Javada Operatorler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, bitwise operatorler, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre operatorleri, mantıksal operatorler

Aritmetik Operatörler

package Aritmetik;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int en = 13;
        int boy = 8;

        int alan = en * boy;
        int cevre = 7 * (en + boy);

        System.out.println("Diktörtgenin Alanı: " + alan);
        System.out.println("Dikdörtgenin Çevresi: " + cevre);

    }
}
 

 

Arttırma Operatörleri

 
 
 
package arttırma;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int x = 6;
        System.out.println(x++); //6
        System.out.println(x); //7

        x = 8;
        System.out.println(++x); //9
        System.out.println(x); //9

        x = 5;
        System.out.println(x--); //5
        System.out.println(x); //4

        x = 3;
        System.out.println(--x);
        System.out.println(x);
    }
}
 

 

İlişkisel Operatörler

package iliskiseloperatorler;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


        boolean k = false;
        boolean l = true;

        int a = 567, b = 396;

        // a b'ye esit mi ?
        System.out.println(a == b); //false

        // a b'den kucuk mu ?
        System.out.println(a < b); //false

        int c = 12, d = 67;

        //c d'den buyuk mu ?
        System.out.println(c < d); //true

        //c d'den kucuk veya esit mi ?
        System.out.println(c <= d); //true
    }
}
 

 

Mantıksal Operatörler

package mantiksal_operatorler;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        //EXAMPLE 1
        int x = 0;
        int y = 0;
        boolean A = true;
        boolean B = false;

        boolean C = A || (++x < 0);
        System.out.println("x = " + x); //x=0
        System.out.println("C = " + C); //C=true


        boolean D = A | (++y < 0);
        System.out.println("y = " + y); //y=1
        System.out.println("D = " + D); //D=true        //EXAMPLE 2
        boolean K = true;
        boolean L = false;

        System.out.println("K|L = " + (K | L));
        System.out.println("K&L = " + (K & L));
        System.out.println("!K = " + (!K));
        System.out.println("K^L = " + (K ^ L));
        System.out.println("(K|L)&K = " + ((K | L) & K));

    }
}
 

 

Hasan Ercan GONCAL

 

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...