Javada Operatorler

Aritmetik operatorler 4işlem ve mod, arttırma operatorleri,bitwise operatorler,iliskisel operatorler,mantıksal operatorler,kısa devre mantıksal operatorler

  

Aritmetik Operatorler (4 işlem ve mod)
package javaapplication10;

import javax.swing.JOptionPane;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // değişken değerleri
        int a = 57 ;
        int b = 42 ;
        double c =27.475 ;
        double d =7.22 ;
        System. out. println("Degisken Degerleri...");
        System. out. println("a = "+a);
        System. out. println("b = "+b);
        System. out. println("c = "+c);
        System. out. println("d = "+d);

        // Sayilari topluyoruz

        System. out. println("Toplama...");
        System. out. println("a + b = "+(a + b));
        System. out. println("c + d = "+(c + d));

        // Sayilari çıkartıyoruz

        System. out. println("Cikartma...");
        System. out. println("a - b = "+(a - b));
        System. out. println("c - d = "+(c - d));

        // Sayilari çarpıyoruz

        System. out. println("Carpma. . . ");
        System. out. println("a * b = "+(a * b));
        System. out. println("c * d = "+(c * d));

        // Sayilari bölüyoruz

        System. out. println("Bolme... ");
        System. out. println("a / b = "+(a / b));
        System. out. println("c / d = "+(c / d));

       
    }
}
Uygulamanın Cıktısı.
 Başlıksız İçerik______________________
 
Arttırma Operatorleri 
package javaapplication6;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int a = 9;
                a += 3;   // yani a = a + 3 ve dolayısıyla a'nın yeni değeri 12 oldu
                System.out.println(a);   //ekrana 12 yazdırır

                a *= 8;   // şimdi a'nın değeri 96 oldu.
                System.out.println(a);   //ekrana 96 yazdırır

                a -=18;   //a'nın değeri 78 oldu
                System.out.println(a);    //ekrana 78 yazdırır

                a /=7;     // a'nın değeri 11 oldu
                System.out.println(a);    //ekrana 11 bastırır
    }

}
 
Uygulamanın Cıktısı.
 Başlıksız İçerik______________________
 

  İlişkisel Operatorler

package javaapplication10;

import javax.swing.JOptionPane;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

       boolean a=true;
       boolean b=false;

       //a ve b birbirine esit degilmi ?
       System.out.println(a!=b); //true

       //a ve b birbirine esit mi  degil mi ?
       System.out.println(a==b); //false

        //a ve b birbirine esit degil mi ?

       byte e=15;
       byte f=10;
       
       //e f den buyuk mu ?
        System.out.println(e>f); //true

        //e f den buyuk veya esitmi ?
        System.out.println(e>=f); //true

        //c denden kucuk mu ?
        System.out.println(e<f);

        //e f denden kucuk veya esitmi ?
        System.out.println(e<=f); //false

    }
}
Uygulamanın Cıktısı.
 Başlıksız İçerik______________________
 
Mantıksal Operatorler
package javaapplication10;

import javax.swing.JOptionPane;
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int a = 5;
        int b = 10;
        int c = 15;
        int d = 20;
        int g = 2;
        int f = a | b;
        int p = a & b;
        int e = a ^ b;
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null," a = " + b);
        JOptionPane.showMessageDialog(null," b = " + a);
        JOptionPane.showMessageDialog(null," a|b = " + f);
        JOptionPane.showMessageDialog(null," a&b = " + d);
        JOptionPane.showMessageDialog(null," a^b = " + c);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"!a&b|a&!b = " + f);
        JOptionPane.showMessageDialog(null," !a = " + g);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"!a|b = " + (a+b)*(c+d)/g);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a&!b = " + (a+c)*(b+g)/d);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"!a^!b = " + (a*b)+(c+d)/d);
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a|b = " + (a*c)+(g*b)/d);

    }
}
 
 Uygulamanın Cıktısı.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...