kalıtımla aktarılan alt sınıflardan bile o değişkenleri saklar.


Protected : private deyiminin aynidir. Fakat kalıtımla değişkenlerin aktarıldığı alt sınıflara değişkenleri görme izni verir. Protected ayni directorydeki diğer dosyaları da (public) gibi kabul eder, fakat başka direktorylerdeki dosyalar için private olarak davranır.

 
 Private veya protected değişkenler ise ancak metotlar üzerinden değiştirilebilir, burada yeterli güvenlik önlemlerini almak mümkündür.
 


Gökhan KARAÇAM

  

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,424 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,261 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,165 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...