Konular

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

  Javada Operatörler

public static void main(String[] args) {

        // Aritmatik Operatörler

        //Toplama
        int a = 8 , b = 9 ;
        int c = a + b ; // 17
        //Çıkarma
        byte d = 10 , e = 5 ;
        int f = d - e ; // 5
        //Çarpma
        int g = 5 , h = 5 ;
        int ı = g * h ; // 25
        //Bölme
        int i = 64 , j = 8 ;
        int k = i / j ; // 8
        //Mod
        int l = 56 , m = 9 ;
        int n = l % m ; // 2
        System.out.println("Aritmatik Operatörler" + "n Toplama İşleminin Sonucu : " +
        c + "n Çıkarma İşleminin Sonucu : " + f + "n Çarpma İşleminin Sonucu : " +
        ı + "n Bölme İşleminin Sonucu : " + k + "n Mod İşleminin Sonucu : " + n );

        //Arttırma ve Azaltma Operatörleri
        byte a1 = 52 ;
        int a2 = a1++ ; //52

        byte a3 = 61 ;
        int a4 = ++a3 ; //62

        byte a5 = 41 ;
        int a6 = a5--; //41

        byte a7 = 30 ;
        int a8 = --a7 ; //29

        System.out.println("nArttırma ve Azaltma Operatörleri" + "n a++ İşleminin Sonucu : "
        + a2 + "n ++a İşleminin Sonucu : " + a4 + "n a-- İşleminin Sonucu : " + a6 +
        "n --a İşleminin Sonucu :" + 8 );

        //İlişkisel Operatöler

        //< Operatör
        byte i1 = 80 , i2 = 89 ;
        boolean i3 = i1 < i2 ; //true
        boolean i4 = i1 > i2 ; //false
        boolean i5 = i1 <= i2 ; //true
        boolean i6 = i1 >= i2 ; //false
        boolean i7 = i1 == i2 ; //false
        boolean i8 = i1!=i2 ; //true

        System.out.println("nİlişkisel Operatörler" + "n < İşleminin Sonucu : " + i3
        + "n > İşleminin Sonucu : " + i4 + "n <= İşleminin Sonucu : " + i5
        + "n >= İşleminin Sonucu : " + i6 + "n == İşleminin Sonucu : " + i7
        + "n != İşleminin Sonucu : " + i8);

        //Mantıksal Operatörler

        boolean m1 = true;
        boolean m2 = false;
        boolean m3 = m1 | m2; //true
        boolean m4 = m1 & m2; //false
        boolean m5 = m1 ^ m2; //true
        boolean m6 = !m1 | !m2; //true
        boolean m7 = !m1; //false
        System.out.println( "n Mantıksal Operatörler" +"m1 = " + m1 +  "n m2 = "
        +m2+"n m1|m2 = "+m3+"n m1&m2 = " + m4 + "n m1^m2 = " +m5+"n !m1 | !m2 = "
        +m6+"n !m1 = " + m7);

        // Kısa Devre Operatörleri
        boolean k1 = true , k2 = false ;
        boolean k3 = k1 || k2 ; // true
        boolean k4 = k1 && k2 ; // false
        System.out.println("n Kısa Devre Operatörleri " + "n || İşleminin Sonucu : "
        + k3 + "n && İşleminin Sonucu : " + k4 );
 

  Sonucu ;

 

 

Java da Operatörler


Aygün Kartal

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,423 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,259 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,164 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...