Javada Operatorler

Birer arttırma ve birden fazla arttirma operatorleri

 

package operatorler;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        byte Sayi=9;

        byte Tutucu;

        //% Mod operatoru
        JOptionPane.showMessageDialog(null, Sayi%4);

        Tutucu=Sayi++; //Sayi=Sayi+1 //Sayi degiskenin ilk kullanıldıgı yerde degeri bir artar
        JOptionPane.showMessageDialog(null, Tutucu); //Tutucu degeri 9

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Sayi); // Sayi degeri 10

        Tutucu=++Sayi; // Sayi degiskeninin bu satırda degeri bir artar
        JOptionPane.showMessageDialog(null, Tutucu); //Tutucu degeri 11

        Tutucu+=10; //Tutucu=Tutucu+10 //Kendine 10 Ekle
        JOptionPane.showMessageDialog(null, Tutucu); //Tutucu degeri 21

        //Tutucu=Tutucu % 10
        Tutucu%=10;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, Tutucu); //Tutucu degeri 1
    }
}
 

Javada Operatorler

 

 

package javaapplication22;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int a = 1;
        int b = 2;
        int c = 3;

        a += 5; //a=6
        b *= 4; //b=8

        c += a * b; //c=51
        c %= 6; //c=3

        System.out.println("a = " + a); //6
        System.out.println("b = " + b); //8
        System.out.println("c = " + c); //3
    }
}

Javada Operatorler

 

 

package operator3;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int a = 1;
        int b = 2;
        int c;
        int d;

        c = ++b; //c=3
        d = a++; //d=1
        c++; //c=3

        System.out.println("a = " + a); //a=2
        System.out.println("b = " + b); //b=3
        System.out.println("c = " + c); //c=4
        System.out.println("d = " + d); //d=1

    }
}

 

 

Javada Operatorler

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...