if ve swicth kullanımı

Aynı örneğin if-else ve switch ile yapılmış hali

 

 


package javaapplication28;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        String Aylar[]={"ocak", "subat", "mart ", "nisan", "mayıs", "haziran", "temmuz", "agustos", "eylül", "ekim ", "kasım", "aralık"};
        String Mevsimler[]={"Ilkbahar", "Yaz", "Sonbahar", "Kıs"};
        String Mevsim;
        int Ay=Integer.valueOf(JOptionPane.showInputDialog("Ay Giriniz"));

        int IconStili=JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE;
       
        switch(Ay){
            case 3: //3se
            case 4: //veya 4 se
            case 5: //veya 5 se
                Mevsim=Mevsimler[0];
                break;
            case 6:
            case 7:
            case 8:
                Mevsim=Mevsimler[1];
                break;
            case 9:
            case 10:
            case 11:
                Mevsim=Mevsimler[2];
                break;
            case 12:
            case 1:
            case 2:
                Mevsim=Mevsimler[3];
                break;
            default: //yukardakilerden hic birisi degilse
                Mevsim="Belirlenemedi";
                IconStili=JOptionPane.ERROR_MESSAGE;
                break;
        }


        /*
        if(Ay>=3 && Ay<=5){ //Eger boyleyse
            Mevsim=Mevsimler[0];
        } //Eger boyle degilse
        else if(Ay>=6 && Ay<=8){ //Soyleyse
            Mevsim=Mevsimler[1];
        }//Eger boyle degilse
        else if(Ay>=9 && Ay<=11){ //Soyleyse
            Mevsim=Mevsimler[2];
        }
        else if(Ay==12 || (Ay>=1 && Ay<=2)){
            Mevsim=Mevsimler[3];
        }
        else { //Ay bunların hic birisi degilse
            Mevsim="Belirlenemedi";
            IconStili=JOptionPane.ERROR_MESSAGE;
        }
        */


        String Ayi=(Ay>12 || Ay<1)?"Ay Belirlenemedi, ":Aylar[Ay-1];

        //JOptionPane.showMessageDialog(null, Mevsim, "", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, Ayi + "Mevsim " + Mevsim, "", IconStili);
    }

}
 

 

if ve swicth kullanımıif ve swicth kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...