Konular

Java Tip Dönüşümleri (byte, Short, İnt, Long)

Type conversation and casting

Java Tip Dönüşümleri (Type Conversation And Casting)

 

   

package javaapplication13;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {


            long uzun = Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            short kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            byte mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            int tamsayi = Integer.MAX_VALUE; //2147483648


            //LONG
            //Long short a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir.

            //long > short a donusturuldu
            uzun = Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            kisa = Short.MAX_VALUE; //327647
            kisa = (short) uzun; //-1
            System.out.println(kisa);


            //Long byte a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir ve -1 cıkmaktadır

            //long > byte a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini= (byte) uzun;//-1
            System.out.println(mini);

            //Long int a donusturulemez bu yüzden hata vermektedir ve -1 cıkmaktadır

            //long > int a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; //2147483647
            tamsayi= (int) uzun;//-1
            System.out.println(tamsayi);


            //SHORT

            //short > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            kisa=Short.MAX_VALUE; //32768
            uzun =(long) kisa; //32767
            System.out.println(kisa);

            //Short byte a donusturulurken sonuc -1 verir

            //short >byte degisken degerleri yeniden ayarlanıyor
            kisa=Short.MAX_VALUE; //32768
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini = (byte) kisa; //=-1
            System.out.println(mini);

            //short > integer a donusturuldu
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE; //2147483468
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            tamsayi = (int) kisa;
            System.out.println(kisa);


            //BYTE
            //byte > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            uzun = (long) mini; //127
            System.out.println(mini);

            //byte > short a donusturuldu
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            kisa = (short) mini; //kisa=127
            System.out.println(mini);

            //byte > int a donusturuldu
            mini = Byte.MAX_VALUE; //128
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE;
            tamsayi = (int) mini;
            System.out.println(tamsayi);


            //INTEGER

            //int > long a donusturuldu
            uzun=Long.MAX_VALUE; //9223372036854775808
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; //2147483647
            uzun =(long) tamsayi;//2147483647
            System.out.println(tamsayi);


            //Integer short a donusturulurken sonuc  -1 verilir.

            //int > short a donusturuldu
            tamsayi = Integer.MAX_VALUE; ////2147483647
            kisa = Short.MAX_VALUE; //32768
            kisa = (short) tamsayi; // -1
            System.out.println(kisa);

            //Intger byte a donusturulurken sonuc  -1 verilir

            //int > byte a donusturuldu
            tamsayi=Integer.MAX_VALUE; ////2147483647
            mini=Byte.MAX_VALUE; //128
            mini= (byte) tamsayi;//-1
            System.out.println(mini);
    }

}
 

   

Aygün KARTAL.

 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,426 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,270 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,814 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,172 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,584 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,865 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,627 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,458 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,738 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,717 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...