Konular

Javada Opeatorler

Mod operatörü, aritmetik atama operatörü, arttırma azaltma operatörleri, ıliskisel operatorler ve kısa devre ıliskisel operatörler, kısa devre iliskisel operatorler, ? operatoru

Javada Operatörler; 

1.Mod operatörü;

package modoperatörü;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


    String Mod [][]= new String [1][2];

    Mod [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
    Mod [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("mod kaça göre ?");//burda da a sayısının mod(b) kaça göre olduğu yazarız.

   int a=(new Integer(Mod[0][0])).intValue();//Mod [0][0] int a ya dönüşür.
   int b=(new Integer(Mod[0][1])).intValue();//Mod [0][1] int b ye dönüşür.
   
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Cevap;" + a % b);//a mod b ye göre sonucu / a'ya 10,moduna da 5 dersek Cevap;0 çıkacaktır.


    }

}
 
Kod çıkışı;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

2.Aritmetik Atama Operatörü; 

package aritmetikatama;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        //Aritmetik Atama

        //Toplama

        String Toplama []= new String [1];
        Toplama [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        int a=(new Integer(Toplama[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a+=2 nin degeri=" + (a+=2));//a'nın değerine 3 verdiğimizde "a+=2 nin degeri=5" olacaktır.

        //Çıkarma
        String Çıkarma []= new String [1];
        Çıkarma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        int b=(new Integer(Çıkarma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b-=1 in degeri=" + (b-=1));//b'nin değerine 5 verdiğimizde "b-=1 in degeri=4" olacaktır.
       
        //Çarpma
        String Çarpma []= new String [1];
        Çarpma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        int c=(new Integer(Çarpma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"c*=3 ün degeri=" + (c*=3));//c'nin değerine 2 verdiğimizde "a*=3 ün degeri=6" olacaktır.
       
        //Bölme
        String Bölme []= new String [1];
        Bölme [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.
        int d=(new Integer(Bölme[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"d/=5 in degeri=" + (d/=5));//d'nin değerine 10 verdiğimizde "d/=5 in degeri=2" olacaktır.
       
        //Mod
        String Mod []= new String [1];
        Mod [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen e sayısını giriniz:");//e sayısını gireriz.
        int e=(new Integer(Mod[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e'nin mod 4'e göre degeri=" + (e%=4) );//e'nin değerine 4 verdiğimizde "e'nin mod 4'e göre degeri=0" olacaktır.

    }

}
 

 Kodun çıkışı;

 Toplama;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Çıkarma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Çarpma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Bölme;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Mod;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

3.Arttırma / Azaltma Operatörleri; 


package arttırma_azaltma_operatörleri;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {


        //Arttırma Azaltma Operatörleri

        String Arttırma []= new String [1];
        Arttırma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        int a=(new Integer(Arttırma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a++ nin degeri şimdilik " + (a++));//a'ya verilen sayı bu işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"fakat a arttığından şimdi " + a+"");//Bu işlemde ise a sayısı artar.

        //Verilen sayıya göre aşağıda a ilk işlemde direk toplanır.İkinci işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"++a nin degeri direk arttığından " + ++a);//Bu işlemde a sayısı direk artar.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a nin en son degeri " + a);//Bu işlemde de a sayısı aynı kalır.

        String Azaltma []= new String [1];
        Azaltma [0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        int b=(new Integer(Azaltma[0])).intValue();
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b-- nin degeri şimdilik " + (b--));//b'ye verilen sayı bu işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"fakat b eksildiğinden şimdi " + b+"");//Bu işlemde ise b sayısı azalır.

        //Verilen sayıya göre aşağıda b ilk işlemde direk çıkarılır.İkinci işlemde aynı kalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"--b nin degeri direk eksildiğinden " + --b);//Bu işlemde b sayısı direk azalır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"b nin en son degeri " + b);//Bu işlemde de b sayısı aynı kalır.

    }

}
 
Kodun çıkışı;
 
Arttırma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Azaltma;

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? OperatoruJavada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

Javada Opeatorler Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa Devre İliskisel Operatorler, ? Operatoru

4.Iliskisel Operatörler Ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler // Kısa Devre İliskisel Operatörler; 

package iliskisel_operatorler_ve_kısa_devre_iliskisel_operatörler;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        //Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler

        String Iliskisel_Operatörler [][]= new String [1][4];

        Iliskisel_Operatörler [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.

        int a=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][0])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][0] int a ya dönüşür
        int b=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][1])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][1] int b ye dönüşür
        int c=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][2])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][2] int c ye dönüşür
        int d=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][3])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][3] int d ye dönüşür

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a b den küçük mü veya c sıfır degil mi " + ((a<b) | c!=0)); //a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verdiğimizde true cevabını alırız.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"a c ye eşit ve b d ye esit degil mi " + ((a==c) & (b!=d))); //a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verdiğimizde false cevabını alırız.

        //Kısa devre iliskisel operatorler

        Iliskisel_Operatörler [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen e sayısını giriniz:");//e sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen f sayısını giriniz:");//f sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen g sayısını giriniz:");//g sayısını gireriz.
        Iliskisel_Operatörler [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen h sayısını giriniz:");//h sayısını gireriz.

        int e=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][0])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][0] int e ya dönüşür
        int f=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][1])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][1] int f ye dönüşür
        int g=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][2])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][2] int g ye dönüşür
        int h=(new Integer(Iliskisel_Operatörler[0][3])).intValue();//Iliskisel_Operatörler [0][3] int h ye dönüşür
        //Kısa devre ilişkisel operatörlerdeki kodlar daha hızlı çalışır.Yukarıdaki kodların aynısı aşağıda da var ama aşağıdakiler yukarıdaki kodlardan daha hızlı çalışmaktadır.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e f den küçük mü veya g sıfır degil mi " + ((e<f) || g!=0)); //e'ye 1,f'ye 2,g'ye 3,h'a da 4 verdiğimizde true cevabını alırız.
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"e g ye eşit ve f h ye esit degil mi " + ((e==g) && (f!=h))); //e'ye 1,f'ye 2,g'ye 3,h'a da 4 verdiğimizde false cevabını alırız.
    }

}
 
Kodun çıkışı;
 
Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler;
 

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Kısa devre iliskisel operatorler;

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

Javada OpeatorlerJavada Opeatorler

? operatoru; 

package soru_operatörü;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        //? Operatoru

        String soru_Operatoru [][]= new String [1][4];

        soru_Operatoru [0][0]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen a sayısını giriniz:");//a sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][1]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen b sayısını giriniz:");//b sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][2]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen c sayısını giriniz:");//c sayısını gireriz.
        soru_Operatoru [0][3]=JOptionPane.showInputDialog("lütfen d sayısını giriniz:");//d sayısını gireriz.

        int a=(new Integer(soru_Operatoru[0][0])).intValue();//soru_Operatoru [0][0] int a ya dönüşür
        int b=(new Integer(soru_Operatoru[0][1])).intValue();//soru_Operatoru [0][1] int b ye dönüşür
        int c=(new Integer(soru_Operatoru[0][2])).intValue();//soru_Operatoru [0][2] int c ye dönüşür
        int d=(new Integer(soru_Operatoru[0][3])).intValue();//soru_Operatoru [0][3] int d ye dönüşür

        int Sonuc=((a!=b) && !(c>d))?d:a;//a'ya 1,b'ye 2,c'ye 3,d'ye de 4 verirsek Sonuc doğru olduğundan d'ye girdiğimiz 4 sayısı Sonuc olarak çıkar.

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"c a ya esit degilse ve b d den büyüksenin degili dogruysa sonuc d degilse a Sonuc=" + Sonuc);
    }

}
 

 

Kodun çıkışı;

Javada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada OpeatorlerJavada Opeatorler

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

59,424 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2009 13:11:31

Java Diziler

Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez

57,261 Okunma 2 Yorum 19/11/2007 15:13:25

Javada Fonksiyonlar

Değer alan ve geriye değer döndüren fonksiyonlar

55,225 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/04/2010 14:39:09

Stringleri Karşılaştırma

Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar

40,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/10/2007 12:43:49

Java Da Operatörler

Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler

39,877 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2009 13:58:19

J2ee, j2se, j2me Nedir?

J2ee,j2se,j2me hakkında bilgi

36,165 Okunma 1 Yorum 21/10/2009 17:00:15 16/07/2014 17:00:35

Java Terimleri

Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler

35,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2007 13:23:36

Javada Diziler

Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.

30,856 Okunma 1 Yorum 14/04/2008 11:01:20

for Döngüsü

28,625 Okunma Henüz yorum yapılmamış 30/12/2009 11:02:00

Java 3D

Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.

27,455 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/01/2009 22:23:10

while döngüsü

Dizilerin olmazsa olmazı

26,736 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/12/2009 10:53:28

Java Operatörleri

Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru

26,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/12/2009 12:11:34

Yükleniyor...