Java Da Kullanılan Escape Dizileri

Escape dizi örnekler

 Java da Kullanılan Escape Dizileri

ddd Octal character

uxxxx Hexadecimal

’ Single quote

” Double quote

Backslash

r Carriage return

n New line (also known as line feed)

f Form feed

t Tab

b Backspace

n Dizisi

Ekrana gelecek görüntünün bir satır aşağıya inmesini sağlar.

 

Örnek ;

public static void main(String[] args) {
String a="Java";
        System.out.println( ""+a)
    }
}
 

Kodun Çıkışı;

 Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

t Dizisi

Ekrana gelecek görüntüyü sekiz karakter sağa götürür.

 

Örnek ;

String a="Java";
        System.out.println( "t"+a);                                                                 }                                                                                            }                                

 Kodun Çıkışı;

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

 b Dizisi

İmleci önceki satırın son sütununa taşır.

 

r Dizisi

Satırın ilk sütununu taşımaya yarar.

 

f Dizisi

Sonraki  sayfayı başlatmaya yarar.

 

Dizisi

Metinin sonuna veya başına “ “ işareti koymaya yarar.

 

Örnek;

public static void main(String[] args) {
        String a="Java";
        System.out.println(" "+a );
  }                                                                                               }

 Kodun Çıkışı;

 Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

 ' Dizisi

Ekrana  ‘ (tek tırnak) işaretini koymamıza yarar.

 

Örnek ;

public static void main(String[] args) {
        String a="Java";
        System.out.println("'"+a );
}
}
 

Kodun Çıkışı;

 Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

 " Dizisi

Ekrana  “ (çift tırnak) koymamıza yarar.

 

Örnek;

    public static void main(String[] args) {
        String a="Java";
        System.out.println("""+a );
}
}
 

 Kodun Çıkışı;

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

ddd Dizisi OCTAL KARAKTERLER

Aşağıdaki tabloya göre ekrana yazarız.

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

Örnek ;   

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("116125115101116");
    }
}
 

 Kodun Çıkışı;

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

uxxxx Hexadecimal

Eğer sayısal değer olarak tablodaki sayı karşılığını alır, karakter  olarak tanımlarsak ( char.. ) tablodaki karakter karşılığını alır.

Tabloya buradan bakabiliriz ; http://www.alanwood.net/demos/ansi.html 

Örnek Karakter;

public static void main(String[] args) {
    
        char a = 0x4E, b=0x55, c=0x4D, d=0x41, e=0x4E;
    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);
    System.out.println(e);
  }
}
 

 Kodun Çıkışı;

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

Örnek Sayısal; 

public static void main(String[] args) {
    
        byte a = 0x4E, b=0x55, c=0x4D, d=0x41;

    System.out.println(a);
    System.out.println(b);
    System.out.println(c);
    System.out.println(d);

  }
}
 

 Kodun Çıkışı;

Java Da Kullanılan Escape Dizileri

 

Numan Bezaroğlu

 

 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...