Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

  Javada Operatörler

public static void main(String[] args) {

        // Aritmatik Operatörler

        //Toplama
        int a = 8 , b = 9 ;
        int c = a + b ; // 17
        //Çıkarma
        byte d = 10 , e = 5 ;
        int f = d - e ; // 5
        //Çarpma
        int g = 5 , h = 5 ;
        int ı = g * h ; // 25
        //Bölme
        int i = 64 , j = 8 ;
        int k = i / j ; // 8
        //Mod
        int l = 56 , m = 9 ;
        int n = l % m ; // 2
        System.out.println("Aritmatik Operatörler" + "n Toplama İşleminin Sonucu : " +
        c + "n Çıkarma İşleminin Sonucu : " + f + "n Çarpma İşleminin Sonucu : " +
        ı + "n Bölme İşleminin Sonucu : " + k + "n Mod İşleminin Sonucu : " + n );

        //Arttırma ve Azaltma Operatörleri
        byte a1 = 52 ;
        int a2 = a1++ ; //52

        byte a3 = 61 ;
        int a4 = ++a3 ; //62

        byte a5 = 41 ;
        int a6 = a5--; //41

        byte a7 = 30 ;
        int a8 = --a7 ; //29

        System.out.println("nArttırma ve Azaltma Operatörleri" + "n a++ İşleminin Sonucu : "
        + a2 + "n ++a İşleminin Sonucu : " + a4 + "n a-- İşleminin Sonucu : " + a6 +
        "n --a İşleminin Sonucu :" + 8 );

        //İlişkisel Operatöler

        //< Operatör
        byte i1 = 80 , i2 = 89 ;
        boolean i3 = i1 < i2 ; //true
        boolean i4 = i1 > i2 ; //false
        boolean i5 = i1 <= i2 ; //true
        boolean i6 = i1 >= i2 ; //false
        boolean i7 = i1 == i2 ; //false
        boolean i8 = i1!=i2 ; //true

        System.out.println("nİlişkisel Operatörler" + "n < İşleminin Sonucu : " + i3
        + "n > İşleminin Sonucu : " + i4 + "n <= İşleminin Sonucu : " + i5
        + "n >= İşleminin Sonucu : " + i6 + "n == İşleminin Sonucu : " + i7
        + "n != İşleminin Sonucu : " + i8);

        //Mantıksal Operatörler

        boolean m1 = true;
        boolean m2 = false;
        boolean m3 = m1 | m2; //true
        boolean m4 = m1 & m2; //false
        boolean m5 = m1 ^ m2; //true
        boolean m6 = !m1 | !m2; //true
        boolean m7 = !m1; //false
        System.out.println( "n Mantıksal Operatörler" +"m1 = " + m1 +  "n m2 = "
        +m2+"n m1|m2 = "+m3+"n m1&m2 = " + m4 + "n m1^m2 = " +m5+"n !m1 | !m2 = "
        +m6+"n !m1 = " + m7);

        // Kısa Devre Operatörleri
        boolean k1 = true , k2 = false ;
        boolean k3 = k1 || k2 ; // true
        boolean k4 = k1 && k2 ; // false
        System.out.println("n Kısa Devre Operatörleri " + "n || İşleminin Sonucu : "
        + k3 + "n && İşleminin Sonucu : " + k4 );
 

  Sonucu ;

 

 

Java da Operatörler


Aygün Kartal

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...