Javada Opeatorler

Mod operatörü, aritmetik atama operatörü, arttırma azaltma operatörleri, ıliskisel operatorler ve kısa devre ıliskisel operatörler, kısa devre iliskisel operatorler, ? operatoru

Javada Operatörler; 

1.Mod operatörü;

package modoperatörü;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


    String Mod [][]= new String [1][2];

    Mod [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
    Mod [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("mod kaça göre ?");//burda da a sayısının mod(b) kaça göre olduğu yazarız.

   int a=(new Integer(Mod[0][0])).intValue();//Mod [0][0] int a ya dönüşür.
   int b=(new Integer(Mod[0][1])).intValue();//Mod [0][1] int b ye dönüşür.
   
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Cevap;" + a % b);//a mod b ye göre sonucu / a'ya 10,moduna da 5 dersek Cevap;0 çıkacaktır.


    }

}
 
Kod çıkışı;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

2.Aritmetik Atama Operatörü; 

package aritmetikatama;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        //Aritmetik Atama

        //Toplama

        String Toplama []= new String [1];
        Toplama [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        int a=(new Integer(Toplama[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a+=2 nin degeri=" + (a+=2));//a'nın değerine 3 verdiğimizde "a+=2 nin degeri=5" olacaktır.

        //Çıkarma
        String Çıkarma []= new String [1];
        Çıkarma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        int b=(new Integer(Çıkarma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b-=1 in degeri=" + (b-=1));//b'nin değerine 5 verdiğimizde "b-=1 in degeri=4" olacaktır.
       
        //Çarpma
        String Çarpma []= new String [1];
        Çarpma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        int c=(new Integer(Çarpma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"c*=3 ün degeri=" + (c*=3));//c'nin değerine 2 verdiğimizde "a*=3 ün degeri=6" olacaktır.
       
        //Bölme
        String Bölme []= new String [1];
        Bölme [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.
        int d=(new Integer(Bölme[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"d/=5 in degeri=" + (d/=5));//d'nin değerine 10 verdiğimizde "d/=5 in degeri=2" olacaktır.
       
        //Mod
        String Mod []= new String [1];
        Mod [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen e sayısını giriniz:");//e sayısını gireriz.
        int e=(new Integer(Mod[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e'nin mod 4'e göre degeri=" + (e%=4) );//e'nin değerine 4 verdiğimizde "e'nin mod 4'e göre degeri=0" olacaktır.

    }

}
 

 Kodun çıkışı;

 Toplama;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Çıkarma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Çarpma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Bölme;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Mod;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

3.Arttırma / Azaltma Operatörleri; 


package arttırma_azaltma_operatörleri;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


        //Arttırma Azaltma Operatörleri

        String Arttırma []= new String [1];
        Arttırma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        int a=(new Integer(Arttırma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a++ nin degeri şimdilik " + (a++));//a'ya verilen sayı bu işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"fakat a arttığından şimdi " + a+"");//Bu işlemde ise a sayısı artar.

        //Verilen sayıya göre aşağıda a ilk işlemde direk toplanır.İkinci işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"++a nin degeri direk arttığından " + ++a);//Bu işlemde a sayısı direk artar.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a nin en son degeri " + a);//Bu işlemde de a sayısı aynı kalır.

        String Azaltma []= new String [1];
        Azaltma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        int b=(new Integer(Azaltma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b-- nin degeri şimdilik " + (b--));//b'ye verilen sayı bu işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"fakat b eksildiğinden şimdi " + b+"");//Bu işlemde ise b sayısı azalır.

        //Verilen sayıya göre aşağıda b ilk işlemde direk çıkarılır.İkinci işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"--b nin degeri direk eksildiğinden " + --b);//Bu işlemde b sayısı direk azalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b nin en son degeri " + b);//Bu işlemde de b sayısı aynı kalır.

    }

}
 
Kodun çıkışı;
 
Arttırma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Azaltma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

4.Iliskisel Operatörler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler // Kısa Devre İliskisel Operatörler; 

package iliskisel_operatorler_ve_kısa_devre_iliskisel_operatörler;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler

        String Iliskisel_Operatörler [][]= new String [1][4];

        Iliskisel_Operatörler [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.

        int a=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][0])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][0] int a ya dönüşür
        int b=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][1])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][1] int b ye dönüşür
        int c=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][2])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][2] int c ye dönüşür
        int d=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][3])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][3] int d ye dönüşür

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a b den küçük mü veya c sıfır degil mi " + ((a<b) | c!=0)); //a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verdiğimizde true cevabını alırız.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a c ye eşit ve b d ye esit degil mi " + ((a==c) & (b!=d))); //a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verdiğimizde false cevabını alırız.

        //Kısa devre iliskisel operatorler

        Iliskisel_Operatörler [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen e sayısını giriniz:");//e sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen f sayısını giriniz:");//f sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen g sayısını giriniz:");//g sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen h sayısını giriniz:");//h sayısını gireriz.

        int e=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][0])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][0] int e ya dönüşür
        int f=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][1])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][1] int f ye dönüşür
        int g=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][2])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][2] int g ye dönüşür
        int h=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][3])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][3] int h ye dönüşür
        //Kısa devre ilişkisel operatörlerdeki kodlar daha hızlı çalışır.Yukarıdaki kodların aynısı aşağıda da var ama aşağıdakiler yukarıdaki kodlardan daha hızlı çalışmaktadır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e f den küçük mü veya g sıfır degil mi " + ((e<f) || g!=0)); //e'ye 1,f'ye 2,g'ye 3,h'a da 4 verdiğimizde true cevabını alırız.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e g ye eşit ve f h ye esit degil mi " + ((e==g) && (f!=h))); //e'ye 1,f'ye 2,g'ye 3,h'a da 4 verdiğimizde false cevabını alırız.
    }

}
 
Kodun çıkışı;
 
Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler;
 

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Kısa devre iliskisel operatorler;

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

? operatoru; 

package soru_operatörü;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        //? Operatoru

        String soru_Operatoru [][]= new String [1][4];

        soru_Operatoru [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.

        int a=(new Integer(soru_Operatoru[0][0])).intValue();//soru_Operatoru [0][0] int a ya dönüşür
        int b=(new Integer(soru_Operatoru[0][1])).intValue();//soru_Operatoru [0][1] int b ye dönüşür
        int c=(new Integer(soru_Operatoru[0][2])).intValue();//soru_Operatoru [0][2] int c ye dönüşür
        int d=(new Integer(soru_Operatoru[0][3])).intValue();//soru_Operatoru [0][3] int d ye dönüşür

        int Sonuc=((a!=b) && !(c>d))?d:a;//a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verirsek Sonuc doğru olduğundan d'ye girdiğimiz 4 sayısı Sonuc olarak çıkar.

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"c a ya esit degilse ve b d den büyüksenin degili dogruysa sonuc d degilse a Sonuc=" + Sonuc);
    }

}
 

 

Kodun çıkışı;

Javada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada Opeatorler

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin

Java Paketleme İngilizce bir makale
Operatorler
Dizi Yapıları
Statik Alanlar
Javada Diziler
Javada Diziler
Yükleniyor...